1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Η Siemens αυξάνει τα έσοδά της από την Ενέργεια
Η Siemens αυξάνει τα έσοδά της από την Ενέργεια

Η Siemens αυξάνει τα έσοδά της από την Ενέργεια

0

Χάρη στο δυναμικό υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών και στις θετικές επιδράσεις των συναλλαγματικών διαφορών, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 10% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011.


Από την άλλη, η αξία των νέων παραγγελιών μειώθηκε 23%, εξαιτίας του σημαντικά μικρότερου όγκου μεγάλων παραγγελιών, όπως ήταν η παραγγελία τρένων ICx από την Deutsche Bahn, η οποία είχε σημειωθεί στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τα κέρδη ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά μεγέθη, τα οποία είχαν επηρεαστεί από τις αρνητικές επιπτώσεις μιας απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου και τις δραστηριότητες στον τομέα της θεραπείας μέσω σωματιδίων.


«Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες. Παρατηρούμε αυξανόμενη διστακτικότητα μεταξύ των πελατών μας σε σχέση με τις κεφαλαιακές δαπάνες τους και ισχυρότερες οικονομικές αντιξοότητες, ειδικά για τις βραχυπρόθεσμες βιομηχανικές μας δραστηριότητες», δήλωσε ο Peter Lφscher, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Siemens. «Επομένως, εστιάζουμε πλέον κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς μας. Με δεδομένη την επιδείνωση του περιβάλλοντος, η επίτευξη των στόχων που είχαμε θέσει για το τρέχον χρηματοοικονομικό έτος γίνεται πιο δύσκολη», συμπλήρωσε.


Δεδομένων των δυσκολιών στις κεφαλαιαγορές, η δημόσια διάθεση μετοχών της OSRAM μέσω απόσχισης σχεδιάζεται να προχωρήσει τώρα. Η Siemens εξακολουθεί να έχει την πρόθεση να διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο στην OSRAM, στην οποία επιθυμεί μακροπρόθεσμα να παραμείνει μέτοχος-θεματοφύλακας. Η απόσχιση της OSRAM θα καταστήσει τη δημόσια εγγραφή πιο ανεξάρτητη από τις συνθήκες της κεφαλαιαγοράς. Οι κινήσεις αυτές θα προσφέρουν στην OSRAM την ανεξαρτησία που χρειάζεται, καθώς και πιο ευέλικτες επιλογές χρηματοδότησης.


Στο τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2012, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα €19,5 δισ. Η αξία των νέων παραγγελιών παρουσίασε πτώση 23% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €17,8 δισ. Αυτό οφείλεται κυρίως στον σημαντικά μειωμένο όγκο των μεγάλων παραγγελιών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν και είχε καταγραφεί η παραγγελία τρένων ICx από την Deutsche Bahn, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Siemens. Στις αναδυόμενες αγορές, οι νέες παραγγελίες παρουσίασαν αύξηση 5%, αγγίζοντας τα €6,7 δισ. Στο τρίτο τρίμηνο, ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων έφτασε το 0,91, ενώ το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήλθε ξανά στα €100 δισ., επωφελούμενο από τις θετικές επιδράσεις των συναλλαγματικών διαφορών.


Στον Τομέα Ενέργειας, η αξία των νέων παραγγελιών σημείωσε πτώση 28%, αγγίζοντας τα €5,2 δισ., ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, φτάνοντας τα €7 δισ., χάρη στο σημαντικό υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη μείωση των νέων παραγγελιών περιλαμβάνουν την πτώση των δραστηριοτήτων στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 66%. Αυτό οφείλεται στο σημαντικά χαμηλότερο όγκο μεγάλων παραγγελιών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και στο πιο αδύναμο περιβάλλον της αγοράς αιολικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, οι δραστηριότητες της εταιρείας στην τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων, η οποία ανήλθε στο 48%.


Το αυξημένο κόστος για πρωτοβουλίες καινοτομίας και ανάπτυξης, καθώς και τα χαμηλότερα κέρδη από τις βραχυπρόθεσμες βιομηχανικές δραστηριότητες, ήταν μεταξύ των παραγόντων που επηρέασαν την κερδοφορία. Παρόλα αυτά, τα συνολικά κέρδη των Τομέων αυξήθηκαν στα €1,8 δισ. στο τρίτο τρίμηνο (€1,1 δισ. στο τρίτο τρίμηνο του 2011), καθώς η αντίστοιχη περσινή περίοδος είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου για την Areva (ύψους €682 εκατ.) και με τις δραστηριότητες στον τομέα της θεραπείας μέσω σωματιδίων (€381 εκατ.). Τα έσοδα από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Siemens άγγιξαν τα €1,2 δισ. (€763 εκατομμύρια στο τρίτο τρίμηνο του 2011).


Τα κέρδη του Τομέα Ενέργειας ανήλθαν στα €683 εκατ. (€214 εκατ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο). Τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχε το Τμήμα Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ορυκτών Καυσίμων, με κέρδη €475 εκατ. Τα κέρδη του Τομέα Υγείας έφτασαν τα €396 εκατ., ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχαν διαμορφωθεί στα €8 εκατ.


Εκτιμήσεις
Για το σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους 2012, η Siemens αναμένει ήπια οργανική ανάπτυξη των εσόδων σε σχέση με το χρηματοοικονομικό έτος 2011, ενώ εκτιμάται ότι ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων θα διαμορφωθεί περίπου στο 1.


Με βάση τα αποτελέσματα της εταιρείας για το πρώτο εννιάμηνο του έτους, στα οποία περιλαμβάνονται τα σημαντικά χαμηλότερα του αναμενομένου κέρδη από βραχυπρόθεσμες βιομηχανικές δραστηριότητες, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο στόχος που είχε τεθεί από την εταιρεία στις εξαμηνιαίες εκτιμήσεις της για κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μεταξύ €5,2 δισ. και €5,4 δισ., καθίσταται πιο φιλόδοξος.


Στην εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνονται πιθανές σημαντικές επιπτώσεις επί του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, καθώς και ο πιθανός αντίκτυπος νομικών και κανονιστικών ζητημάτων κατά το δεύτερο μισό του χρηματοοικονομικού έτους.