1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. H ΡΑΕ ζητά αναλυτικά στοιχεία από τις εταιρείες ηλεκτρισμού
H ΡΑΕ ζητά αναλυτικά στοιχεία από τις εταιρείες ηλεκτρισμού

H ΡΑΕ ζητά αναλυτικά στοιχεία από τις εταιρείες ηλεκτρισμού

0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητά αναλυτικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τα έτη 2010 και 2011 εντός 20 ημερών.


Μέσα σε 20 εργάσιμες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εν γένει παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας (άρθρο 22 του ν. 4001/2011), αλλά και ειδικότερα για την παρακολούθηση της άσκησης των δραστηριοτήτων και της τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων αδειών στον τομέα της ενέργειας (άρθρο 13 του ν. 4001/2011)», καλεί τις εταιρείες που είναι κάτοχοι Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας να υποβάλουν:


1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2010 και 2011, με τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι καταστάσεις θα πρέπει να απεικονίζουν διακριτά τους ετήσιους λογαριασμούς Προμήθειας (λιανική) και Εμπορίας (trading), καθώς και για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
2. Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία για το 2010 και το 2011, για τον όγκο των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh και την αξία αυτών (σε €), και τις επιμέρους χρεώσεις ανταγωνιστικού και ρυθμιζόμενου σκέλους, ανά κατηγορία πελατών.
3. Στοιχεία για το 2010 και 2011, κατά προτίμηση με μηνιαία ή τριμηνιαία ανάλυση, σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας, και ειδικότερα:
α. Συνολικός αριθμός πελατών ανά κατηγορία
β. Αριθμός νέων Πελατών ανά κατηγορία
γ. Αριθμός πελατών που ανανεώνουν τη σύμβασή τους ανά κατηγορία.
δ. Συνολικές πωλήσεις σε Πελάτες ανά κατηγορία (ενέργεια-MWh-και αξία (€), με διακριτή ανάλυση ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων).
ε. Πωλήσεις σε νέους πελάτες ανά κατηγορία, με διάκριση Πελατών που προέρχονται από άλλο προμηθευτή και Πελατών από νέες συνδέσεις.
στ. Πωλήσεις σε Πελάτες που ανανεώνουν τη σύμβασή τους ανά κατηγορία.
ζ. Αριθμός συνολικών αιτήσεων για προσφορά προμήθειας ανά κατηγορία Πελατών, αριθμός αιτήσεων που κατέληξαν στη σύναψη σύμβασης, αριθμός αιτήσεων που απορρίφθηκαν, καθώς και η σχετική αιτιολόγηση.
η. Καταγραφή των περιπτώσεων που υπήρξε αδυναμία ολοκλήρωσης της αλλαγής προμηθευτή και αιτία.
θ. Αναφορά σε καθυστερήσεις στη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή, στην οποία θα αναφέρεται το πλήθος των καθυστερημένων αλλαγών (πέραν των τριών (3) εβδομάδων.
ι. Καταγραφή του πλήθους των παραπόνων Πελατών, τα οποία έχουν υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο
ια. Αριθμός εντολών παύσης εκπροσώπησης/αποσύνδεσης παροχής και αριθμός αποσυνδέσεων που τελικά πραγματοποιήθηκαν, με ειδική αναφορά στην αιτία αποσύνδεσης (π.χ. αποχώρηση από εγκατάσταση, ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλαγή προμηθευτή, λήξη σύμβασης, άλλος λόγος).
4. Τις ισχύουσες χρεώσεις (τιμολόγια) για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία Πελατών, καθώς και φύλλα υπολογισμού (excel) του συνολικού λογαριασμού Πελατών μη συμπεριλαμβανομένων των φόρων που επιβάλλονται στο λογαριασμό.
5. Στοιχεία σχετικά με την κοστολογική βάση των τιμολογίων για τις ανταγωνιστικές χρεώσεις κατά το 2012, ιδίως στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και σε τι ποσοστό αυτές καλύπτουν την προβλεπόμενη κατανάλωση των πελατών του Προμηθευτή.
6. Σχετικό προωθητικό υλικό που συνοδεύει την Προσφορά Προμήθειας στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της Σύμβασης, αλλά και κάθε άλλο τυποποιημένο έγγραφο που συνοδεύει τη Σύμβαση Προμήθειας (π.χ. δήλωση υπαναχώρησης, έντυπο καταγγελίας σύμβασης, κοκ).
7. Υποδείγματα Συμβάσεων Προμήθειας (υφιστάμενες και προτεινόμενες) που συνάπτει η εταιρεία με τους Πελάτες της, όπου περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί προσφερόμενοι όροι.
8. Περιγραφή των μεθόδων πληρωμής και της συχνότητας έκδοσης λογαριασμού και των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που προσφέρονται στους Πελάτες, αν δεν περιλαμβάνονται στο σημείο 7.
9. Υπόδειγμα λογαριασμού κατανάλωσης.
10. Τέλος, καλούνται οι Προμηθευτές να καταθέσουν επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με:
Την εν ισχύ οργανωτική και διοικητική δομή της εταιρείας, την εκπροσώπηση και το ΔΣ της εταιρείας.
Το πιο πρόσφατο κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή.
Το υφιστάμενο μετοχικό/ εταιρικό κεφάλαιο (ολοσχερώς καταβεβλημένο) (δημοσιευμένο ΦΕΚ ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Αρχή).