1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Επιστολή ΕΒΕΑ για τη λήψη μέτρων για τις ΑΠΕ
Επιστολή ΕΒΕΑ για τη λήψη μέτρων για τις ΑΠΕ

Επιστολή ΕΒΕΑ για τη λήψη μέτρων για τις ΑΠΕ

0

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, στην οποία επισημαίνει τους κινδύνους που απορρέουν για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, σε περίπτωση που προωθηθούν – αναδρομικά μάλιστα – τροποποιήσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά.


Συγκεκριμένα η επιστολή του κ. Μίχαλου αναφέρει: «Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Τις τελευταίες ημέρες το ΕΒΕΑ έχει γίνει αποδέκτης έντονων διαμαρτυριών από μέρους των επιχειρήσεων-μελών μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, εξ αιτίας της φημολογούμενης τον τελευταίο καιρό λήψη μέτρων αναδρομικής ισχύος σχετικά με Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για τους οποίους οι επενδυτές έχουν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις με τον Λειτουργό της ενεργειακής αγοράς και οποιαδήποτε αναδρομική τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου , θα σημάνει την αρχή του τέλους για την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.


Ανεξαρτήτως των μέτρων που ενδεχομένως υιοθετηθούν, το γεγονός ότι αυτά θα θίγουν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τον ανεπανόρθωτο κλονισμό της αξιοπιστίας του Κράτους. Οι επενδυτές που αποφάσισαν πχ. να επενδύσουν στο τομέα των φωτοβολταϊκών, έπραξαν τούτο αφού – όπως άλλωστε και σε οποιουδήποτε είδους επένδυση – έλαβαν υπόψη τους όλες τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας. Τέτοιες ρυθμίσεις είναι οι θεσμοθετημένες αποζημιώσεις (Feed In Tariffs), οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων όπως προβλέπονται στην οικεία Νομοθεσία κλπ.


Η εκ των υστέρων τιμωρία των επενδυτών που αποφάσισαν να εμπιστευτούν το Κράτος και υπέγραψαν συμβάσεις με αυτό – είτε μέσω της οποιασδήποτε ρύθμισης που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων τους είτε ακόμα μέσω της σύντμησης της περιόδου που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εξεύρουν χρηματοδότηση και να υλοποιήσουν το έργο τους- πέραν του ηθικού ζητήματος που αναμφισβήτητα εγείρει, εκπέμπει προς την επενδυτική κοινότητα το μήνυμα της αστάθειας, γεγονός που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί.


Η εμπιστοσύνη επενδυτών κλονίζεται ανεπανόρθωτα και κανένας δεν θα μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα αντίστοιχα μέτρα να ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλους επενδυτικούς τομείς. Εν τέλει, αντί της ανάπτυξης που όλοι επιδιώκουμε τελικά θα οδηγηθούμε στον απόλυτο μαρασμό. Εγχώριοι και εξωχώριοι επενδυτές είναι βέβαιο ότι θα αναζητήσουν ασφαλέστερα καταφύγια. Χώρες με λιγότερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, με δυνατότητα εξεύρεσης χρηματοδότησης και πάνω απ’ όλα με ένα Κράτος που θα σέβεται και θα τιμά τις συμβάσεις που υπογράφει και τις ρυθμίσεις από τις οποίες διέπονταν κατά την ημερομηνία υπογραφής τους.


Η τυχόν ενέργεια του ΥΠΕΚΑ να προβεί σε αναδρομικές παρεμβάσεις που θα επηρεάζουν οποιαδήποτε ρύθμιση από την οποία διέπονται οι ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις με τον ΛΑΓΗΕ, παραβιάζει τις διοικητικές αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της συνακόλουθης αρχής ασφάλειας του δικαίου. Επίσης, παρεμβαίνει κατάφωρα στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων που θεμελιώνεται στο Άρθρο 5 του Συντάγματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, όπως μελετήσετε εις βάθος εκ νέου το ζήτημα, δεδομένου άλλωστε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά στη χώρα μας, παρέχει ασφάλεια και προάγει τις επενδύσεις και κατά συνέπεια δεν δικαιολογεί αναδρομικές τροποποιήσεις».