1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΡΑΕ: Η ΔΕΗ μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος της
ΡΑΕ: Η ΔΕΗ μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος της

ΡΑΕ: Η ΔΕΗ μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος της

0

Σημαντικά περιθώρια να βελτιώσει η ΔΕΗ τη λειτουργία της και να μειώσει περαιτέρω τα λειτουργικά της έξοδα «βλέπει» η ΡΑΕ και μάλιστα την άποψή της επιχειρεί να την «επιβάλει» στη ΔΕΗ μέσω του «Μέσου Επιτρεπόμενου Εσόδου» της επιχείρησης το οποίο προτείνει με την τελευταία γνωμοδότησή της προς το ΥΠΕΚΑ για τα τιμολόγια του ρεύματος. Δηλαδή μέσω των προτεινόμενων αυξήσεων στο ρεύμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΡΑΕ, εκτιμά για το 2012 “ως εύλογη την απομείωση των λειτουργικών εξόδων (εκτός μισθοδοσίας) κατά 5%, για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου”. Η Αρχή παρατηρεί επιπρόσθετα ότι “παρά τις σημαντικές μειώσεις που έχουν ήδη σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ, η ΡΑΕ θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθεί κίνητρο ώστε να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΗ, ιδίως δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης προς όφελος του τελικού καταναλωτή”.

Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τον καθορισμό των τιμολογίων, να προβεί σε ανάλυση των απολογιστικών και προϋπολογιστικών στοιχείων και των σχετικών διευκρινήσεων που καταθέτει η ΔΕΗ, έτσι ώστε να καταλήξει εν τέλει στη διατύπωση άποψης αναφορικά με ένα εύλογο ύψος Μέσου Επιτρεπόμενου Εσόδου της ΔΕΗ για τις ανταγωνιστικές της δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η γνωμοδότηση της ΡΑΕ «το εύλογο Επιτρεπόμενο Έσοδο της ΔΕΗ θα πρέπει μακροχρόνια να συγκλίνει στο κόστος αναφοράς μιας επιχείρησης που εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, επιτυγχάνοντας υψηλή αποδοτικότητα του ανθρώπινου και του επενδεδυμένου κεφαλαίου της. Το κόστος αναφοράς πρέπει να αντιπαραβάλλεται με το κόστος που προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις, το οποίο ενδεχομένως να επιδέχεται βελτιώσεις και περαιτέρω μειώσεις, έτσι ώστε αφενός να δίνεται κατάλληλο κίνητρο στην επιχείρηση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους της, αφετέρου ο καταναλωτής να μην επιβαρύνεται από κόστη, που μπορεί μεν να είναι πραγματικά, αλλά θα μπορούσαν να ήταν χαμηλότερα».

Η ανάλυση που κάνει η ΡΑΕ, η οποία ουσιαστικά καταλήγει στο ότι τα λειτουργικά κόστη της ΔΕΗ θα μπορούσαν να είναι μικρότερα και συνεπώς θα ήταν μικρότερη και η ανάγκη αύξησης των τιμολογίων, δείχνει εναρμονισμένη με το κοινό αίσθημα που θέλει τη ΔΕΗ να συνεχίζει, παρά τις περικοπές στους μισθούς και τις μεγάλες προσπάθειες των τελευταίων χρόνων και ειδικά της διοίκησης Ζερβού, να είναι σπάταλη και ανορθολογικά αναπτυγμένη.

Η μελέτη της Booz Allen Hamilton

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει μελέτη που έχει εκπονηθεί στο τέλος του 2997 από την Booz Allen Hamilton κατόπιν παραγγελίας της διοίκησης Αθανασόπουλου, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΗ χάνει κάθε χρόνο 744 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μικρής απόδοσης και της κακής λειτουργίας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της, σε σύγκριση, όχι με κάποιο ιδεατό μοντέλο καλής λειτουργίας, αλλά με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές εταιρείες των ευρωπαϊκών κρατών. Τα νούμερα αυτά μάλιστα δεν αναφέρονται στο ύψος των μισθών (τότε δεν θα μπορούσε κανείς να διαννοηθεί μειώσεις μισθών) αλλά στα υπόλοιπα λειτουργικά κόστη.

Βεβαίως έχουν από τότε περάσει τέσσερα χρόνια και έχουν γίνει ορισμένα βήματα, ωστόσο η μελέτη της Booz Allen Hamilton διαπίστωνε απόσταση από τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές σε όλη τη λειτουργία της ΔΕΗ: Ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εμπορία, κεντρικές υπηρεσίες. Ειδικότερα με βάση τη μελέτη:

• Στον τομέα των ορυχείων, η σπατάλη υπολογιζόταν ετησίως σε 274 εκατ. ευρώ.

• Στον τομέα της παραγωγής, η σπατάλη υπολογιζόταν σε 210 εκατ. ευρώ το χρόνο. Οι μονάδες της ΔΕΗ συγκρίθηκαν με παρόμοιες μονάδες άλλων χωρών, αφού πρώτα, μάλιστα, ελήφθησαν υπόψη η διαφορετική διάρθρωση των μονάδων και οι ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων χωρών.

• Στον τομέα της μεταφοράς η σπατάλη υπολογιζόταν ετησίως σε 23 εκατ. ευρώ. Οι δυνατότητες παρεμβάσεων εστιάζονται κυρίως στις κατασκευές τα συστήματα ελέγχου και τη συντήρηση.

• Στον τομέα της διανομής η σπατάλη υπολογιζόταν σε 111 εκατ. ευρώ το χρόνο. Λειτουργία, συντήρηση και κατασκευές εμφανίζουν τις μεγαλύτερες διαφορές με τις ηγετικές εταιρείες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ και το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών της προς τους καταναλωτές είναι πολύ χαμηλό.

• Στον τομέα της εμπορίας οι «διαρροές» υπολογίζονταν σε 13 εκατ. ευρώ το χρόνο.

• Στον τομέα των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών της ΔΕΗ υπολογιζόταν ότι μπορούν να εξοικονομηθούν 113 εκατ. ευρώ το χρόνο. Σε σχέση με ολοκληρωμένες αντίστοιχες επιχειρήσεις με τις οποίες συγκρίθηκε, η ΔΕΗ είχε 46% λειτουργική επιβάρυνση.

tags: