1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Η ΡΑΕ μελετά εξαμηνιαία αναπροσαρμογή τιμολογίων ΔΕΗ
Η ΡΑΕ μελετά εξαμηνιαία αναπροσαρμογή τιμολογίων ΔΕΗ

Η ΡΑΕ μελετά εξαμηνιαία αναπροσαρμογή τιμολογίων ΔΕΗ

0

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μελετά την αυτόματη αναπροσαρμογή των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ΔΕΗ ανά εξάμηνο, στη βάση αναθεωρούμενων ανά εξάμηνο στοιχείων κόστους των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Η νέα μέθοδος υπολογισμού των τιμολογίων ηλεκτρικού, εντάσσεται στο μηχανισμό σύνδεσης των τιμών της λιανεμπορικής αγοράς με τη χονδρεμπορική, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, αλλά με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι της ΕΕ και της τρόικας, πρέπει να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2013.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανά εξάμηνο θα αναπροσαρμόζονται τα τιμολόγια ηλεκτρικού που προσφέρει η ΔΕΗ, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω, ανάλογα με την άνοδο ή μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο όπως είναι φυσικό επηρεάζεται από τις τιμές φυσικού αερίου, υγρών καυσίμων, τις αμοιβές εργασίας, το κόστος αγοράς ρύπων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου κλπ.

Σύμφωνα με τον κατ΄αρχήν σχεδιασμό της ΡΑΕ, η Αρχή θα αξιολογεί τα στοιχεία κόστους των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ (κόστος παραγωγής), απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις για την Οριακή Τιμή του Συστήματος (χονδρική τιμή), το κόστος επικουρικών υπηρεσιών και Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος, το κόστος νεοεισερχόμενων παραγωγών, ανταγωνιστικών τιμολογίων τρίτων προμηθευτών.

Εάν, στο τέλος ενός εξαμήνου, διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο κόστος που έχει χρησιμοποιηθεί για το σκοπό του καθορισμού των τιμολογίων, η ΡΑΕ θα γνωμοδοτεί προς το ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση των τιμολογίων αυτών.

Διαφορετικά τα τιμολόγια θα παραμένουν τα ίδια μέχρι το επόμενο βήμα αναθεώρησης, δηλ. το επόμενο εξάμηνο.

Τα παραπάνω επεσήμανε ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Δρ Νίκος Βασιλάκος, μιλώντας από το βήμα του συνέδριου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη», οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν σήμερα το πρωί και θα συνεχιστούν.

Η δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της ΡΑΕ είναι η πρώτη μετά την εφαρμογή του Νόμου 4001, ο οποίος σε εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, έδωσε αποφασιστικές αρμοδιότητες στη ΡΑΕ. Έτσι, με την ομιλία του ο κ. Βασιλάκος προδιέγραψε τα επόμενα βήματα και τα θέματα που θα απασχολήσουν την Αρχή, ενόψει του νέου καθεστώτος που θα ισχύσει στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας από το 2014-15 (target model).

Mε βάση το μοντέλο αυτό, που προωθείται από την ΕΕ και το οποίο δεν είναι συμβατό με το σύστημα που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα (mandatory pool) προωθείται η σύζευξη των αγορών του Κρατών-Μελών (market coupling), και μάλιστα στην πιο προωθημένη μορφή της.

Δηλαδή, τη σύζευξη τιμών, με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση των διευρωπαϊκών δικτυακών υποδομών. Έτσι θεωρητικά μεν κάθε Κράτος-Μέλος μπορεί, να οργανώσει με το δικό του τρόπο τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο η δική του αγορά, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με τις τέσσερις αγορές του ενιαίου μοντέλου.

Την αγορά επόμενης ημέρας (day-ahead market), την αγορά ενδο-ημερήσιων συναλλαγών με συνεχή διαπραγμάτευση (intraday market), την αγορά εξισορρόπησης ενέργειας (balancing market) και την προθεσμιακή αγορά (forward market).

Εάν δεν υπάρχει εναρμόνιση, η εγχώρια αγορά κινδυνεύει να μην επωφεληθεί από την αποτελεσματικότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και, συνεπώς, να μην είναι ανταγωνιστική σε σχέση με τις αντίστοιχες αγορές των γειτονικών χωρών ή περιφερειών, οι οποίες θα εφαρμόσουν το target model.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Βασιλάκος, στις τιμολογήσεις που επιβάλουν ο ΔΕΣΦΑ και η ΔΕΗ, για τη χρήση των υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ειδικότερα για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που ανήκουν στη ΔΕΗ, ο πρόεδρος της ΡΑΕ είπε ότι οι χρεώσεις αυτές, οι οποίες σήμερα κρίνονται ιδιαίτερα ακριβές, θα συγκρίνονται με τις αντίστοιχες σε άλλες χώρες, με σκοπό τη μείωσή τους.

Επίσης, στη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, θα λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ποιότητας στη λειτουργία των δικτύων αυτών.