1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Γ. Μανιάτης: Ομιλία για το “Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου”
Γ. Μανιάτης: Ομιλία για το “Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου”

Γ. Μανιάτης: Ομιλία για το “Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου”

0

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την παρουσίαση του προγράμματος “Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου”:

“Με μεγάλη ευχαρίστηση και αισιοδοξία για την πρόοδο και προοπτική των έξυπνων δικτύων στη χώρα μας και στην προσφερόμενη δυνατότητα για δυναμική διείσδυση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της ανάπτυξης της ενεργειακής αποδοτικότητας, καλωσορίζω το πρόγραμμα «Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου», που αφορά σε πρώτη φάση τις τεχνικές μελέτες στα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Μήλο, Κύθνο και Σαντορίνη και κατόπιν την υλοποίηση επένδυσης ύψους άνω των 40 εκ.€, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα αναλάβει η ΔΕΗ.

Για πολλά χρόνια τα ηλεκτρικά δίκτυα έχουν εξασφαλίσει με μεγάλη επιτυχία την απρόσκοπτη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή στον καταναλωτή. Η βασική δομή των δικτύων έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την κεντρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας κυρίως από λιγνίτη, μακριά από τα κέντρα κατανάλωσης, με αποτέλεσμα την αυξημένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων θερμοκηπίου.

Η χρήση ΑΠΕ και τεχνολογιών χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συνδυαζόμενη με παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας στην κατανάλωση, απαιτεί την γνώση της λειτουργικότητας του δικτύου καθώς και την καθιέρωση αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των χρηστών και κυρίως των έξυπνων συσκευών με το δίκτυο. Τα προσφερόμενα οικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές θα επιτρέπουν την μείωση ή και την μετάθεση της λειτουργίας συγκεκριμένων ηλεκτρικών συσκευών για περιόδους που η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι φτηνότερη και ως εκ τούτου περισσότερο διαθέσιμη. Όλα τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς να μειώνεται η άνεση και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Από υπολογισμούς εκτιμάται ότι τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 στην ΕΕ κατά 9% και την ετήσια κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών κατά 10%. Στις 12 Απριλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε με ανακοίνωσή της κείμενο με τίτλο: «Έξυπνα Δίκτυα: από την καινοτομία στην αξιοποίηση”. Το κείμενο αυτό παρουσιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις για την προώθηση της ανάπτυξης των μελλοντικών ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο οδικός χάρτης 2010-18 της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Ηλεκτρικά Δίκτυα (The European Electricity Grid Initiative -EEGI) και το σχετικό σχέδιο υλοποίησης 2010-12, έχουν προετοιμαστεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρισμού (ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators for Electricity και EDSO-SG) σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας (ERGEG) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το σχέδιο εφαρμογής υποβλήθηκε για έγκριση στη διάσκεψη του ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Strategic Energy Technology Plan – SET Plan) στη Μαδρίτη στις 3 Ιουνίου 2010, όπου εγκρίθηκε η προώθηση των πρώτων τεσσάρων βιομηχανικών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών. Οι Ευρωπαϊκές Βιομηχανικές Πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν το 2010 αφορούν: την «Αιολική» ενέργεια, την «Ηλιακή» ενέργεια, τη «Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα» και τα «Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις στην Ευρώπη για τα επόμενα 10 χρόνια για τους τομείς αυτούς θα φθάσουν τα € 37 δις.
Τα νησιά, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους σε ενέργεια, του μοναδικού τους περιβάλλοντος και του απομονωμένου χαρακτήρα τους, είναι ιδανικά για την ανάπτυξη και εφαρμογή των έξυπνων δικτύων, πρώτα σε μικρή κλίμακα και κατόπιν την προσαρμοσμένη επανάληψη σε ευρύτερα δίκτυα. Η ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων στα ελληνικά νησιά είναι σημαντική για εμάς για λόγους περιβαλλοντικούς και στρατηγικούς σε θέματα ενέργειας, καθώς επίσης για λόγους απασχόλησης και τεχνολογίας.

Τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα έχουν την δυνατότητα να ενσωματώνουν όλων των ειδών τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτά, όπως καταναλωτές, παραγωγούς και αυτούς που έχουν και τις δυο ιδιότητες, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομικά βιώσιμος και ασφαλής εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια.

Η ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων πρέπει να ενσωματώνει τις τεχνολογίες, την αγορά, τις εμπορικές παραμέτρους, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το κανονιστικό πλαίσιο, την τυποποίηση, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και τις πολιτικές κατευθύνσεις.

Ανάμεσα στις βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων είναι και η προετοιμασία για τα ηλεκτρικά οχήματα – λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Έξυπνα Δίκτυα πρέπει να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των καταναλωτών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και την αναμενόμενη μαζική εξάπλωσή τους τα επόμενα χρόνια με στόχο την μείωση των εκπομπών στις μετακινήσεις και την διαγραφόμενη διαχείριση και συμμετοχή τους στην ισορρόπηση και υποστήριξη του δικτύου λόγω και του διασπαρμένου χαρακτήρα τους, γεγονός που θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση για το μέλλον των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ με γνώμονα την ανάγκη ταχείας διείσδυσης νέων ενεργειακών τεχνολογιών στις μεταφορές, με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και φιλο-περιβαλλοντικό προσανατολισμό, στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 συνέστησε και συγκρότησε Επιτροπή για τη διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης και διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη χώρα. Οι προτάσεις της επιτροπής αναμένεται να κατατεθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Συνέργειες και εμπειρίες αναμένονται και από το έργο «Πράσινο Νησί – Αϊ Στράτης», στο οποίο θα εφαρμοστούν ώριμες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποθήκευσης, καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προκειμένου οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού να καλύπτονται σε υψηλό ποσοστό από φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Ο στόχος είναι το 100% -και όχι λιγότερο από 85%- της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτεται από ΑΠΕ, υποκαθιστώντας την παραγωγή του υφιστάμενου τοπικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Στο νησί επίσης προβλέπεται η δημιουργία της βασικής υποδομής για τη χρήση υδρογόνου στον τομέα των μεταφορών και η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων. Το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού θα γίνει «εξυπνότερο» με την εγκατάσταση δικτύου επικοινωνίας, μέτρησης και διαχείρισης των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης, ενώ μετά από πρόταση του ΚΑΠΕ στην ΔΕΗ, εξετάζεται η επέκταση της εγκατάστασης Ηλεκτρονικών Μετρητών και του δικτύου τηλεμέτρησης και στον Αγ. Ευστράτιο ως μέρος έργου ΕΣΠΑ της ΔΕΗ στο Νομό Λέσβου.

Με αυτές τις σκέψεις και πληροφορίες θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του προγράμματος «Έξυπνα Δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου» τα αποτελέσματα του οποίου θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.”