1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Επιστολή του ΕΣΣΗΘ προς τον ΥΠΕΚΑ
Επιστολή του ΕΣΣΗΘ προς τον ΥΠΕΚΑ

Επιστολή του ΕΣΣΗΘ προς τον ΥΠΕΚΑ

0

Τη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ) με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.


Αναλυτικά στην επιστολή του ΕΣΣΗΘ σημειώνονται τα εξής: “Με ιδιαίτερη λύπη υποχρεωνόμαστε να επανέλθουμε σχεδόν επτά μήνες μετά την ψήφιση του Ν.4001/11 από τη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε έντονα για την καθυστέρηση εφαρμογής του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ).


Η πολύμηνη καθυστέρηση στερεί τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που ήδη έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία εμπορικά κέντρα της χώρας μας, αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο από τους επενδυτές τη δυνατότητα ομαλής λειτουργίας, αλλά και από το ενεργειακό μας σύστημα την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που τόσο χρειαζόμαστε. Το γεγονός αυτό τονίζει δε για ακόμη μια φορά, το μέγεθος της γραφειοκρατικής διελκυστίνδας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που επιζητούμε κρίσιμες επενδύσεις, που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της Οικονομίας μας.


Επιτρέψτε μας να σας υπενθυμίσουμε ότι σε συνέχεια της ψήφισης του Ν. 4001/11, κοινή επιτροπή των ΥΠΕΚΑ, ΔΕΣΜΗΕ και ΡΑΕ, διαμόρφωσε ειδική Υπουργική Απόφαση που βασίζεται στην προηγούμενη ΥΑ 1420/09, για τον υπολογισμό της συμπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις ΣΗΘΥΑ. Η Υπουργική Απόφαση που έχει ελεγχθεί από όλες τις Υπηρεσίες σας και είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου, βρίσκεται στο Γραφείο σας εδώ και μήνες και αναμένει την υπογραφή σας.


Η απόφαση αυτή αποτελεί την προϋπόθεση των δύο νέων Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες όπως γνωρίζεται είναι επίσης έτοιμες και αφορούν:
• Τον τροποποιημένο Κανονισμό Αδειών της ΡΑΕ για τις ΣΗΘΥΑ και
• Τον κανονισμό για τις Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ


Με μεγάλο προβληματισμό μας, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η καθυστέρηση της δικής σας υπογραφής διευρύνει την κατάλογο των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ, οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν τις τελικές άδειες και ταυτόχρονα εμποδίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν νέες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Επιπρόσθετα, καθίσταται αντιφατικό, να ανακοινώνονται από το ΥΠΕΚΑ προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των νοσοκομείων, τα οποία απαιτούν εγκαταστάσεις ΣΗΘΥΑ, οι οποίες όμως τελικά δε θα μπορούν να λάβουν άδειες, διότι δεν έχει υπογραφεί η δευτερογενής νομοθεσία. Παράλληλα, όπως σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα, η ΣΗΘΗ και ιδιαίτερη η ΣΗΘΥΑ, θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κύρια τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, με αποδεδειγμένα υψηλό βαθμό απόδοσης.


Ειδικότερα, η ΣΗΘ:
1. Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου κατά τουλάχιστον 20% γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή των ακριβών και εισαγόμενων στη χώρα μας ορυκτών καυσίμων
2. Αποκεντρώνει το ελλειμματικό ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, συμβάλλοντας στην ευστάθειά του και στη μείωση των απωλειών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.
3. Συνεισφέρει στην εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμιακής ζήτησης, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσης του ηλεκτρικού δικτύου (black – outs)
4. Συνεισφέρει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή και το


Πρωτόκολλο του Κιότο
Τέλος, επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 22.6.2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση μελέτες που διενήργησε η COGEN EUROPE και στις οποίες συμμετείχε ενεργά ο ΕΣΣΗΘ, ανακοίνωσε το νέο Σχέδιο Οδηγίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη ΣΗΘΥΑ, δίνοντας το στίγμα της προτεραιότητας στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Η ένταξη συστημάτων ΣΗΘΥΑ στο σύστημα, ανεξαρτήτως της ισχύος τους, συμβάλλει στην ταχύτερη επίτευξη του στόχου «20-20-20», αφού πρόκειται για μονάδες υψηλής απόδοσης, με σταθερό προφίλ θερμικής και ταυτόχρονα ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει δε να τονισθεί ότι στη μάχη για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, η συμβολή ενός συστήματος ΣΗΘΥΑ είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από ένα αιολικό πάρκο και δεκαπλάσια από μία εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά, ίδιας εγκατεστημένης ισχύος, καθώς η ΣΗΘΥΑ δεν επηρεάζεται από τις όποιες μετεωρολογικές μεταβολές και λειτουργεί συνεχώς με βάση τη χρήσιμη θερμότητα. Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που εξασφαλίζεται από τη χρήση συστήματος ΣΗΘΥΑ, προσφέρει και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα (Security of Supply), που αποτελεί το βασικότερο ενεργειακό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Για όλους τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε κύριε Υπουργέ να ολοκληρώσετε τη δευτερογενή νομοθεσία, η οποία πλέον περιμένει επιτακτικά τη δική σας έγκριση ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και οι ΣΗΘΥΑ να ενταχθούν πλήρως στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, με διαφάνεια, αξιοπιστία και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους όπως ακριβώς ορίζει ο Ν. 4001/11.