1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. ΡΑΕ: Κανονισμός προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας
ΡΑΕ: Κανονισμός προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

ΡΑΕ: Κανονισμός προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

0

Με τη χθεσινή ανάρτηση, προς δημόσια διαβούλευση, του πρώτου μέρους του νέου Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ολοκληρώνεται το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία έκδοσης αδειών για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Προμήθειας και της Εμπορίας. Ο νέος Κανονισμός Αδειών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρόσφατου νόμου για την ενεργειακή αγορά (νόμος 4001/2011, άρθρο 135), έχει ως στόχο την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας Προμήθειας, αλλά και την πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας, η οποία για πρώτη φορά προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4001/2011.

Κύριος στόχος της ΡΑΕ, με το διαχωρισμό του προβλεπόμενου Κανονισμού Αδειών σε δύο μέρη, όπου το ένα διέπει τη δραστηριότητα Προμήθειας και Εμπορίας, και το δεύτερο τη δραστηριότητα της παραγωγής, είναι να αποσαφηνιστεί το καθεστώς αδειοδότησης των διαφορετικών αυτών δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα υπάγονται σε ενιαίο καθεστώς αδειοδότησης (Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας, Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951,ΦΕΚΒ΄1498/2000). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το καθένα μέρος από αυτά να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τους ενδιαφερόμενους, που θα διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείρισή τους και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Ο νέος Κανονισμός για την Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, με τις οποίες θεσπίστηκαν νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, και εισάγει απλουστευμένες διαδικασίες, αποτυπώνοντας και τη σωρευμένη πρακτική εμπειρία της Ρυθμιστικής Αρχής στον τομέα αυτό. Οι βασικές  ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται σε σχέση με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, είναι οι ακόλουθες:

• Αποσαφηνίζεται το καθεστώς αδειοδότησης για τη δραστηριότητα της Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
• Θεσπίζεται ειδική διαδικασία αδειοδότησης για τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα σε άλλο Κράτος Μέλος και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και στην Ελλάδα.
• Απλοποιείται η διαδικασία τροποποίησης της Άδειας, καθώς εισάγεται ρύθμιση για τη γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της Άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης.
• Αποσαφηνίζεται το καθεστώς παράτασης της άδειας.
• Θεσπίζεται λεπτομερής διαδικασία ανάκλησης των αδειών παραγωγής.

Η ΡΑΕ, έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς, θα λάβει υπ’ όψη, στην τελική της απόφαση για την έκδοση του εν λόγω Κανονισμού Αδειών, όλες τις προτάσεις και παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την 9η Ιανουαρίου 2012. Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, στη διεύθυνση: elsupplycode@rae.gr.