1. Home
  2. Νέα
  3. Τύπος
  4. ΑΠΟΨΗ: Παράγοντας ανάπτυξης στην πράξη
ΑΠΟΨΗ: Παράγοντας ανάπτυξης στην πράξη

ΑΠΟΨΗ: Παράγοντας ανάπτυξης στην πράξη

0

Εφημερίδα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σάββατο 14 Ιουλίου 2012

Του Αλεξανδρου Ζαχαριου*

Σήμερα που όλοι μιλούν για την ανάγκη ανάπτυξης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των φωτοβολταϊκών «παράγουν» ανάπτυξη στην πράξη. Μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και μπροστά σε σύνθετες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η αγορά των φωτοβολταϊκών στη χώρα μας έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό και πλέον δυναμικό κλάδο της εθνικής μας οικονομίας, αφού συνεχίζει να αναπτύσσεται και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η δυναμική του κλάδου επιβεβαιώνεται από διεθνή στατιστικά στοιχεία που αποδίδουν στην Ελλάδα τη 10η θέση στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών για τον όγκο των νέων εγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν εντός του 2011.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες μειώσεις της «ταρίφας», που προβλέπει η νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά, είναι σαφές ότι με την πάροδο του χρόνου, η αύξηση της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας θα γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει σημαντικά μέσα από την αύξηση των φορολογικών εσόδων – που θα είναι πολλαπλάσια της παρεχομένων ενισχύσεων σήμερα. Την ίδια στιγμή, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον τόσο από την αποφυγή ανάπτυξης νέων υποδομών συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και από το συνεπαγόμενο μικρότερο κόστος για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών, όσο και από τη δημιουργία 50.000 άμεσων και έμμεσων ισοδύναμων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης ώς το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη συμβολή του συγκεκριμένου κλάδου να είναι τόσο σημαντική στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου η αύξηση του εθνικού στόχου για τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας από 40% σε 60% και να τεθεί ως εθνικός στόχος η εγκατάσταση 10.000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών ώς το 2020. Ηδη ο ενδιάμεσος στόχος για το 2015 φαίνεται ότι θα επιτευχθεί νωρίτερα, ενώ το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά από το 2015 και μετά θα επιτρέψει την αύξηση των στόχων του 2020 με σημαντικά ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα.

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, αποτελεί η ύπαρξη ενός μακρόπνοου, σταθερού και ξεκάθαρου καθεστώτος ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών και των υπολοίπων ΑΠΕ, ώστε να εμπεδωθεί εμπιστοσύνη στην αγορά και να αμβλυνθεί το «ρίσκο της χώρας», το οποίο αποθαρρύνει σήμερα πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ δυσχεραίνει δραματικά τη χρηματοδοτική και δανειακή ρευστότητα.

Σε μία περίοδο δομικών αλλαγών και υπερβάσεων όπου καθίσταται μείζονος σημασίας η επίτευξη άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων για την αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και φορείς, να ξεπεράσουμε τα όποια ευκαιριακά οφέλη και τις περιοριστικές αντιλήψεις και να συνεργαστούμε, ώστε με ρεαλισμό και οξυδέρκεια να συνθέσουμε λύσεις και προοπτικές για να βοηθήσουμε την χώρα μας να ξαναβρεί τον δρόμο της προόδου.

*Ο κ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκώ