1. Home
  2. Νέα
  3. ΥΠΕΚΑ: Διευκρινήσεις για τις Υδατοκαλλιέργειες
ΥΠΕΚΑ: Διευκρινήσεις για τις Υδατοκαλλιέργειες

ΥΠΕΚΑ: Διευκρινήσεις για τις Υδατοκαλλιέργειες

0

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Οι ερωταπαντήσεις έχουν ως εξής:
• Βλάπτει το πλαίσιο με την εγκατάσταση στις παρθένες ερημικές εκτάσεις την ανάπτυξη του τουρισμού;

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο, πουθενά δεν επιτρέπονται πλέον νέες μονάδες παρά μόνον όπου οι περιοχές ονομάζονται ως ΠΑΥ και περιλαμβάνονται σε Πίνακα και χάρτη. Άρα δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού στα παρθένα φυσικά παραθαλάσσια μέρη στο σύνολο της χώρας. Η ανάπτυξη περιορίζεται από το ίδιο το πλαίσιο του Τουρισμού, το οποίο όμως βρίσκεται σε στάδιο αναθεώρησης.

• Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης αφού διαφώνησε με τις διαδικασίες και διαμαρτυρήθηκε για παραγκωνισμό του Συμβουλίου;

Ο κ Βασενχόβεν παρέμεινε ως Πρόεδρος του ΕΣΧΣΑΑ. Με την ευαισθησία που τον διακρίνει, επεσήμανε την αδυναμία ολοκλήρωσης της τυπικής διαδικασίας λόγω συνεχών αναβολών και εμποδίων στη λειτουργία του Οργάνου (καταλήψεις του ΥΠΕΚΑ, παραβίαση του χώρου συνεδρίασης του Συμβουλίου κ.α). Η θέση των μελών του Συμβουλίου είχε εκφρασθεί είτε προφορικά είτε γραπτά κι ο Πρόεδρος του ΕΣΧΣΑΑ συνέταξε και υπέγραψε το πρακτικό της γνωμοδότησης.

• Ήταν οι διαδικασίες συνοπτικές και προσχηματική η γνωμοδότηση; Πότε κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η γνώμη των μελών του Συμβουλίου;

Οι διαδικασίες διαβούλευσης διήρκεσαν ένα 6μηνο και ήταν οι διεξοδικότερες και πληρέστερες που έχουν ως σήμερα ακολουθηθεί. Συμμετείχαν οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η ΚΕΔΕ και οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και δεκάδες επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί φορείς και τοπικοί σύλλογοι πολιτών. Επιπλέον στον ιστότοπο ανοιχτής διακυβέρνησης κατατέθηκαν 760 σχόλια που αξιολογήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε τόμο 411 σελίδων δημιουργώντας μια εξαιρετική σε εύρος βάση πληροφοριών. Το προϊόν αυτό έτυχε υψηλής επεξεργασίας και συζητήθηκε σε 2 συνεδριάσεις του ΕΣΧΣΑΑ. Στην 3η συνεδρίαση της 2/11/11 και ενώ είχε διαμορφωθεί η εισήγηση του Προέδρου που είχε συμπεριλάβει όλες τις προηγούμενες θέσεις και παρεμβάσεις των μελών, δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή της, οπότε απεστάλη στα μέλη ηλεκτρονικά για κατάθεση απόψεων εντός δύο ημερών. Το σύνολο αυτών των απόψεων κατατέθηκε από τον Πρόεδρο στο Υπουργείο και μάλιστα στη συνέχεια συμπεριελήφθησαν όλες στο οριστικό κείμενο του Πλαισίου. Άρα τηρήθηκαν οι διαδικασίες αλλά λόγω των συγκυριών των συγκεκριμένων ημερών, το τελικό στάδιο συμπιέστηκε χρονικά, και αυτό ήταν εφικτό καθότι διέθετε υψηλό βαθμό ωριμότητας.

Να ληφθεί υπόψη ότι είμαστε υπόλογοι στη κοινότητα και ο χρόνος που έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός είχε λήξει από τον Ιούνιο. Άρα η χώρα μας θα στερούνταν των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων που προβλέπονταν για τις υδατοκαλλιέργειες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αλιεία.

