1. Home
  2. Καύσιμα
  3. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ζημίες έναντι κερδών το 9μηνο
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ζημίες έναντι κερδών το 9μηνο

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ζημίες έναντι κερδών το 9μηνο

0

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2011 ανήλθε σε € 589,3 εκατ. έναντι € 586,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2010, καταγράφοντας μικρή αύξηση η οποία οφείλεται στη αύξηση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς ο όγκος πωλήσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσίασε μείωση της τάξης του 6%, μικρότερη όμως από τη συνολική μείωση του όγκου πωλήσεων της αγοράς.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 30,3 εκατ. έναντι € 34,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2010 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,0 εκατ. έναντι € 6,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε ζημία €0,7 εκατ. έναντι κέρδους € 2,5 εκατ. ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε ζημία € 0,9 εκατ. έναντι κέρδους € 1,8 εκατ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,9 εκατ.
μειωμένα κατά 16,3% σε σχέση ¬ε το εννεάμηνο του 2010, τα κέρδη προ φόρων σε € 0,3 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ.το εννεάμηνο του 2010 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ήταν οριακά αρνητικά έναντι κέρδους € 2,0 εκατ..

Τα αποτελέσματα του εννεάμηνου, σε επίπεδο μητρικής, έχουν επηρεασθεί κυρίως από την σημαντική μείωση της ζήτησης για πετρελαιοειδή. Σε επίπεδο ομίλου, η συνεχώς πτωτική οικοδομική δραστηριότητα έχει περιορίσει τις ευκαιρίες δραστηριοποίησης της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών της ενώ και τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Ν.Ε.αφενός επηρεάστηκαν από τη πτώση στη ζήτηση για μεταφορά καυσίμων, αφετέρου επιβαρύνθηκαν με έξοδα που σχετίζονται με προγραμματισμένο δεξαμενισμό (special dry docking) των δύο μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Πολύ σημαντικό ρόλο στηδιαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος έχει και η μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού, απόρροια της κρίσης στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παρά το δυσμενές επιχειρησιακό περιβάλλον και τις περιορισμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ συνεχίζει την επιλεκτική και στοχευμένη ανάπτυξη, δίνοντας βάρος σε υγιείς συνεργασίες και φροντίζοντας να διασφαλίζει τα έσοδα της.

Έχοντας ως όπλα την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια και τις άρτιες υποδομές της, τις οποίες επέκτεινε πρόσφατα στο Πόρτο Λάγος και επεκτείνει την τρέχουσα περίοδο στον Ασπρόπυργο, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα της για βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων της καθώς και για αμεσότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Παράλληλα, η εταιρία αναζητά ευκαιρίες για να αναπτύξει δραστηριότητες σε τομείς όπου μπορεί να εκμεταλλευτεί τις υποδομές της αλλά και τη διαθέσιμη τεχνογνωσία, στοχεύοντας στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων.

Έχοντας ως στόχο τη διατήρηση ελεγχόμενης οικονομικής πορείας σε ένα πολύ αρνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ αναπροσαρμόζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα στρατηγικά της πλάνα, επιδιώκοντας τον περιορισμό του κόστους μέσω ανάπτυξης συνεργιών και μέγιστης αξιοποίησης των πόρων και των υποδομών της.

Παράλληλα, διατηρεί απόλυτη προσήλωση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, στοιχείο που ενισχύει τη φήμη της, δημιουργεί σταθερές σχέσεις με τους υφιστάμενους και προσελκύει νέους πελάτες, εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.