1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Εκτός αγοράς η Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή
Εκτός αγοράς η Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή

Εκτός αγοράς η Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή

0

Σε καταγγελία της σύμβασης συναλλαγών με την Ελληνική Εναλλακτική Ενεργειακή προχώρησε σήμερα ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Οι πελάτες της εταιρίας (στους οποίους σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές δεν περιλαμβάνονται νοικοκυριά αλλά 200 περίπου επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης), από τα μεσάνυχτα θα ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ και έχουν προθεσμία τριών μηνών για να υπογράψουν σύμβαση με νέο προμηθευτή.


Νωρίτερα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκανε γνωστό ότι καλεί σε ακρόαση δύο προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους παραγωγούς ρεύματος και το διαχειριστή του δικτύου. Διαφορετικά, προειδοποιεί με επιβολή προστίμων ή και ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.


Η απάντηση
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρία:”Εχθές Τρίτη 29 Μαΐου 2012 μας εστάλη από την Ανώνυμη Εταιρεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. η απαραδέκτου και προκλητικού περιεχομένου επιστολή – καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων της εταιρείας μας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 60 παρ. 7 και 91 παρ. 5 του ΚΣΗΕ.


Η πρόφαση της καταγγελίας είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μας προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οι οποίες ανέρχονται σε 800.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε οφειλή της εταιρείας μας προς τον πρώην ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., με απόσχιση και καθολική διαδοχή του οποίου συστάθηκε ο ΑΔΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕ οι οποίες εταιρείες υπεισήλθαν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του. Το ποσό αυτόόχι μόνο είμαστε διατεθειμένοι αλλά και ικανοί να το καταβάλουμε άμεσα, πλην όμως το απαιτούσαν και οι δύο εταιρείες καθολικοί διάδοχοι του ΔΕΣΜΗΕ, δηλαδή τόσο ο ΑΔΜΗΕ, όσο και ο ΛΑΓΗΕ!


Διαχρονικά εμείς ζητούσαμε και καλούσαμε τις δύο αυτές εταιρείες αμφότερες θυγατρικές της ανταγωνίστριάς μαςΔΕΗΑ.Ε. να μας διευκρινίσουν με κοινή τους δήλωση και ανεπιφύλακτα σε ποια από τις δύο θα καταβάλουμε το ποσό αυτό. Μέχρι και εχθές ο ΑΔΜΗΕ και ο ΛΑΓΗΕδεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν σε ποιο μέρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πρώην ΔΕΣΜΗΕ υπεισήλθε η κάθε μία από αυτές! Ουδόλως δεσμεύονταν πως αν καταβάλουμε στην πρώτη από αυτές η δεύτερη δεν θα διεκδικήσει την αυτή οφειλή και το αντίστροφο!


Ο θεσμικός ρόλος που έχουν κληθεί να διαδραματίσουν οι δύο αυτές εταιρείες στην αγορά ενέργειας είναι αντιστρόφως ανάλογος με την σοβαρότητα και υπευθυνότητα που δείχνουν. Άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις της αγοράς εξήγαγανεπί μήνες εκατοντάδες εκατομμύρια στην Ελβετία,ενώ η εταιρεία μας προτίμησε στηρίζοντας την ελληνική βιομηχανία και δεσμεύοντας τα κεφάλαιά της σε αυτή να χορηγεί πίστωση τριών μηνών και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμύριων (10.000.000) Ευρώ στην ΛΑΡΚΟ μεταλλευτική – μεταλλουργική εταιρεία με τους πάνω από 1.000 εργαζομένους, συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, ομοίως θυγατρική τηςΔΕΗ.


Ενώ άλλοι στοιχημάτιζαν στο ναυάγιο της Ελληνικής Οικονομίας, εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε την Ελληνική Βιομηχανία και πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας. Επιβραβευτήκαμε για αυτό με μία υπογραφή, ενός ανθρώπου που οριακά νομιμοποιείται να διοικεί μία εταιρεία με τόσο σημαντικό θεσμικό ρόλο στην αγορά όπως ο ΛΑΓΗΕ, μετά τα γεγονότα του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 και να αποφασίζειατομικά και ανεξέλεγκτατο ποια εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην αγορά και ποια όχι.


