1. Home
  2. Καύσιμα
  3. Πετρέλαιο
  4. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ επενδύει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ επενδύει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ επενδύει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

0

Παρά το δυσμενές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος ολοκλήρωσε στη διάρκεια της πενταετίας 2008 – 2012 ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ περίπου.


Σημείο αναφοράς στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ήταν οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διυλιστηρίων του Ομίλου στην Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, των οποίων το κόστος ανήλθε συνολικά σε 1,5 δισ. ευρώ. Σκοπός των έργων ήταν η παραγωγή εξευγενισμένων, υψηλής ποιότητας και αξίας προϊόντων, τα οποία πληρούν τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Η επένδυση στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε εντός του 2011 σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία. Το εκσυγχρονισμένο διυλιστήριο της Ελευσίνας ολοκληρώνεται εντός του Ιουλίου 2012 και είναι έτοιμο να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία.


Η αναβάθμιση των βιομηχανικών Εγκαταστάσεων της Ελευσίνας σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ιστορία του Ομίλου κάνοντας πράξη το στόχο του για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη διυλιστηριακή επένδυση των τελευταίων ετών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Με βάση τον προϋπολογισμό, την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια υλοποίησής του, το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των «mega projects» και μπορεί να συγκριθεί σε κλίμακα με τα έργα κατασκευής της Αττικής Οδού, του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για την ολοκλήρωση της επένδυσης απαιτήθηκαν 18 εκατ. ανθρωποώρες εργασίας.


Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με κορυφαίες μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ σε κάθε στάδιο ακολουθήθηκαν οι αυστηρότεροι κώδικες σχεδιασμού και τα πλέον προηγμένα τεχνικά πρότυπα διεθνώς. Με την έναρξη της λειτουργίας του, το διυλιστήριο της Ελευσίνας θα παράγει πλέον καύσιμα, κυρίως ντίζελ, με μηδενική περιεκτικότητα σε θείο, δηλαδή φιλικότερα προς το περιβάλλον. Το έργο ουσιαστικά μηδενίζει την παραγωγή «μαύρων» προϊόντων (χαμηλής ποιότητας και αξίας μαζούτ) και ελαχιστοποιεί τη χρήση τους κατά την παραγωγική διαδικασία ενώ περιλαμβάνει πλήθος μονάδων οι οποίες βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του διυλιστηρίου.


Για το σκοπό αυτό ο Όμιλος επένδυσε στη χρήση δαπανηρών Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης αφορά έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις, έγινε επιλογή ακριβότερης τεχνολογίας προς όφελος της υψηλότερης περιβαλλοντικής απόδοσης.


Σε μια περίοδο σοβαρής αναπτυξιακής ένδειας στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. συνδέει έμπρακτα την ανάπτυξή του με τη στήριξη της εθνικής οικονομίας και την υπευθυνότητά του απέναντι στο περιβάλλον.
Θετικό αντίκτυπο όσον αφορά το περιβάλλον στην τοπική αλλά και ευρύτερη κοινωνία έχει η ελαχιστοποίηση της χρήσης μαζούτ και η εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών, με σκοπό την αισθητή μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων ρύπων. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου αναμένεται να μειωθούν κατά 70%, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου κατά 12% και τα σωματίδια κατά 85% περίπου. Επίσης, η λειτουργία νέας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων επιτρέπει τη μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων εντός των εγκαταστάσεων και, κατά συνέπεια, τη μείωση του όγκου αυτών που διοχετεύονται προς τη θάλασσα, με προδιαγραφές πολύ καλύτερες των νομοθετημένων ορίων. Ταυτόχρονα, η επένδυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε εθνικό επίπεδο, αφού το διυλιστήριο θα τροφοδοτεί πλέον την ελληνική αγορά με καθαρότερα προϊόντα.


Σημαντικό όμως είναι το όφελος και για την εθνική οικονομία. Το έργο ενισχύει την επάρκεια της Ελλάδας σε καθαρά καύσιμα υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και αυξάνοντας μακροπρόθεσμα την ασφάλεια εφοδιασμού. Παράλληλα, μειώνει άμεσα την ανάγκη εισαγωγών και επιτρέπει την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Με τον τρόπο αυτό, στηρίζει την προσπάθεια για εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου, που αποτελεί σημαντικό στόχο για την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας, ενώ αυξάνει την προστιθέμενη αξία των εγχώρια παραγόμενων προϊόντων.


Επιπλέον, η επένδυση συνεισφέρει στην τόνωση της απασχόλησης, η οποία πλήττεται δραματικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ύφεσης. Κατά την αιχμή της κατασκευής του έργου, απασχολήθηκαν έως και 3.500 εργαζόμενοι. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης δημιουργήθηκαν ή υποστηρίχθηκαν πολλές έμμεσες θέσεις εργασίας αφού, μέχρι σήμερα, έχουν ανατεθεί σε ελληνικές εταιρείες παραγγελίες εξοπλισμού και εργολαβίες συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου.


Σημαντικό είναι το όφελος και για την τοπική οικονομία αφού, τόσο κατά τη διάρκεια της επένδυσης όσο και μετά, έγινε χρήση μιας σειράς υπηρεσιών από τοπικές επιχειρήσεις (σίτιση, ένδυση, μεταφορά προσωπικού, χωματουργικές και λοιπές εργασίες, προμήθειες υλικών, συντήρηση εξοπλισμού κτλ). Με τη λειτουργία του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου, εξασφαλίζονται οι 400 σημερινές και δημιουργούνται επιπλέον 165 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας ενώ εξακολουθούν να παρέχονται σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες για τοπικούς προμηθευτές και συνεργάτες.


Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια πρωτοπορεί στην αναβάθμιση του ελληνικού κλάδου διύλισης πετρελαίου, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένος στο όραμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, όπως ο εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, ισχυροποιώντας το ρόλο του και τις προοπτικές του στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή πολιτική και την ανάπτυξη της χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο.