1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Αποτελέσματα SMA Solar Technology AG
Αποτελέσματα SMA Solar Technology AG

Αποτελέσματα SMA Solar Technology AG

0

Το 2011 η SMA Solar Technology AG διατήρησε την ισχυρή της θέση σε μία πολύ ανταγωνιστική αγορά και κατέγραψε το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα κερδών στην ιστορία της εταιρείας.


Χάρη στην ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη και τα μεγάλα έργα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 1,7 δις ευρώ με κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ύψους 240,3 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2010, έτος κατά το οποίο η εταιρεία κατέγραψε ρεκόρ κερδών, οι πωλήσεις της SMA ανήλθαν σε περίπου 1,9 δις ευρώ, με κέρδη προ φόρων και τόκων 516,8 εκατ. ευρώ. Σε συνέχεια αυτής της θετικής τάσης, το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο θα προτείνει διανομή μερίσματος ύψους 1,30 ευρώ ανά μετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 22 Μαΐου (2010: 3,00 μέρισμα). Η αναλογία απόδοσης της μετοχής στo 33,8% είναι η υψηλότερη που έχει αποδώσει η εταιρεία στο κοινό από το 2008. Η SMA θα αποδώσει ένα από τα μεγαλύτερα μερίσματα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, στον TecDax.


Παρά τη γενική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα φωτοβολταϊκά, η αυξανόμενη ζήτηση δεν ήταν εμφανής το 2011. Το 2011 εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ονομαστικής ισχύος περίπου 23 γιγαβάτ, μέγεθος που βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το 2010. Παρόλο που η ζήτηση στη Γερμανία έχει παραμείνει σταθερή, οι υπόλοιπες αγορές παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Παρατηρείται αυξανόμενη ανάπτυξη σε περιοχές όπως η Νότια Ευρώπη, η Νότια Αμερική και η Ινδία. Διαπιστώνεται επίσης και μία μεταβολή στο μέγεθος των εγκαταστάσεων.


Ως αποτέλεσμα, η αύξηση στα μεγάλα έργα έχει σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίσει τη μείωση που παρατηρείται στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες. Η SMA κατάφερε να αξιοποιήσει αυτήν την εξέλιξη χάρη στην ισχυρή της θέση στις διεθνείς αγορές και την ευρεία γκάμα των προϊόντων της για κάθε τύπο και κάθε ισχύ φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.


Το ποσοστό των πωλήσεων στις διεθνείς αγορές αυξήθηκε στο 53,6% το 2011 (2010: 44,9%). Οι πωλήσεις που αφορούν στα μεγάλα έργα με μετατροπείς Sunny Central αυξήθηκαν στα 496,4 εκατ., μία αύξηση της τάξεως του 50%. Παγκοσμίως, η εταιρεία διέθεσε μετατροπείς με συνολική ονομαστική ισχύ 7,6 γιγαβάτ το περασμένο έτος (2010: 7,8 γιγαβάτ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της SMA, αυτό αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο αγοράς της τάξεως του 33%. Ως εκ τούτου, η SMA παραμένει με διαφορά ο ηγέτης στην αγορά των ηλιακών μετατροπέων.


«Η θέση της SMA στην αγορά είναι μοναδική. Καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να μεταφέρει τόση εμπειρία και τεχνογνωσία στους ηλιακούς μετατροπείς και τη διαχείριση της ενέργειας. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει μετατροπείς για οποιαδήποτε εφαρμογή, ισχύ και τύπο πλαισίου. Η SMA έχει επίσης αναπτύξει έξυπνα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας και τηλεμετρίας» λέει ο Pierre-Pascal Urbon, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Financial Officer της SMA Solar Technology AG. «Οι καινοτομίες των προϊόντων μας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλιακής ενέργειας και την ενσωμάτωση της ηλιακής ενέργειας στο δίκτυο χωρίς δαπανηρές αναβαθμίσεις. Η SMA είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο των φωτοβολταϊκών που μπορεί να προσφέρει λύσεις για όλα σχεδόν τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης και να αυξήσουμε τις πωλήσεις από το 2013 και μετά.


Το 2012 η εταιρεία θα επενδύσει περισσότερα από €100 εκατ. στην έρευνα και την ανάπτυξη ώστε να προωθήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες που μειώνουν το κόστος του συστήματος και διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο. Η SMA μπορεί να συνεχίσει την επενδυτική της στρατηγική χάρη στην υγιή χρηματοοικονομική της κατάσταση με αναλογία ιδίων κεφαλαίων 57% (2010: 58%) και σχεδόν μισό δις ευρώ σε διαθέσιμη ρευστότητα.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) αναμένει μέτρια ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών το 2012, αν και μια πτώση στην αγορά εξακολουθεί να θεωρείται πιθανή. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ετήσια πρόβλεψη πωλήσεων που είχε διατυπωθεί αρχές Μαρτίου και προβλέπει πωλήσεις ύψους μεταξύ 1,2 και 1,5 δις ευρώ και ένα περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων μεταξύ 5 και 10% για το 2012. «Αυτή τη στιγμή διακρίνουμε έντονη ζήτηση για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε στέγες. Πιστεύουμε ότι αυτή η ζήτηση είναι κατά κύριο λόγο μία απάντηση στη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει εξαιτίας των μαζικών περικοπών στις επιδοτήσεις στη Γερμανία. Σε αντίθεση, τα μεγάλα έργα στη Γερμανία έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση της ζήτησης εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω των 10MW δεν θα επιδοτούνται πλέον αλλά και καθώς το στάδιο του σχεδιασμού για τις εγκαταστάσεις αυτές είναι σαφώς μεγαλύτερο,» λέει ο Pierre-Pascal Urbon


Η SMA θα συνεχίσει να ενισχύει τη διεθνοποίησή της εκτός Ευρώπης και πρόκειται να ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες στη Χιλή και τη Νότια Αφρική. Το ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητας αναμένεται να αυξηθεί σε 80% το 2012.