Όλα αυτά ενώ εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον της ΡΑΕτην επόμενη εβδομάδα όπου ερευνώνται όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μας, τηνΔΕΗκαι τον ΛΑΓΗΕ. Είναι προκλητικό που ένα άτομο αποφασίζει κατά το δοκούν, ως σαν να είναι αυτός ο ίδιος ο Ρυθμιστής της Αγοράς Ενέργειας και όχι η ΡΑΕ φέρνοντας μάλιστα την ΡΑΕ προ τετελεσμένων γεγονότων αναφορικά με την ακρόαση της επόμενης εβδομάδας.


Είναι απαράδεκτο τέσσερις μήνες μετά την δημοσίευση της σύστασή της ΑΔΜΗΕ στο ΦΕΚ και μισό και πλέον έτος μετά τον υπολογισμό της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Κλάδου Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς της Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. («Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.»)» ο οποίος μεταβιβάστηκε στον ΑΔΜΗΕ κατά τα ανωτέρω να βρίσκονται αμφότερες οι εταιρείες αυτές σε πλήρη σύγχυση σε ποιο μέρος των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. έχουν καταστεί καθολικοί διάδοχοι.


Είναι απαράδεκτο τα λογιστήρια των δύο αυτών εταιρειών να βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να διευκρινίσουν σε ποια από τις δύο εταιρείες πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 800.000, προκαλεί, δε, τρόμο και ανασφάλεια το γεγονός αυτό αν αναλογιστεί κανείς τι ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν οι δύο αυτές Ανώνυμες Εταιρείες!


Είναι απαράδεκτο να ζητούν από την εταιρεία μας να τους καταβάλει το ποσό των 800.000 Ευρώεις διπλούν, επειδή είναι ανίκανες να προχωρήσουν σε στοιχειώδεις λογιστικούς υπολογισμούς.


Είναι απαράδεκτο να προβαίνει ο ΛΑΓΗΕ στην καταγγελία αυτή κατά της εταιρείας μας και ενώ έχει καταβληθεί το ποσότων δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) Ευρώ τους τελευταίους δύο μήνεςστις δύο αυτές εταιρείες εκ των οποίων τα δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) Ευρώ έχουν καταβληθεί στην καταγγέλλουσα ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ώστε οφειλές μας που έφθαναν στο ποσό των 3.000.000 τον Φεβρουάριο του 2012 να έχουν πλέον κλείσει στο ποσό των 800.000 Ευρώ.


Είναι απαράδεκτο να γίνεται αυτή η καταγγελία καθ’ υμών και ενώ αναγνωρίζουμε το σύνολο των οφειλών μας και, παράλληλα προτιθέμεθα και δυνάμεθα να τις καταβάλουμε άμεσα, όχι όμως εις διπλούν, δηλαδή σε κάθε μία από τις εταιρείες ξεχωριστά, επειδή αυτές τελούν σε ανικανότητα προσδιορισμού των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στα οποία διαδέχθηκαν τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.


Είναι απαράδεκτο να γίνεται αυτή η καταγγελία και ενώ ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ομοίως θυγατρική της ανταγωνίστριας μαςΔΕΗ, μας οφείλει το ποσόπου ξεπερνά τις 400.000 Ευρώ, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.


Δεν είναι απλώς απαράδεκτο αλλά ΥΠΟΠΤΟ πως άνθρωποι που «έβλεπαν τα εκατομμύρια να περνούν» σε εκατοντάδες, σε τράπεζες της Ελβετίας και ο χορός των οφειλών προς τον ΔΕΣΜΗΕ και τηνΔΕΗνα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, (ξεπερνώντας τα 300.000.000 Ευρώ) δίχως να πράττουν το παραμικρό, καταγγέλλουν την σύμβαση της εταιρείας μας η οποία τους τελευταίους δύο μήνεςσχεδόν εκμηδένισε με καταβολή 2.500.000 Ευρώ το άνοιγμα των 3.000.000 Ευρώ που υπήρχε τον Φεβρουάριο του 2012.


