1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Δημόσια διαβούλευση για αντικατάσταση του ΕΦΚ στο φ.α.
Δημόσια διαβούλευση για αντικατάσταση του ΕΦΚ στο φ.α.

Δημόσια διαβούλευση για αντικατάσταση του ΕΦΚ στο φ.α.

0

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της την 09.09.2011, σχετικά με την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις και στρεβλώσεις που έχει ήδη προκαλέσει ο εν λόγω φόρος στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο της λιανικής όσο και της χονδρεμπορικής, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των επιβαρύνσεων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και εν τέλει του τελικού καταναλωτή, εφόσον:

• οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ήδη επιβαρύνονται με άμεσο ΕΦΚ που επιβάλλεται στον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
• η επιβολή ΕΦΚ στα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή αυξάνει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατ΄ επέκταση οδηγεί στην ανάγκη αναπροσαρμογής (προς τα άνω) των τιμολογίων λιανικής των προμηθευτών,
• η επιβολή ΕΦΚ σε ένα καύσιμο μόνο, αλλοιώνει ασύμμετρα το μεταβλητό κόστος παραγωγής των διαφόρων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ τους προς όφελος των εισαγωγών και των μονάδων παραγωγής που δεν λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο.

Για τους ως άνω λόγους, η ΡΑΕ προτίθεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των εξουσιοδοτήσεων της παραγράφου (4) του Άρθρου 120 του Ν.4001/2011, να τροποποιήσει τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣΣΗΕ), καθώς και των σχετικών Εγχειριδίων, έτσι ώστε ο ΕΦΚ επί του φυσικού αερίου να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας των Μονάδων, ήτοι κατά:
α) τον υπολογισμό του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους των Μονάδων, κατά το Άρθρο 44 παράγραφος 3 στοιχείο (Γ),
β) τον υπολογισμό του διαφορικού κόστους παραγωγής των Μονάδων, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των συμπληρωματικών χρεώσεων ή πιστώσεων Μονάδων για Επιβεβλημένες και Μη Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής στην περίπτωση Εντολής για Μείωση Παράγωγής, κατά το Άρθρο 189,
γ) τον υπολογισμό του Μεταβλητού Κόστους των Μονάδων, το οποίο υπολογίζεται στα πλαίσια του Μηχανισμού Κάλυψης Κόστους Μονάδων, κατά το Άρθρο 190 παράγραφος (2),καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου λαμβάνεται υπόψη το κόστος καυσίμου των Μονάδων.

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να τροποποιηθεί κατάλληλα το Άρθρο 44 παράγραφος (2) του ΚΔΣΣΗΕ, ώστε ο ΕΦΚ επί του φυσικού αερίου να μην συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του κόστους καυσίμου των Μονάδων. Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα και οι διατάξεις του Εγχειριδίου Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων.

Παράλληλα, το ποσό που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ και που οφείλουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κατανάλωσης φυσικού αερίου για την ηλεκτροπαραγωγή, προτείνεται να ανακτάται (μέσω αντίστοιχης χρέωσης) από το λογαριασμό προσαυξήσεων ΛΠ-3. Το ποσό αυτό, που ισούται με τη σχετική χρέωση για τον ΕΦΚ που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο προμήθειας φυσικού αερίου κάθε Μονάδας, θα επιμερίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε κάθε Περίοδο Κατανομής του εν λόγω μήνα κατά αναλογία της μετρηθείσας ωριαίας παραγωγής της. Για το ανωτέρω απαιτείται η τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 203 παράγραφος (1) του ΚΔΣΣΗΕ, ώστε ο ΛΠ-3 να συμπεριλαμβάνει το σχετικό κόστος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα συμπεριληφθούν στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας τη Αγοράς, το οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως.

Με την ανωτέρω πρόταση της ΡΑΕ αναμένεται να επιτευχθούν τα ακόλουθα:
θα ελαχιστοποιηθεί το πρόσθετο κόστος για τον τελικό καταναλωτή από την επιβολή του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο,
θα εξαλείφθουν οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της ασύμμετρης φύσης του εν λόγω φόρου.

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ επαναλαμβάνει τη σαφή θέση που διατύπωσε και στην ανακοίνωσή της της 09.09.2011, περί της ανάγκης κατάργησης του μέτρου επιβολής ΕΦΚ για το φυσικό αέριο και αντικατάστασής του με άλλο μέτρο ισοδύναμου οικονομικού αποτελέσματος.

Λόγω της κρισιμότητας και του χρονικά επείγοντος του θέματος, η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση consultation@rae.gr, ή εγγράφως.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Επίσης, θα δημοσιοποιήσει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, χωρίς αντιστοίχιση με τον κατάλογο συμμετεχόντων.