Home Νέα Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στην Κρήτη
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στην Κρήτη

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στην Κρήτη

0
0

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη που υλοποιεί Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων, με την τοποθέτηση φωτισμού LED σε σημεία του νησιού όπου καταγράφεται μεγάλη κατανάλωση ρεύματος.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAΗ σύμβαση προβλέπει την αντικατάσταση του φωτισμού με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED σε σημεία ενεργοβόρα, και συγκεκριμένα στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανίων, αλλά και στη σήραγγα της Σταλίδας (Ηράκλειο).


Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δηλώσεις του ανέφερε, ότι, «Πρόκειται για ένα σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Interreg». Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια σε Ελλάδα και Κύπρο που υπογράφει και υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, και αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανίων, και στη σήραγγα Σταλίδας, σημεία όπου έχουμε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για το φωτισμό».


Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, «στόχος μετά την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι η αντικατάσταση όλου του φωτισμού στο οδικό δίκτυο της Κρήτης (ΒΟΑΚ και περιφερειακό δίκτυο) για να μπορέσουμε να έχουμε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από 65% έως 70%. Την επόμενη περίοδο θα έχουμε εξάλλου αντικαταστήσει το φωτισμό σε δημόσια κτίρια και σχολεία με λάμπες εξοικονόμησης».


Ο Περιφερειάρχης Κρήτης είπε τέλος ότι στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας, η Περιφέρεια έχει έτοιμη μελέτη 10 εκ. ευρώ για να γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον ΒΟΑΚ. «Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί και στα επικίνδυνα σημεία θα υπάρξουν νέες ασφαλτοστρώσεις, οριζόντια και κάθετη σήμανση, καθαριότητα, φωτισμός. Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή να μην έχουμε ενστάσεις, ο ανάδοχος θα επιλεγεί έως το τέλος του χρόνου».


Τεχνικά στοιχεία της σύμβασης
1-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΡΡΑΓΓΑΣ ΣΤΑΛΙΔΑΣ:
θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά με φωτιστικές μονάδες Led στη σήραγγα Σταλίδας, για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας. Η υφιστάμενη σήραγγα είναι μήκους 405 μέτρων, διπλής κατεύθυνσης και θα βρίσκεται εν λειτουργία. Η εγκατάσταση φωτισμού της σήραγγας περιλαμβάνει: Το φωτισμό ημέρας της σήραγγας, Το φωτισμό νύκτας της σήραγγας και το φωτισμό ασφαλείας της σήραγγας
2. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ: Η χρήση του καινοτομικού λευκού ασβεστούχου επιχρίσματος στην εσωτερική επιφάνεια της σήραγγας επιτρέπει τη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος της σήραγγας σε επίπεδα από 40 έως 80% αναφορικά με την ύπαρξη ρύπων.
Οι επεμβάσεις επί των επιφανειών, θα γίνουν κατά φάσεις και με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της κυκλοφορίας κατά την υλοποίησή τους.
3-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ LED ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ
Αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων Νατρίου Υψηλής Πίεσης ισχύος έως 400W με φωτιστικές μονάδες LED, για ηλεκτροφωτισμό σε κομμάτια του οδικού δικτύου που οδηγεί στις εισόδους των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων αντίστοιχα.
Σκοπός είναι η άνετη και ασφαλής διέλευση κατά τις νυχτερινές ώρες. Το μήκος του ηλεκτροφωτισμού είναι περίπου 450 μέτρα στο Ηράκλειο και 680 μέτρα στα Χανιά.
4-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ
Το ασύρματο σύστημα διαχείρισης οδοφωτισμού θα εγκατασταθεί στις διαδρομές όπου θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά σώματα LED στους κόμβους αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων.
5-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΟΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ
Αφορά την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό διαβάσεων πεζών στις εισόδους των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων αντίστοιχα. Θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ.
• Το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σε μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
• To «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας: «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28.03.2008.
• Την από 16/09/2013 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των λοιπών εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ».


Οι 8 εταίροι του προγράμματος είναι:
1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) – Επικεφαλής Εταίρος
2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ),
3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ)
4. Περιφέρεια Κρήτης (ΠΚ),
5. Περιφερειακό Ταμείο και Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ)
6. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7. Το Κυπριακό Υπουργείο, Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)
8. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