1. Home
  2. Νέα
  3. Η εργασία εξοικονομεί ενέργεια
Η εργασία εξοικονομεί ενέργεια

Η εργασία εξοικονομεί ενέργεια

0

Το νέο μοντέλο εργασίας New World Of Work της Microsoft, το οποίο πρόσφατα παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους του EnergyIn, κάνει την εργασία πιο ευχάριστη, εξοικονομώντας ενέργεια.


Το New World of Work συνιστά μια σύγχρονη πρόταση παραγωγικότητας, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επίπεδο παραγωγικότητας, σε κάθε οργανισμό που θα την υιοθετήσει.


Δομικό στοιχείο του New World of Work αποτελεί η εμπιστοσύνη της εταιρίας προς τους ανθρώπους της, καθώς ο εργαζόμενος αποκτά ο ίδιος τον έλεγχο του τρόπου εργασίας του. Το προσωπικό έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία, τον ειδικά προσαρμοσμένο εργασιακό χώρο, αλλά και την ελευθερία, ώστε να μπορεί να αποδώσει από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, καθώς η αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις δεν είναι πλέον συνυφασμένες με την παρουσία στο γραφείο.


Ως προς τα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση του New World of Work, και λαμβάνοντας σαν παράδειγμα μια οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό μεσαίου μεγέθους, υπολογίζεται ότι κατά προσέγγιση εξοικονομούνται:
– Τετραγωνικά μέτρα: 30%
– Μεταφορικά/ταξίδια: 20%
– Κατανάλωση χαρτιού: 15%
– Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: 25% σε βάθος τριετίας


Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες του New World of Work:
Οι άνθρωποι – Το New World of Work ουσιαστικά επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω της ευέλικτης εργασίας, μεταθέτοντας το κέντρο βάρους από τον έλεγχο στην εμπιστοσύνη και από την φυσική παρουσία στο γραφείο, στο αποτέλεσμα. Για τη Microsoft είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν στη διάθεσή τους τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να έχουν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της εργασίας τους, ενώ παράλληλα βασική της θέση είναι ότι μέσα από την οικοδόμηση ενός «φιλικού» περιβάλλοντος εργασίας, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν μια ευέλικτη εργασιακή πολιτική και παράλληλα δείχνουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους τους, προκειμένου αυτοί να εργάζονται καλύτερα στο περιβάλλον που επιλέγουν – είτε πρόκειται εντός είτε εκτός γραφείου – θα έχουν εξασφαλίσει περισσότερο ικανοποιημένο προσωπικό, καλύτερα αποτελέσματα και ενισχυμένη παραγωγικότητα στο σύνολο των εργασιών τους.


Ο χώρος – Η εργασία δεν συνιστά δραστηριότητα που πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός ενός συγκεκριμένου χώρου, καθώς πλέον οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε, με τη συνδρομή των κατάλληλων τεχνολογιών, που δίνουν πρόσβαση σε αρχεία και εξασφαλίζουν απρόσκοπτη σύνδεση με όλους τους συναδέλφους σε πραγματικό χρόνο. Για το λόγο αυτό, τα νέα γραφεία έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να επιτρέπουν καλύτερη φυσική αλληλεπίδραση, δυνατότητα φιλοξενίας πελατών και συνεργατών, στοιχεία που οδηγούν στη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Τα προσωπικά γραφεία έχουν πλέον καταργηθεί, καθώς οι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται από οποιοδήποτε γραφείο επιλέξουν, φτάνοντας στην εταιρία, χρησιμοποιώντας ένα PC, ακουστικά, webcam ή smartphone. Παράλληλα, o κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του locker για να αποθηκεύει το laptop του και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ ακόμα υπάρχουν διαφορετικοί χώροι διαμορφωμένοι για χαλαρή συνεργασία σε projects, καθώς και lounge areas για brainstorming και σύντομα διαλείμματα.


Η τεχνολογία – Η σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα το cloud computing, εξελίσσεται συνεχώς, επιτρέποντας πλέον σε κάθε άτομο να μπορεί ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε να έχει πρόσβαση στα ψηφιακά του αρχεία, καθώς και επικοινωνία με τους συναδέλφους του, ώστε να μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα. Βασική καινοτομία του New World of Work συνιστά η νέα αίσθηση της «παρουσίας», η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του νέου αυτού μοντέλου εργασίας. Η τεχνολογία πλέον δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς «ψηφιακής παρουσίας» μέσα από υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή τηλεδιασκέψεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία.