1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Επιστολή Προέδρου ΡΑΕ προς τον Πρωθυπουργό
Επιστολή Προέδρου ΡΑΕ προς τον Πρωθυπουργό

Επιστολή Προέδρου ΡΑΕ προς τον Πρωθυπουργό

0

Την αγωνία του εκφράζει ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Δρ. Νίκος Βασιλάκος, σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, τον πρόεδρο της βουλής Φ. Πετσάλνικο και τον Επίτροπο Ενέργειας της Ε.Ε. Γκίντερ Έτινγκερ.


Η επιστολή έχει τίτλο « Η επαπειλούμενη κατάρρευση της ΡΑΕ και η ύστατη ευκαιρία της πολιτείας να την αποτρέψει». Η επιστολή ξεκινά κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε πρόσφατη αλληλογραφία του αρμόδιου υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου προς τον Επίτροπο Ενέργειας, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται η πρόθεση της πολιτείας να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τους πόρους της ΡΑΕ ώστε αυτή να επιτελέσει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προβλέπονται και από τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον τελευταίο νόμο 4001/2011.


Ωστόσο όπως τονίζει ο κ. Βασιλάκος έξι μήνες μετά την ψήφιση του νόμου η πραγματικότητα της ΡΑΕ βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη. «Η συνεχής απομείωση και υποβάθμιση του προσωπικού της, η ισχυρή αποθάρρυνση και τα συνεχή εμπόδια διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προκύψει κυρίως ως απόρροια κυβερνητικών αποφάσεων, τείνουν να οδηγήσουν τη ΡΑΕ σε απόλυτη λειτουργική κατάρρευση, ιδιαιτέρως καθώς οι απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας βαίνουν γεωμετρικώς αυξανόμενες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» αναφέρει η επιστολή.


Η επιστολή αναφέρει ότι υπάρχει:
• Απαγόρευση προσλήψεων ακόμη κ αι αυτών που ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 μετά από 3ετείς ανοιχτές και εξαντλητικές διαδικασίες και επικυρώθηκαν από το ΑΣΕΠ
• Νομοθετική κατάργηση το Σεπτέμβριο του 2011 των κενών οργανικών θέσεων ακόμη και αυτών που συστήθηκαν μόλις ένα μήνα πριν με το νόμο 4001 και είχαν σκοπό την απολύτως αναγκαία ενίσχυση της ΡΑΕ για την εκτέλεση του τεράστιου σε όγκο και ευθύνη πρόσθετου φορτίου αρμοδιοτήτων και εργασιών
• Υπαγωγή του προσωπικού της ΡΑΕ στο ενιαίο μισθολόγιο, που έχει οδηγήσει σε μειώσεις αμοιβών έως και 50%
• Υπαγωγή στις 29 Φεβρουαρίου συλλήβδην του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΡΑΕ σε αντίστοιχο καθεστώς με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά 50 – 60% σε σχέση με τις αρχές του 2010.


Ο πρόεδρος της ΡΑΕ καταθέτει πέντε προτάσεις και ειδικότερα
1. Την άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης για την ολοκλήρωση της πρόσληψης των 14 ειδικών επιστημόνων που έχει επικυρωθεί τελεσίδικα από το ΑΣΕΠ εδώ και πάνω από ένα χρόνο
2. Την άμεση απένταξη της ΡΑΕ με νομοθετική πρόβλεψη γενικού χαρακτήρα από τις ρυθμίσεις και τα καθεστώτα που προβλέφθηκαν προσφάτως για το στενό και ευρύτερο τομέα όπως είναι η εργασιακή εφεδρεία, η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων, η υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο.
3. Την άμεση διαγραφή της ΡΑΕ από το μητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης στο οποίο μόνη η ΡΑΕ από όλες τις ανεξάρτητες αρχές έχει ενταχθεί χωρίς καμία τεκμηρίωση
4. Την άμεση προώθηση νομοθετικής διάταξης για την αυτοτελή διαχείριση του εγκεκριμένου από τη βουλή προϋπολογισμού της.
5. Την άμεση προώθηση τροπολογίας που θα επεκτείνει χρονικά για δύο χρόνια τη ρύθμιση για τους συμβασιούχους έργου της ΡΑΕ οι συμβάσεις των οποίων λήγουν στις 31 12 2012.