Δεν είναι απλώς απαράδεκτο αλλά ΥΠΟΠΤΟ πως ενώ οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια εταιρεία και με τις ίδιες εξουσίες δεν κατήγγειλαν την μεταξύ μας σύμβαση τον Φεβρουάριο του 2012 και ενώ οφείλαμε 3.000.000 Ευρώ και την καταγγέλλουν σήμερα μετά την καταβολή 2.500.000 Ευρώ!


Είναι, όμως, προφανές πως ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. ανταγωνίστριάς μας, έκανεδώρο στην μητρική της το κομμάτι της αγοράς ηλεκτρισμού των καταναλωτών μέσης τάσης μία Τρίτη, με μία υπογραφή, ενός ατόμου.


Είναι ΦΑΙΔΡΟ η ΔΕΗ Α.Ε. και οι θυγατρικές της να μας οφείλουν το ποσό τωνΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩκαι να καταγγέλλουν την σύμβασή μας για λίγες εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ και ενώ επανειλημμένα ζητάμε να μας διευκρινιστεί ο τρόπος καταβολής του ποσού αυτού ώστε να μην κινδυνεύουμε να το καταβάλλουμε εις διπλούν.


Όλα τα ανωτέρω αποτελούν περίτρανες αποδείξεις της παταγώδους αποτυχίας του εγχειρήματος της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας η οποία καθίσταται μπακάλικο της ΔΕΗ και των θυγατρικών της «ανεξάρτητων» Ανώνυμων Εταιρειών. Η αποτυχία αυτή είναι και προσωπική αποτυχία του καθενός ξεχωριστά που έχει ασχοληθεί θεσμικά και δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά σε αυτή. Η ΡΑΕ δε καλείται να πάρει θέση για όλα αυτά και ιδίως στο εξής:


• Το ποιος θα συμμετέχει και ποιος δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρισμού θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΛΑΓΗΕ με μόνη την υπογραφή του κατά το δοκούν;
• Ποιος ελέγχει και ποιος διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΛΑΓΗΕ και τι διασφάλιση παρέχει η διαδικασία αυτή για μια τόσο ευαίσθητη αγορά;
• Ποιος ο έλεγχος και ποια η διαφάνεια στις αποφάσεις ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μετά την υιοθέτηση του νέου ΚΣΗΕ (εν μία νυκτί από τον ίδιο τον ΛΑΓΗΕ) την εξουσία μια μία επιστολή του να εξοντώσει εταιρείες ανταγωνίστριες της μητρικής της εταιρείας την οποία διευθύνει;
• Είναι δυνατόν ένα άτομο να έχει μεγαλύτερες εξουσίες από μία ανεξάρτητη και δημοκρατικά νομιμοποιημένη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο Αρχή όπως η ΡΑΕ, αρμόδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας;
• Είναι δυνατόν να επενδύσει κανείς στην ελληνική αγορά ενέργειας εάν γνωρίζει πως όλη η επένδυσή του ξεκινά και τελειώνει σε μία «τζίφρα» ενός ατόμου, του εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλου του ΛΑΓΗΕ, με ανύπαρκτη κατοχύρωση σχετικής δημοκρατικής ή επιστημονικής νομιμοποίησης και με μηδενικό εποπτικό έλεγχο;


Όλα προφανώς γίνονται υπό το πρίσμα του “δημοσίου συμφέροντος” στο όνομα του οποίου (;)η αγορά ηλεκτρισμού μέσης τάσης παραδίδεται στην θερμή αγκαλιά της ΔΕΗ ΑΕη οποία πλέον καθίσταται εξαιρετικά ελκυστική για τους υποψήφιους αγοραστές της.


Σε κάθε περίπτωση, εάν ο πραγματικός και όχι προσχηματικός, λόγος της καταγγελίας είναι η οφειλή μας προς τον ΛΑΓΗΕ – την οποία και πρόθυμοι και ικανοί είμαστε να ικανοποιήσουμε – τότε τις αμέσως επόμενες ημέρες είμαστε βέβαιοι πως θα βρεθεί λύση και η αγορά ενέργειας δεν θα γνωρίσει νέες αναταραχές.


Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμεθα να προσφύγουμε για την δικαίωσή μας ενώπιον της ΡΑΕαλλά και για κάθε ζημία θετική και αποθετική καθώς και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.