Home ΑΠΕ Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

0
0

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια», όπως αυτοί περιγράφονται στο τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο και προδιαγραφές του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την «Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υλοποίηση της δράσης «4γ.1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια από τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποίησης των ΑΠΕ και της ΣΗΘΥΑ και αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της περιοχής. Δεδομένου ότι το 78% των κτιρίων της Περιφέρειας είναι κατασκευασμένα προ του 1985, η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων βοηθάει στην αντιμετώπιση του σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για την θέρμανση κτιρίων.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO² μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο των στόχων της παραπάνω δράσης το έργο του συμβούλου θα περιλαμβάνει:

Την καταγραφή των ιδιόκτητων κτιρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την εκπόνηση του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης, το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 12 α) του Ν. 4342/2015 και περιλαμβάνεται στα κριτήρια ωριμότητας της δράσης 4γ.1 του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης θα περιλαμβάνει:

 • Την καταγραφή των ιδιόκτητων κτιρίων και την αρχική κατάταξή τους ανάλογα με την ενεργειακή απόδοσή τους.
 • Την προτεραιοποίηση των κτιρίων με πρώτη προτεραιότητα τα κτίρια με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση, τα οποία έχουν και προτεραιότητα για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 • Την επιλογή των κτιρίων προτεραιότητας για τα οποία θα διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή προκειμένου να προσδιοριστεί η ενεργειακή κατηγορία τους και να εκδοθεί ενεργειακό πιστοποιητικό.
 • Προσδιορισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων στα κτίρια προτεραιότητας [εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο κέλυφος και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, κλπ)], προκειμένου να αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα – Τρόπος Εκτέλεσης

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι έξι (6) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα:

Παραδοτέο 1:

Καταγραφή ιδιόκτητων κτιρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αρχική κατάταξή τους ανάλογα με την ενεργειακή απόδοσή τους και προτεραιοποίηση των κτιρίων (σημεία 1,2 και 3 του ενεργειακού σχεδίου). Τεκμηρίωση της επιλογής συγκεκριμένων κτιρίων βάσει κριτηρίων όπως η κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα κτίρια, η σημασία συμβολής της ενεργειακής τους αναβάθμισης στην προστασία και ανάδειξή τους και η σημασία συμβολής της ενεργειακής τους αναβάθμισης στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος.

Χρόνος παράδοσης:

2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης.

Παραδοτέο 2:

Αποτελέσματα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης στα κτίρια προτεραιότητας προσδιορισμός ενεργειακής κατηγορίας – έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.

Χρόνος παράδοσης:

2 μήνες μετά την παραλαβή του 1ου παραδοτέου.

Παραδοτέο 3:

Αποτελέσματα διερεύνησης πιθανών παρεμβάσεων και δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθώς και των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης των κτιρίων προτεραιότητας. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί με χρήση ειδικών μεθόδων και εργαλείων, όπως η εφαρμογή ειδικού προσομοιωτικού λογισμικού και κατάλληλων, έγκυρων και αξιόπιστων υπολογιστικών εργαλείων. Η διερεύνηση θα αφορά σε θέματα όπως η ενεργειακή κατανάλωση, τα φορτία θέρμανσης και ψύξης, τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού φωτισμού, η κατανομή του φυσικού φωτισμού στο χώρο κλπ.

Στόχος θα είναι ο προσδιορισμός των πλέον κατάλληλων παρεμβάσεων στο κέλυφος (π.χ εφαρμογή θερμομόνωσης, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, εφαρμογή εξωτερικών μέσων σκιασμού κλπ), καθώς και στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κάθε κτιρίου. Για την επαρκή τεκμηρίωση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση των πιθανών παρεμβάσεων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και μεταξύ των εναλλακτικών που θα εξεταστούν. Επισημαίνεται ότι στόχος της διερεύνησης θα πρέπει να είναι η συνολική θεώρηση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόκρισης των κτιρίων που θα εξεταστούν.

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ όψη τα ειδικά κατασκευαστικά, λειτουργικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του κάθε κτιρίου καθώς και ιδιαιτερότητες, περιορισμοί και δεσμεύσεις που σχετίζονται με κτίρια διατηρητέα ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης θα παρουσιαστούν σε μορφή τεχνικής έκθεσης η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πίνακες, γραφήματα κλπ για την τεκμηρίωση των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η έκθεση θα περιλαμβάνει:

α) Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, περιγραφή κατασκευαστικών, λειτουργικών κλπ χαρακτηριστικών, καταγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική τους απόκριση και τις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και στοιχεία υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης και συνθηκών φυσικού φωτισμού.

β) Συγκριτική ανάλυση των παρεμβάσεων που θα εξεταστούν με χρήση ειδικών εργαλείων και ειδικού δυναμικού λογισμικού προσομοίωσης, υπολογισμό ετήσιων φορτίων θέρμανσης και ψύξης, υπολογισμό επιπέδων φυσικού φωτισμού και κατανομής στο χώρο.

γ) Διατύπωση προτάσεων οι οποίες θα προκύψουν από την κριτική ανάλυση της διερεύνησης που προηγήθηκε και των οποίων η σκοπιμότητα θα τεκμηριώνεται επαρκώς, βάσει κριτηρίων όπως:

 • Η κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα κτίρια.
 • Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Η βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.
 • Η ρεαλιστικότητα των βιοκλιματικών στόχων σε σχέση με τις παρεμβάσεις.

Χρόνος παράδοσης:

2 μήνες μετά την παραλαβή του 2ου παραδοτέου.

Πλαίσιο ανάθεσης

Διαδικασία επιλογής μέσα από τον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών βάσει των άρθρων 17, παρ.2, και 20 έως 23 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β΄/24.02.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

CPV

71356300-1 (Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης) & 71314300-5 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση).

Κριτήριο ανάθεσης

H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει στο καθαρό ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00€) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή στο συνολικό ποσό των εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων ευρώ (148.800,00€).

Χρηματοδότηση

Η ενέργεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Σύμβουλος υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια» με κωδικό ΟΠΣ 5003975 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ00810103.  Η πρόσκληση απευθύνεται στις τρεις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο προμηθευτών παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στην κατηγορίες ενέργειας Β.2 και Β3.1 και οι οποίες βάσει των στοιχείων τους και των ειδικότερων απαιτήσεων του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.

Συγκεκριμένα:

 1. ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΑΚΚΤ Σύμβουλοι Μηχανικοί».
 2. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
 3. ENVIROMETRICS – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.