• Θίγεται το περιβάλλον και αγνοείται ο χωροταξικός σχεδιασμός;

Αντιθέτως, το περιβάλλον προστατεύεται με την οργάνωση των χώρων όπου λειτουργούν μονάδες και δίνεται δυνατότητα ανάπτυξής τους με αυστηρούς κανόνες χωροταξικής και περιβαλλοντικής λογικής. Επίσης ορίζονται με γενικό τρόπο οι ευρύτερες περιοχές, εντός των οποίων θα επιτρέπεται να εγκριθούν κατάλληλες ζώνες στο μέλλον, με σαφή καθορισμό των ορίων τους μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων, ενώ επιπλέον επιβάλλεται η λειτουργία τους να διέπεται από ειδικό φορέα διαχείρισης. Η ευθύνη ελέγχου λεπτομερώς έχει αποκεντρωθεί στις αιρετές περιφέρειες. Άρα, η όποια παρέκλιση επί της πιστής τήρησης των κανόνων λειτουργίας ανατίθεται στις 13 Περιφέρειες και στους αιρετούς περιφερειάρχες.

• Ποιοι διαφωνούν και έχουν συγκροτήσει μέτωπο; Γιατί αντιδρούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις;

Διαμορφώθηκε ένα άτυπο εθνικό δίκτυο μέσω internet, που αφορά ΟΤΑ και τοπικούς συλλόγους κατοίκων, το οποίο και παρεμπόδιζε τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου. Πολλές θέσεις τους ελήφθησαν υπόψη στη διαμόρφωση του Πλαισίου. Διαπιστώθηκε επιπλέον η ύπαρξη εσωτερικών διαφωνιών και συγκρούσεων των απόψεων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, ακόμη και αυτών που εκπροσωπούνταν στο ΕΣΧΣΑΑ με οξύ τρόπο. Βεβαίως διαφωνούν και οι επιχειρήσεις του κλάδου διότι στις ευαίσθητες περιοχές απαγορεύεται η ανάπτυξη τους.

• Επικεντρώνεται το Πλαίσιο στη συντήρηση και νομιμοποίηση μιας υφιστάμενης άκρως προβληματικής κατάστασης;

Ακριβώς το αντίθετο: αναφέρεται στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και στη βελτίωση των όρων λειτουργίας τους. Γιαυτό και στις περιοχές που παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μονάδων, όπως ο Ευβοϊκός Κόλπος, ακτές της Κορινθίας και Αργολίδας, ο Πόρος, Χίο – Οινούσες δεν επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση νέων μονάδων, ενώ η δυνατότητα επέκτασης τους περιορίζεται εξαιρετικά.

• Η διαχείριση των ΠΟΑΥ περνάει σε «φορείς διαχείρισης» που ελέγχονται από τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας; (οι μεγαλύτερες από αυτές ελέγχονται ήδη από ένα αλλοδαπό επενδυτικό σχήμα).

Η διαχείριση των ΠΟΑΥ γίνεται από φορείς στους οποίους μετέχουν οι μισθωτές των θαλάσσιων εκτάσεων με δυνατότητα συμμετοχής και κρατικών φορέων. Για παράδειγμα η ΠΟΑΥ του Θερμαϊκού προωθήθηκε από φορέα μικτής οικονομίας, με κύριο μέτοχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η χορήγηση αδειών και ο έλεγχος των μονάδων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση, με τον τρόπο που αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όπως ρητά αναφέρεται στο Πλαίσιο, ο φορέας διαχείρισης δεν υποκαθιστά τις Κρατικές Ελεγκτικές αρχές, αλλά τις επικουρεί.

• Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ. Γρ. Κοιν. Ελ. 5295/β/2011), στη συντριπτική πλειοψηφία των νησιών της χώρας και στο μεγαλύτερο μέρος του παράκτιου χώρου της ελληνικής επικράτειας (κατηγορία Β2 του Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού) δεν είναι επιτρεπτή η τουριστική αξιοποίηση.

Για το εν λόγω πλαίσιο της ΚΥΑ Τουρισμού, το ΥΠΕΚΑ ήδη ξεκίνησε την αξιολόγησή του και προωθεί την αναθεώρησή του. Το Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών θα εναρμονιστεί με του Τουρισμού ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα χρήσεων γης στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και να είναι δυνατή η ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.