1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Διαβούλευση για τη Διαδικασία Πρόσβασης στα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μονάδες Παραγωγής ΑΠΕ Μικρής Ισχύος
Διαβούλευση για τη Διαδικασία Πρόσβασης στα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μονάδες Παραγωγής ΑΠΕ Μικρής Ισχύος

Διαβούλευση για τη Διαδικασία Πρόσβασης στα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Μονάδες Παραγωγής ΑΠΕ Μικρής Ισχύος

0

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη θέσπιση των Κωδίκων Διαχείρισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και μετά από εισηγήσεις και διαβούλευση με τους Διαχειριστές των εθνικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο απόφασης για τον καθορισμό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα σε μονάδες παραγωγής μικρής ισχύος από ΑΠΕ.


Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα διεσπαρμένης παραγωγής μικρής ισχύος από ΑΠΕ, στις περιπτώσεις που η παραγόμενη ισχύς δεν μπορεί να απορροφηθεί τοπικά και επομένως απαιτείται να διοχετευθεί στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω νέου ή υφιστάμενου Υ/Σ ανύψωσης τάσης και νέων δικτύων μέσης τάσης, κατά κανόνα δενδροειδούς ανάπτυξης. Η ρύθμιση βασίζεται στη διαδικασία σύνδεσης μεμονωμένων μονάδων παραγωγής ΑΠΕ κατά το άρθρο 11 του ν. 3468/2006 και συγκεκριμένα στη δυνατότητα έκαστου παραγωγού να κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης της μονάδας του με το Σύστημα Μεταφοράς. Με τη ρύθμιση γίνονται παραλλαγές στις προαναφερθείσες διατάξεις, ώστε η δυνατότητα αυτή να βρίσκει επίσης εφαρμογή στην περίπτωση που τα έργα σύνδεσης εξυπηρετούν ή δύνανται να εξυπηρετούν περισσότερους τους ενός παραγωγούς.


Τα κυριότερα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης συνοψίζονται ως εξής:
– Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών Διαχειριστών στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης στα δίκτυα της ευθύνης τους.
– Καθορισμός Φορέα Υλοποίησης των έργων επέκτασης για σύνδεση, με ευθύνη των συνδεόμενων παραγωγών. – – – Μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και των αρμόδιων Διαχειριστών συνάπτεται σύμβαση για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση των μονάδων.
– Καθορισμός όρων κυριότητας και διαχείρισης των έργων επέκτασης για σύνδεση καθώς και τυχόν υφιστάμενων ιδιωτικών δικτύων.
– Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 9η Ιουλίου 2012.