1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Μείωση κερδοφορίας για την Elinoil
Μείωση κερδοφορίας για την Elinoil

Μείωση κερδοφορίας για την Elinoil

0

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου στο πρώτο τρίµηνο του 2012 ανήλθε σε € 414,9 εκατ. έναντι € 395,9 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2011, καταγράφοντας αύξηση 4,8%. Τα µικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν σε € 18,4 εκατ. έναντι € 19,8 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2011, µειωµένα κατά 7%.


H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξηµένες τιµές των καυσίµων σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αφού ο όγκος πωλήσεων σηµείωσε µείωση της τάξεως του 4,4%. Η µείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη µείωση της ζήτησης για καύσιµα στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιµάται ότι ανήλθε σε 14-15%. Είναι δε ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει περιορίσει σηµαντικά τις απώλειες και κινείται σταθερά σε ρυθµούς καλύτερους εκείνων της αγοράς.


Τα µικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν σε € 18,4 εκατ. έναντι € 19,8 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2011, µειωµένα κατά 7%. Παρά τη µείωση αυτή του µικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,2 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6%, ως αποτέλεσµα των εκτεταµένης προσπάθειας περιορισµού των λειτουργικών εξόδων της µητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ.


Ωστόσο, δεδοµένης της σηµαντικής αύξησης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων λόγω αύξησης των τραπεζικών spreads, τα ενοποιηµένα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας αποτελέσµατα του Οµίλου (EATAM) ανήλθαν σε ζηµία € 0,9 εκατ έναντι ζηµίας € 0,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Όσον αφορά στη µητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. αυξηµένα κατά 11,2% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2011 ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (EATAM) ήταν οριακά αρνητικά.


Τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2012, σε επίπεδο µητρικής, έχουν επηρεασθεί σαφώς από την σηµαντική µείωση της ζήτησης για καύσιµα αλλά κυρίως από τη σηµαντική αύξηση του κόστους δανεισµού ως συνέπεια των επιπτώσεων της κρίσης στη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Στον αντίποδα, η έγκαιρη λήψη αποφασιστικών δράσεων περιορισµού του κόστους σε όλα τα επίπεδα, απέδωσε καρπούς, µε πολύ θετική επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσµατα της εταιρίας. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας εν µέσω της τωρινής συγκυρίας στη χώρα µας, αποτελεί µια σηµαντική ένδειξη της αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας της ΕΛΙΝΟΙΛ, της αντοχής της στην κρίση αλλά κυρίως των προοπτικών της.


Σε επίπεδο οµίλου, η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. πλήττεται σηµαντικά από την συνεχή µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας ενώ και τα αποτελέσµατα της ΕΛΙΝ Ν.Ε. έχουν σαφώς επηρεαστεί από τη πτώση στη ζήτηση για θαλάσσιες µεταφορές καυσίµων.


Για το 2012, η ∆ιοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ως βασικούς στρατηγικούς άξονες την διατήρηση ρευστότητας, τη περαιτέρω µείωση του λειτουργικού κόστους και την επιλεκτική ανάπτυξη µέσω δραστηριοποίησης σε νέες αγορές. Σε αυτή τη κατεύθυνση, η εταιρία συνεχίζει το πρόγραµµα περιστολής δαπανών προχωρώντας σε κινήσεις, οι οποίες στόχο έχουν να µειώσουν τα λειτουργικά κόστη δίχως όµως να επηρεάσουν την αποτελεσµατικότητα της και την ικανότητα να προσφέρει άριστης ποιότητας καύσιµα και άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Παράλληλα η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει δροµολογήσει ή ήδη υλοποιεί µια σειρά από κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των υποδοµών της τόσο σε αποθηκευτικούς χώρους καυσίµων όσο και σε θαλάσσιες µεταφορές. Τέλος, συνεχίζει την ίδια προσεκτική εµπορική πολιτική µε έµφαση στις υγιείς συνεργασίες, τον περιορισµό της πιστωτικής έκθεσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επισφαλειών.