1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Μυτιληναίος: Θεαματικά αποτελέσματα
Μυτιληναίος: Θεαματικά αποτελέσματα

Μυτιληναίος: Θεαματικά αποτελέσματα

0

Αύξηση τζίρου 62% στο 1,57 δισ. ευρώ εμφάνισε το 2011 ο όμιλος Μυτιληναίου, με τη Μέτκα να ανακοινώνει κέρδη – ρεκόρ στα 115 εκατ. ευρώ.

Τη διετία 2009-2011, και παρά τη διεθνή ύφεση και το δυσμενέστατο εγχώριο περιβάλλον, η Μυτιληναίος κατόρθωσε να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ, από περίπου 400 εκατ. το 2009 σε 1,2 δισ. το 2011. Οι εξαγωγές της Μυτιληναίος αντιστοιχούν στο 2,5% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ συνεισέφεραν κατά +0,5% στους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδας το 2011, όταν η Ελλάδα το 2011 παρουσίασε ύφεση -7%.

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών προήλθε κυρίως από την εκτέλεση των ενεργειακών έργων που έχει αναλάβει η Μέτκα στο εξωτερικό, και κυρίως στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου το 2011 παρουσίασαν αύξηση 30% και ανήλθαν σε 208,7 εκατ. από 160,3 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση με το 2010.

Αύξηση παρουσίασαν και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ανήλθαν σε 901 εκατ. ευρώ από 844 εκατ., ενώ το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 2,7 δισ. από 2,6 δισ. το 2010.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων του 2011 του ομίλου είναι τα εξής:

– 62% αύξηση στον κύκλο εργασιών*.
30% άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA)*. 
– Οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ – 80% ετήσια αύξηση.
Ιστορικά υψηλά μεγέθη για τη Μέτκα. Στη 10άδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου παγκοσμίως.
– Σημαντική συνεισφορά από τον τομέα της ενέργειας – 14% των EBITDA του ομίλου.
– Ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος σε θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
– Κοστολογικές πιέσεις στον τομέα μεταλλουργίας από εγχώριους παράγοντες.

Αναλυτικότερα, το 2011, ο όμιλος συνέχισε για δεύτερη συνεχή χρονιά να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη μεγεθών (υπερδιπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών τη διετία 2010 – 2011), επωφελούμενος τα μέγιστα από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, αλλά και από την έναρξη συνεισφοράς του τομέα της ενέργειας. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μειωμένη κερδοφορία της μεταλλουργίας, που επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές όσο και από τις αυξημένες κοστολογικές πιέσεις, που προήλθαν από εγχώριους παράγοντες και επηρέασαν αρνητικά τον συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα στο β΄ εξάμηνο του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2011 για τον όμιλο Μυτιληναίου διαμορφώθηκε στα 1.571,0 εκατ. ευρώ έναντι 969,0 εκατ. το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 208,7 εκατ. από 160,3 εκατ. το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 42,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ., το οποίο αφορά την προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της Μέτκα, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε 14,6 εκατ.

Ο τομέας έργων EPC παρουσίασε την ισχυρότερη αύξηση μεγεθών το 2011, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό πωλήσεων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής Μέτκα ανήλθε στα 1.003,7 εκατ. ευρώ, έναντι 581,3 εκατ. το 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό, και ειδικότερα στις αγορές της Τουρκίας και της Συρίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 161,6 εκατ., από 101,3 εκατ. το 2010, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,1%). Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, ανήλθαν σε 115,0 εκατ. έναντι 60,7 εκατ. το 2010.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ., που αφορά την προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε 26,4 εκατ.

Mε αυτές τις επιδόσεις, η Μέτκα καθιερώνεται ως μία εκ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών, και όχι μόνο, εταιριών σε ενεργειακά έργα EPC και μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει το 1,7 δισ. Σημειώνεται ότι η Μέτκα σήμερα εκτελεί ταυτόχρονα έργα συνολικής ισχύος 5.000 ΜW σε 6 χώρες.

Η πρόσφατη ανάληψη έργων σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως το Ιράκ και η Αλγερία, πιστοποιεί την ανταγωνιστικότητα της ΜΕΤΚΑ σε διεθνές επίπεδο και δημιουργεί αισιοδοξία για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει στα ενεργειακά έργα υποδομών σε Ευρώπη, Τουρκία, Β. Αφρική και Μ. Ανατολή.

Ο τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων του ομίλου, παρουσίασε αύξηση 4% του κύκλου εργασιών, που ανήλθε σε 521 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αλουμινίου. Η λειτουργική κερδοφορία, όμως, εμφανίζεται μειωμένη, καθώς μια σειρά εγχώριοι παράγοντες, όπως η καθυστέρηση εύρεσης τελικής συμφωνίας με τη ΔΕΗ για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης ρεύματος και φυσικού αερίου και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος, επιβάρυνε σημαντικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η διεθνής συγκυρία που χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και την αποδυνάμωση της ισοτιμίας του δολαρίου, επέδρασε επίσης αρνητικά στις επιδόσεις του τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις, η διοίκηση προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου φιλόδοξου προγράμματος περιορισμού του λειτουργικού κόστους, στο οποίο εντάσσεται και η αρχική συμφωνία για την εξαγορά του τομέα δραστηριότητας βωξίτη της S&B στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μεταλλουργίας για την επόμενη εικοσαετία. Το πρόγραμμα ΜΕΛΛΟΝ περιλαμβάνει 10 σημεία, τα οποία η εταιρεία επεξεργάζεται παράλληλα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2013.

Ο τομέας ενέργειας κατέγραψε για πρώτη φορά κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 130 εκατ., ενώ η συνεισφορά του αντιστοιχεί στο 14,4% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του ομίλου το 2011. Η επίδοση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη ότι προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μονάδα του Αγ. Νικολάου, που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι εντός του Απριλίου αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική λειτουργία η θερμική μονάδα ισχύος 437 MW της KORINTHOS POWER, ενώ εκκρεμεί ακόμα η εμπορική άδεια της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης του Αγίου Νικολάου.

Με δεδομένες την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων που διαθέτει ο όμιλος και τη δυνατότητα προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ανταγωνιστικούς όρους, ο τομέας ενέργειας αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεγεθών και να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για τα οικονομικά αποτελέσματα το 2012.

Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της KORINTHOS POWER τον Δεκέμβριο του 2011 σηματοδότησε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του επενδυτικού πλάνου στον τομέα των θερμικών μονάδων. Ο όμιλος έχει καταστεί πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης μετά τη ΔΕΗ και συνεχίζει να υλοποιεί νέες σημαντικές επενδύσεις, εστιάζοντας στις ΑΠΕ.

*Σημειώνεται ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές που αναφέρονται στους υπότιτλους απεικονίζουν τη σύγκριση μεγεθών του 2011 σε σχέση με το 2010, χωρίς να συνυπολογίζεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από την πώληση της ΕΤΑΔΕ.