1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΛΑΡΚΟ: Τι απαντά για την περιβαλλοντική πολιτική της
ΛΑΡΚΟ: Τι απαντά για την περιβαλλοντική πολιτική της

ΛΑΡΚΟ: Τι απαντά για την περιβαλλοντική πολιτική της

0
Η εταιρεία ΛΑΡΚΟ τονίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια η περιβαλλοντική πολιτική της έχει επιτύχει σημαντικές εξελίξεις.

Στην εταιρεία έχει δοθεί παράταση δύο ετών,σύμφωνα με πληροφορίες, για να σταματήσει να ρίχνει σκουριά στη θάλασσα, ενώ είναι πιθανή η παύση λειτουργίας του εργοστασίου της λόγω προβλήματος με τις άδειες.

Η διοίκηση ανακοίνωσε σχετικά ότι έχει προγραμματίσει μια σειρά μέτρα και ότι έχει επιτύχει σημαντικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ευθυγράμμισης με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της ΛΑΡΚΟ συνάδει απολύτως με τους όρους που έχουν τεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος στην Άδεια Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (Φεβρουάριος 2012) και διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:

Α. Ποιότητα ατμόσφαιρας

• Βάσει του περιβαλλοντικού της προγράμματος, η Εταιρεία προβλέπεται να εγκαταστήσει και να λειτουργεί την κατάλληλη τεχνολογία συλλογής και επεξεργασίας των ατμοσφαιρικών εκπομπών στον παραγωγικό εξοπλισμό της, ενώ παράλληλα εφαρμόζει ήδη συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησής τους. Εντός του 2012 αναμένεται η ολοκλήρωση της νέας αποκονίωσης στη μονάδα της χαλυβουργίας, στο τμήμα των μεταλλακτών.

Στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της Λάρυμνας λειτουργεί σταθμός παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας (συνεχής μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων και διοξειδίου του θείου), ενώ η Εταιρεία, προκειμένου να έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα της παρακολούθησης της ποιότητας ατμόσφαιρας στις γειτονικές των δραστηριοτήτων της περιοχές και πέραν των υποχρεώσεών της βάσει περιβαλλοντικών όρων, προέβη στην αγορά φορητού δειγματολήπτη.

• Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο, η ΛΑΡΚΟ συμμετέχει από το 2005 στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια για τη μείωση του δείκτη εκπομπών της, μέσω χρήσης καθαρότερων καυσίμων αλλά και βελτιώσεων της παραγωγικής διαδικασίας.

• Από το 2011 η ΛΑΡΚΟ συνεργάζεται με τη ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή του Ορχομενού προς τις εγκαταστάσεις της στη Λάρυμνα. Στόχος, η υποκατάσταση με φυσικό αέριο του 70% περίπου από το σύνολο των ρυπογόνων υγρών και στερεών καυσίμων, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Παράλληλα διερευνάται, σε επίπεδο προμελέτης με την ΔΕΣΦΑ, η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Β. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

• Σε ό,τι αφορά την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος,έργο πρώτης προτεραιότητας, που έχει ήδη εισέλθει σε στάδιο υλοποίησης, είναι η κατασκευή και λειτουργία του χώρου χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων στη θέση Λιάβδα του νομού Φθιώτιδας.
Πρόκειται για έργο πνοής της εταιρείας, πρωτοποριακό για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα, σχεδιασμένο με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, με το οποίο δίδεται επιτέλους οριστική λύση στο θέμα της θαλάσσιας απόρριψης της σκωρίας στον Βόρειο Ευβοϊκό.

• Στο πλαίσιο της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, η Εταιρεία προγραμματίζει να υλοποιήσει έργο για τον περιορισμό, εντός ενός έτους, των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην έξοδο της δεξαμενής καθίζησης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων, με την επιλογή και εφαρμογή της πλέον κατάλληλης τεχνολογίας.

• Για τον ποσοτικό έλεγχο των υγρών αποβλήτων έχουν εγκατασταθεί μετρητικά όργανα, τα οποία μεταδίδουν σε συνεχή βάση ασύρματα την παροχή και τη θερμοκρασία των υγρών αποβλήτων, ενώ ο ποιοτικός έλεγχος των υγρών αποβλήτων διενεργείται συστηματικά από το Χημείο του εργοστασίου.

Γ. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Για την αποτελεσματική διαχείριση στερεών αποβλήτων εφαρμόζεται Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο των εγκαταστάσεων της, μεταλλεία και εργοστάσιο. Μέσω του Συστήματος επιτυγχάνεται περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, αναφέρει η ΛΑΡΚΟ.