1. Home
  2. Περιβάλλον
  3. Δηλώσεις Παπακωνσταντίνου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας
Δηλώσεις Παπακωνσταντίνου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Δηλώσεις Παπακωνσταντίνου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

0

Δήλωση έκανε ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου με αφορμή την Παγόσμια Ημέρα Δασοπονίας, η οποία έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ ως η 21η Μαρτίου 2012.


Ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε: “Ο 21ος αιώνας θεωρείται ο πλέον κρίσιμος όχι μόνο για την επιβίωση του ανθρώπου αλλά και για τη διάσωση των δασών που απέμειναν. Στο κατώφλι της νέας χιλιετίας, η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα των δασών καθίσταται περισσότερο σημαντική από ποτέ, εξαιτίας της διαρκώς επιδεινούμενης διαταραχής του οικολογικού ισοζυγίου του πλανήτη.


Η συστηματική μείωση της συνολικής δασοκάλυψης από τις αλόγιστες και απρογραμμάτιστες ενέργειες του ανθρώπου, κυρίως τα τελευταία διακόσια χρόνια, καθώς και οι δυσμενέστατες επιπτώσεις που επακολούθησαν, κατέστησαν προφανή την ζωτική σημασία των δασών για την διατήρηση της βιόσφαιρας της γης.


Οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες των δασών στη διαβίωση του ανθρώπου είναι καθοριστικές όπως, στον κύκλο του άνθρακα, στον κύκλο του νερού, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση, στη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων


Βρισκόμαστε σε ένα περιβαλλοντικό σημείο καμπής, αφού οι ενέργειές μας στο άμεσο μέλλον είναι δυνατόν να έχουν μη αντιστρεπτές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τώρα, είναι η ώρα δράσης για την αποτελεσματική προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα και για αυτό η σημερινή επέτειος καθίσταται περισσότερο σημαντική από ποτέ.


Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένα τα προβλήματα και την οικονομική συγκυρία που ζούμε, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την παραγωγική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.


Κύριο μέλημά μας είναι να θωρακίσουμε το δασικό μας πλούτο από τις αλλαγές χρήσεων, αλλά παράλληλα και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η πιστοποιημένη υλοτομία, η οργανωμένη κτηνοτροφία, η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση.


Θωρακίζουμε λοιπόν τα δάση μας και είμαστε περήφανοι για την πρώτη ανάρτηση και κύρωση δασικών χαρτών μετά το Σύνταγμα του 1975. Πέρα από την οριοθέτηση των δασικής μορφής εκτάσεων της χώρας μας, μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι και η επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας.


Για αυτό, εξασφαλίσαμε Ευρωπαϊκούς πόρους, με την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με προϋπολογισμό 1,5 εκ. €, δράση για την προετοιμασία ενός ενιαίου κώδικα της δασικής νομοθεσίας, έργο με ανυπολόγιστη αξία στην εξυπηρέτηση πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και της δημόσιας διοίκησης στο σύνολό της.


Το δάσος μην ξεχνάμε όμως παράγει και προϊόντα. Όπως, προϊόντα ξύλου, παρέχοντας εργασία στους παραδασόβιους πληθυσμούς, έτσι λοιπόν, κατατίθεται άμεσα στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για τους δασικούς συνεταιρισμούς με κύριο μέλημά μας την ευρωστία και σωστή οργάνωσή των δασικών συνεταιρισμών εργασίας. Εξασφαλίζοντας απασχόληση και εισόδημα σε κατοίκους ορεινών περιοχών με χαμηλά κατά κανόνα εισοδήματα και υψηλά ποσοστά ανεργίας.


Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου για δράσεις πρόληψης για τον αντιπυρικό αγώνα, δράσεις για την επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων από παράνομες δραστηριότητες όπως λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία και καταπατήσεις της δημόσιας περιουσίας


Ενδυναμώσαμε τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες με το προσωπικό της τέως Αγροφυλακής και με νομοθετικές ρυθμίσεις αυτό εντάχθηκε στην υπηρεσία της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και σήμερα αποτελεί μαζί μετο άλλο προσωπικό την αιχμή του δόρατος των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.


Προχωρήσαμε, στο σχεδιασμό ενός συστήματος απογραφής εκπομπών του θερμοκηπίου από δάση και δασικές εκτάσεις, το οποίο εμπεριέχει όλα τα στοιχεία μια εθνικής απογραφής δασών.


Εντάξαμε φέτος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλταζής» δράσεις και έργα που αφορούν όλη την Ελλάδα με προϋπολογισμό περίπου 100.εκ. €, για την προστασία και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων οι οποίες θα υλοποιηθούν από τις Περιφερειακές Δασικές υπηρεσίες και τους ΟΤΑ.


Η πεποίθησή μας είναι ότι, η προστασία του περιβάλλοντος είναι προοπτική προόδου και την έχουμε κάνει πράξη σε πολλές περιπτώσεις έως σήμερα.


Υλοποιούμε δράσεις, που χρειαζόταν τόλμη ώστε να ληφθούν μέτρα που πιθανόν δυασαρέστησαν και θα δυσαρεστήσουν, αλλά πιστεύουμε ότι θα επιφέρουν συλλογικές ωφέλειες μακροπρόθεσμα και θα συμβάλλουν στην διατήρηρση ενός πολύτιμου αγαθού όπως είναι το δάσος”.