1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Υψηλής παραγωγικότητας το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Υψηλής παραγωγικότητας το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Υψηλής παραγωγικότητας το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

0

Το φωτοβολταϊκό πάρκο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στο δωδεκάμηνο (Ιούλιος 2011-2012), παρήγαγε περισσότερα από 12 εκατομμύρια kWh (κιλοβατώρες), από 11 εκατ. kWh, που ήταν η αρχική πρόβλεψη, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 9% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης του αεροδρομίου.


Από οικολογικής πλευράς, με την παραγωγή του, το φωτοβολταϊκό πάρκο αποτρέπει την έλκυση άνω των 10.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κάθε χρόνο. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της συμβολής, θα χρειάζονταν 1.800.000 δέντρα για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη ετήσια απορρόφηση των εκπομπών CO2.


Η εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας του ΔΑΑ ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο σε αεροδρόμιο παγκοσμίως και η κατασκευή του θεωρείται ορόσημο και υπόδειγμα για πολλά άλλα αεροδρόμια τα οποία ενδιαφέρονται για Φ/Β εγκαταστάσεις. Η εγκατεστημένη ισχύς του είναι 8.050 kWp (κιλοβάτ μέγιστο), ενώ αποτελείται από 28.740 Φ/Β πάνελ τοποθετημένα σε σταθερές βάσεις, 12 μετατροπείς και τα ανάλογα παρελκόμενα, όλα εγκατεστημένα σε περίπου 160 στρέμματα γης.


Η επένδυση ανήλθε σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια. Η εγκατάστασή του απασχόλησε ελληνικά συνεργεία σχεδιασμού και κατασκευής για τουλάχιστον 7 μήνες. Σύμφωνα με τον ΔΑΑ, η πέραν κάθε προσδοκίας παραγωγή του πάρκου οφείλεται τόσο στην υψηλού επιπέδου μελέτη, κατασκευή και ποιότητα υλικών όσο και στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του Φ/Β πάρκου, η οποία γίνεται σε πραγματικό χρόνο και μέσω ενσύρματης on line σύνδεσης και λογισμικού, με στόχο τη συνεχή μέγιστη δυνατή αξιοποίηση κάθε ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια.


Λόγω του σημαντικού περιβαλλοντικού του οφέλους, το έργο έχει ενταχθεί στο εταιρικό σχέδιο δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, το οποίο αποτελείται από μία σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας αεροδρομίου.


Μία βασική δράση του σχεδίου αυτού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, σε όλες τις μορφές της: Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, βενζίνη, πετρέλαιο, κ.λπ. Αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους, όπως είναι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (π.χ. φωτισμός με λαμπτήρες LED), η προτίμηση καυσίμων με χαμηλές εκπομπές ρύπων (π.χ. μετατροπή μεγάλου μέρους του εταιρικού στόλου οχημάτων σε υγραεριοκίνητα), καθώς επίσης η ευαισθητοποίηση των χρηστών του αεροδρομίου μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οι εστιασμένες εκστρατείες ενημέρωσης.


Οι δράσεις αυτές σχετίζονται επίσης με τη συμμετοχή του αεροδρομίου από το 2009 στο εθελοντικό πρόγραμμα διαχείρισης και μείωσης εκπομπών άνθρακα για αεροδρόμια (Airport Carbon Accreditation) του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (Airports Council International – Europe), στο οποίο ο ΔΑΑ είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξή του. Ξεκινώντας με 18 αεροδρόμια, στο πρόγραμμα πλέον συμμετέχουν 55 αεροδρόμια από όλη την Ευρώπη, υπεύθυνα για τη διακίνηση του 52% της επιβατικής κίνησης. Η εταιρεία αεροδρομίου έχει πιστοποιηθεί στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος («Μείωση») έχοντας ορίσει τον εξής στόχο: Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας αεροδρομίου 25% έως το 2020, έχοντας ως έτος βάσης το 2005.


Οι προσπάθειες του ΔΑΑ προς αυτήν την κατεύθυνση είχαν ήδη ξεκινήσει από το 2003 κι έχουν φέρει αποτέλεσμα. Μέσα σε έξι χρόνια η εταιρεία έχει επιτύχει τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 19%.