1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. 3η Τακτική Γ.Σ. ΕΣΜΥΕ
3η Τακτική Γ.Σ. ΕΣΜΥΕ

3η Τακτική Γ.Σ. ΕΣΜΥΕ

0

Πραγματοποιήθηκε η 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) στην Αριδαία Αλμωπίας Πέλλας, με συμμετοχή 150 μελών και φίλων του Συνδέσμου από όλες τις περιοχές της χώρας.


Στην Συνέλευση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης Θ., οι Αντιδήμαρχοι Αλμωπίας κ.κ. Τάσος Τσαβδάρης και Γιώργος Τραπεζανίδης, η κα Σοφία Ρώτη, υδρολόγος της ΔΕΗ, ο κ. Μάριος Βαφειάδης, αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνικής Υδρολογίας και Διαχείρισης Πληροφορίας του ΑΠΘ, ο κ. Κατσιφαράκης Κ., Καθηγητής Υδραυλικής και Δ/ντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ, ο κ. Σπάχος Θωμάς, υδρογεωλόγος της ΕΥΑΘ, κλπ.


Στην συνέλευση αναλύθηκε η σημερινή κατάσταση του κλάδου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι λειτουργούν στην χώρα μας 94 ΜΥΗΕ με συνολική ισχύ 205 ΜW με συμμετοχή περί το 10% στην ισχύ του εν λειτουργία ενεργειακού μείγματος από ΑΠΕ, παράγοντας το 16% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην χώρα μας. Η ενέργεια αυτή είναι αρκετή για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε 150.000 περίπου νοικοκυριά και συμβάλλει στην αποφυγή εκπομπών CO2 πάνω από 1.000.000 τόνους ετησίως, το οποίο μεταφράζεται σε αποφυγή κόστους εμπομπών CO2 ετησίως περί τα 20 εκατ. € περίπου. Το σύνολο του μικρουδροδυναμικού της χώρας υπολογίζεται περί τα 2.000 MW, δηλαδή έχει αξιοποιηθεί μόλις το 10% του δυναμικού, πολύ μακράν του μέσου όρου ανάπτυξης του τομέα στην Ευρώπη των 27. Στην Ευρώπη των 27 λειτουργούν περί τις 23.000 ΜΥΗΕ με συνολική ισχύ περί τα 13 GW και παραγωγή 46.000 GWh το χρόνο, με μέση ισχύ έργου περί τα 600 kW αυτά ακριβώς που «κόβει» η Υ.Α. του ΥΠΕΚΑ 518/05.04.11 στη χώρα μας.


Αυτό που επιδιώκει ο ΕΣΜΥΕ είναι να αναπτυχθούν τα ΜΥΗΕ με στόχο να προσεγγίσουν τον μέσο όρο ανάπτυξης τους στις χώρες της Ευρώπης με απόλυτο βέβαια σεβασμό στο τοπικό οικοσύστημα μέσα στο οποίο χωροθετούνται.


Αναλύθηκαν τα προβλήματα στην ανάπτυξη του κλάδου και οι λόγοι που τα ΜΥΗΕ έχουν μείνει σχεδόν στάσιμα τα τελευταία 4 χρόνια.


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο κλάδος μπορούν να χωριστούν σχηματικά στις εξής κατηγορίες:
· Σε προβλήματα του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης των ΑΠΕ και άρα και των ΜΥΗΕ με τις παρατηρούμενες όλους τους τελευταίους μήνες σημαντικές καθυστερήσεις αποπληρωμής της παραγόμενης ενέργειας από τον τέως ΔΕΣΜΗΕ, νυν ΛΑΓΗΕ
· Σε προβλήματα αδειοδότησης νέων έργων
· Σε προβλήματα με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
· Σε προβλήματα χρηματοδότησης για την κατασκευή νέων έργων μέσα στην σημερινή συγκυρία


Προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπιση τους:
· Τα μέτρα που πρότεινε η ΡΑΕ για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ. Ο Σύνδεσμος συντάσσεται με τις προσπάθειες που γίνονται με τις διαβουλεύσεις στο ΥΠΕΚΑ για την επίλυση του θέματος του ΛΑΓΗΕ. Ακόμη συμφωνεί με την νομοθετική πρωτοβουλία του Σπ. Κουβέλη και των 22 ακόμη βουλευτών.
· Η κατάργηση ή η ριζική τροποποίηση της Υ.Α. 518/05.04.11 που έχει καθηλώσει τον κλάδο και ακυρώσει περί τις 50 ώριμες επενδύσεις σε ΜΥΗΕ και την μελλοντική δυνατότητα αξιοποίησης περί των 500 ΜW ΜΥΗΕ ως 2 ΜW το κάθε ένα.
· Την προτεραιότητα των ΜΥΗΕ στο δίκτυο (κατ’ αναλογία της βιομάζας και της γεωθερμίας) αφού σταθεροποιούν το δίκτυο και παράγουν στην ουσία ενέργεια βάσης.
· Την μη αποδοχή τυχόν επιπλέον περιορισμών στην χωροθέτηση των ΜΥΗΕ στα πλαίσια των Μελετών Διαχείρισης των Υδατικών Λεκανών με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 60/2000.
· Την ανάγκη ένταξης ΜΥΗΕ σε ειδικά προστατευόμενες περιοχές με προστασία του προστατευτέου αντικειμένου, να μην υπάρχουν ζώνες αποκλεισμού των ΜΥΗΕ στις περιοχές αυτές.
· Να μην υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης εναντίον έργου ΑΠΕ στο Σ.τ.Ε. σε προχωρημένο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η τυχόν ένσταση να γίνεται μόνο σε πρώϊμο στάδιο και να εκδικάζεται σύντομα.
· Κλαδικά προγράμματα χρηματοδότησης των ΜΥΗΕ από τις Τράπεζες. Να μην απαιτούνται εξωεπιχειρηματικές εξασφαλίσεις κατά την κατασκευαστική φάση.
· Επιστημονική αντιμετώπιση των ΜΥΗΕ και απομόνωση ιδεοληψιών που αντιστρατεύονται την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ.
· Κοινή δράση με τους άλλους φορείς των ΑΠΕ στα θέματα που απασχολούν τον κλάδο ΑΠΕ.