1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Μανιάτης: Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-ηπειρωτικής Ελλάδας
Μανιάτης: Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-ηπειρωτικής Ελλάδας

Μανιάτης: Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-ηπειρωτικής Ελλάδας

0

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απάντησε για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Φραγκίσκου Παρασύρη.


Ο κ. Μανιάτης ανέφερε πως η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, όπως και του συνόλου των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, αποτελεί πάγιο και διαχρονικό στόχο της Πολιτείας. Για τον υφυπουργό, η υλοποίηση των διασυνδέσεων θα περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτουν τα νησιά, ενώ ταυτόχρονα θα απαλλάξει τους καταναλωτές από το βαρύ οικονομικό φορτίο, που καλούνται να πληρώσουν ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας με πετρελαϊκούς σταθμούς και το οποίο, πλέον, υπερβαίνει τα 700 εκ. ευρώ ετησίως.


Ειδικότερα, η διασύνδεση της Κρήτης αξιολογείται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς το κόστος των ΥΚΩ για το νησί αγγίζει το ήμισυ του συνόλου των 700 εκατ. ευρώ, δηλ. περίπου 350 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να τύχει και ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται εντατική προσπάθεια για να προσδιορισθεί ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του νησιού με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.


Την υλοποίηση της διασύνδεσης θα αναλάβει είτε ο Κύριος του Συστήματος (ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ), είτε ιδιώτες επενδυτές ΑΠΕ, που έχουν λάβει ή θα λάβουν σχετικές άδειες παραγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση οι επενδυτές θα χρηματοδοτήσουν πλήρως τη διασύνδεση, βάσει των σχετικών προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας.


Στην κατεύθυνση αυτή συστήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετείχαν η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ και η ΔΕΗ.
Η μελέτη αυτή, με τίτλο «Μελέτη Ανάπτυξης του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης, Διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα», καταδεικνύει τη σαφή οικονομική ωφελιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, σε σχέση με την ανάπτυξη αυτόνομων τοπικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.


Στη μελέτη προβλέπεται εναλλακτικά διασύνδεση, είτε στο μελλοντικό ΚΥΤ Μεγαλόπολης, είτε σε ΚΥΤ της Αττικής, ενώ για την πλήρη εξασφάλιση του νησιού και την πλήρη παύση λειτουργίας των τοπικών συμβατικών σταθμών, θα πρέπει να υλοποιηθεί η διασύνδεση και στα δύο ανωτέρω σημεία του Ηπειρωτικού Συστήματος.


Βασικός παράγοντας για τον τελικό σχεδιασμό της διασύνδεσης αποτελεί το σύνολο της ισχύος των επενδύσεων ΑΠΕ που δύνανται να λάβουν τις σχετικές εγκρίσεις (κυρίως περιβαλλοντικές) και συνεπώς μπορούν να εγκατασταθούν στο νησί. Στο νέο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Συστήματος (τη νέα ΜΑΣΜ), που αναμένεται να εκδοθεί από τον ΑΔΜΗΕ εντός του 2012, θα περιλαμβάνεται επικαιροποιημένο σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων Νησιών, στο οποίο θα ενσωματώνονται και τα αποτελέσματα της πρόσφατης σχετικής μελέτης.


Μετά την οριστικοποίηση της εθνικής στρατηγικής, θα ακολουθήσει η εκπόνηση πλήθους ειδικών μελετών για την περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών και άλλων προβλημάτων που συνδέονται με τη χάραξη της διαδρομής του υποβρύχιου καλωδίου, τη χωροθέτηση των «σημείων σύνδεσης» (υποσταθμών) κλπ, προκειμένου να αποφασισθεί ο τελικός λεπτομερής τρόπος διασύνδεσης.


Όσον αφορά τα τρία σενάρια διασύνδεσης που διατυπώνονται στην ερώτηση και που φαίνεται να προκρίνονται ως οι επικρατέστερες και συμφερότερες εναλλακτικές, το ποιό τελικά θα επιλεγεί έχει να κάνει με παραμέτρους που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, οικονομικές αναλύσεις κόστους-ωφέλειας καθώς και σχετικά χρονοδιαγράμματα. Το κάθε σενάριο μελετάται με μεγάλη προσοχή από τους αρμόδιους φορείς και στη βάση λεπτομερών οικονομοτεχνικών μελετών που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, θα προκριθεί η βέλτιστη λύση.