1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Ανακοίνωση του ΑΣΠΗ για τα νέα μέτρα στα φωτοβολταϊκά
Ανακοίνωση του ΑΣΠΗ για τα νέα μέτρα στα φωτοβολταϊκά

Ανακοίνωση του ΑΣΠΗ για τα νέα μέτρα στα φωτοβολταϊκά

0

Από τη πρώτη στιγμή, η καταγραφή και ανάλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την επίλυσή τους αποτελεί το βασική θέση του ΑΣΠΗ.


Μόνο με αυτόν τρόπο θα δοθεί μια ουσιαστική και βιώσιμη λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν την ενεργειακή αγορά. Αντιθέτως, η λήψη μεμονωμένων και επιλεκτικών μέτρων θα είναι «πυροσβεστικού» και κατά συνέπεια μη βιώσιμου χαρακτήρα.


Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα αφορούσαν, για άλλη μια φορά, στα Φωτοβολταϊκά. Τα επίπεδα των νέων feed in Tariffs σε συνδυασμό με τον ακριβό και δυσεύρετο δανεισμό και τους υψηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και μερισμάτων είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι οδηγούν τον κλάδο των Φωτοβολταϊκών σε επενδυτική απραξία και απαξίωση. Ως προς τις άμεσες συνέπειες που θα υποστούν οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις του κλάδου και κατ’ επέκταση οι χιλιάδες εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές, είναι περισσότερο από προφανείς.


Στα μέτρα που φημολογούνται συμπεριλαμβάνεται η φορολόγηση της ηλεκτροπαραγωγής των εν λειτουργία μονάδων Φωτοβολταϊκών, η οποία σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους συντελεστές φόρου εισοδήματος και φόρου μερισμάτων καταλήγει να είναι υπέρμετρη, και η σμίκρυνση της 18μηνης προθεσμίας υλοποίησης που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές που έχουν ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις με τον ΛΑΓΗΕ. Και τα δύο αυτά μέτρα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αποτελούν μονομερή τροποποίηση των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων.


Τα μέτρα αυτά, σε περίπτωση που τελικώς θεσμοθετηθούν, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι με την απλή ανακοίνωσή τους θα κλονίσουν κατά τρόπο ανεπανόρθωτο την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Κι όχι μόνο των εγχώριων και ξένων επενδυτών οι οποίοι, τηρώντας του Νόμους και τις ρυθμίσεις του Κράτους, αποφάσισαν να διαθέσουν τα κεφάλαιά τους για να επενδύσουν στο τομέα των Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.


Θα κλονιστεί και η εμπιστοσύνη όλων των εν δυνάμει επενδυτών στους υπόλοιπους επενδυτικούς τομείς της Χώρας μας αφού πλέον άπαντες θα γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή το Κράτος είτε μπορεί να τους επιβάλλει έκτακτη φορολογία ή ακόμα και να τους τροποποιήσει ρυθμίσεις από τις οποίες διέπονται οι ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις. Όσες φωνές κι αν προσπαθήσουν να τους πείσουν ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, η ανασφάλεια και η αμφιβολία θα έχουν οικοδομηθεί. Η ιστορία των Φωτοβολταϊκών θα αποτελεί γι’ αυτούς «δεδικασμένο».


Σε μια στιγμή λοιπόν που η σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη ανάπτυξης, η ενδεχόμενη λήψη τέτοιου είδους μέτρων ακυρώνει οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική.
Εξίσου αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη ανάπτυξης αποτελεί και η οικοδόμηση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στόχος ο οποίος θα μπορεί να εκπληρωθεί μόνο εάν δοθούν λύσεις στις στρεβλώσεις της ενεργειακές αγοράς. Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι μελέτες, τα δημοσιεύματα και οι αναφορές που εστιάζουν στο στρεβλό τρόπο υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ, στη σημαντική επιβάρυνση που προκαλείται από τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) των μονάδων φυσικού αερίου και στην υπέρμετρη επιβάρυνση που θα έχει ο ΛΑΓΗΕ σε περίπτωση έναρξης αποζημίωσης της ΣΗΘΥΑ >35MW με Feed In Tariff. στόσο, ουδέν μέτρο λαμβάνεται για τα εν λόγω θέματα. Τουναντίον, αντί της ταυτόχρονης λήψης μέτρων για την επίλυση όλων των προβλημάτων και στρεβλώσεων που ταλανίζουν την ενεργειακή αγορά, λαμβάνονται μέτρα μόνο κατά των Φωτοβολταϊκών προκειμένου πχ. να εξοικονομηθούν χρήματα και να είναι εφικτή η χρηματοδότηση καταβολών προς συγκεκριμένη τεχνολογία δίχως να υπάρχει σχετική Κοινοτική υποχρέωση. Κι όσο δεν λαμβάνονται μέτρα, οι επενδυτές μένουν με την εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διάθεση να δοθούν πραγματικές λύσεις και ότι πάντοτε θα υπάρχει κάποιο «εύκολο θύμα», στη προκειμένη περίπτωση οι επενδυτές σε Φωτοβολταϊκά.


Ως εκ τούτου, ο ΑΣΠΗ καλεί το σύνολο της Πολιτικής ηγεσίας να αναλογιστεί τις αντιαναπτυξιακές συνέπειες που θα επιφέρει τόσο η λήψη μέτρων που θα κλονίσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη όσο και η διαιώνιση των σημαντικότατων στρεβλώσεων της αγοράς.


tags: