1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Συνάντηση Χατζηδάκη-ΕΒΗΕ
Συνάντηση Χατζηδάκη-ΕΒΗΕ

Συνάντηση Χατζηδάκη-ΕΒΗΕ

0

Στα πλαίσια της προώθησης των αιτημάτων του κλάδου των θερμικής ηλιακής ενέργειας, πραγματοποιήθηκε στις 26/3/2012 συνάντηση εκπροσώπων της ΕΒΗΕ με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό Κο Κωστή Χατζηδάκη.


Την ΕΒΗΕ εκπροσώπησαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος Κος Ιορδάνης Παραδεισιάδης και ο Εκτελεστικός Γραμματέας Κος Παναγιώτης Κεντερλής.
Ο Κος Χατζηδάκης, άκουσε με ενδιαφέρον τα προβλήματα, τα αιτήματα αλλά και τις προοπτικές του κλάδου.


Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο προβλημάτων, αναφέρθηκαν τα θέματα ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα, αφού πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα σε βαλκανικές χώρες. Επίσης, η αρωγή του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου, λόγω του χαμηλού συνολικού ποσοστού χρηματοδότησης της συμμετοχής των εταιρειών σε εκθέσεις του εξωτερικού.


Παράλληλα, το τραπεζικό σύστημα θέτει χρηματοοικονομικά εμπόδια στις επιχειρήσεις και παραμένει εξαιρετικά φειδωλό στις χρηματοδοτήσεις του, ακόμη και με κρατικές εγγυήσεις (π.χ. ΕΤΕΑΝ), με αποτέλεσμα να απειλείται ο εξωστρεφής προσανατολισμός του κλάδου.


Οι προτάσεις που εκφράστηκαν κωδικοποιούνται στα ακόλουθα:


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ :
(α) Μια ουσιωδέστερη βοήθεια του ΟΠΕ στην συμμετοχή των μελών μας σε εκθέσεις του εξωτερικού: Δωρεάν μεταφορά των εκθεμάτων μας, οικονομική συμμετοχή με ποσοστό όχι μικρότερο του 60% στην ενοικίαση των περιπτέρων κτλ, ώστε να προκύπτει μια συνολική επιδότηση περίπου 50% του συνόλου των εξόδων συμμετοχής στην έκθεση.
(β) Να φοροεκπίτπει (χωρίς δικαιολογητικά) ποσό 5 % επί του τζίρου των εξαγωγών κάθε εταιρείας, δεδομένου ότι η προσέλκυση ξένων πελατών προϋποθέτει ταξίδια, έξοδα παραστάσεων και φιλοξενίας, δημόσιες σχέσεις, αμοιβές μεσαζόντων στο εξωτερικό. Για πολλά από αυτά τα έξοδα δεν είναι δυνατή η έκδοση παραστατικών με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι εταιρίες μας υπέρμετρα.
(γ) Οι πωλήσεις που αφορούν εξαγωγές να έχουν ειδικό φορολογικό «ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ» συντελεστή.
(δ) Επιχορήγηση μέρους του επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης και αγορά μηχανών και γραμμών παραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας που θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας.
(ε) Εγγύηση του κράτους για προείσπραξη από τις Τράπεζες, μέρος του ποσού κάθε επιβεβαιωμένης παραγγελίας ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και να αναθερμανθεί η αγορά των εξαγωγών.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ :
(α) Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 23% και εναρμόνισή του με τον συντελεστή που ισχύει για το Ηλεκτρικό ρεύμα και το Φυσικό αέριο.
(β) Το ποσό της αγοράς και εγκατάστασης του Ηλιακού θερμοσίφωνα να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα εφ’ όσον το προϊόν συνοδεύεται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και μετρήσεις απόδοσης.
(γ) Να υπάρξει ειδική φοροαπαλλαγή για συστήματα θέρμανσης χώρων και κλιματισμού που λειτουργούν με τους κλασικούς ηλιακούς συλλέκτες των θερμοσιφώνων και χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα στην Κεντρική Ευρώπη και αλλού.


Το δημόσιο μέσω του προϋπολογισμού και ο καταναλωτής μέσω του τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ενισχύουν με 40 λεπτά του ευρώ κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα. Το ρεύμα ξοδεύεται όμως για κλιματισμό και πλέον, μετά τις πρόσφατες αυξήσεις του πετρελαίου και την επικείμενη εξίσωση της τιμής πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, και για θέρμανση χώρων με την χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων. Με το ένα δέκατο αυτού του κόστους, δηλ. με ενίσχυση 4 λεπτά του ευρώ για κάθε κιλοβατώρα μπορεί να παραχθεί άμεσα ενέργεια για θέρμανση και ψύξη από τον ήλιο.


Αν η πολιτεία έχει αποφασίσει να συμβάλει στην πρωτογενή ανάπτυξη των παραγόμενων στην Ελλάδα προϊόντων της Πράσινης Ενέργειας, δεν έχει παρά να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της τις ρεαλιστικές προτάσεις που προτείνει η Ένωσή μας.


Τέλος, εκφράστηκε με απόλυτη βεβαιότητα ότι έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την θέληση να διατηρήσουμε την Ελλάδα ανάμεσα στους πρωτοπόρους στον τομέα των θερμικών ηλιακών συστημάτων. Αιτούμεθα μόνο την αρωγή του κράτους στην προσπάθεια αυτή.


Η βιομηχανία των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι κλάδος που παράγει το σύνολο των προϊόντων του στην Ελλάδα, εξάγει το 50% της παραγωγής του και βασικός στόχος μας είναι να συνεχίσει να το κάνει ακόμη περισσότερο δυναμικά. Είναι μία βιομηχανία που κρατάει ψηλά τη σημαία της Ελλάδος εδώ και δεκαετίες όχι μόνο παραγωγικά και εξαγωγικά, αλλά και σε επίπεδο εξέλιξης και καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.