1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Λιβιεράτος: υπεγράφη τροποποίηση για εκμετάλλευση Υ/Α στο Θρακικό Πέλαγος
Λιβιεράτος: υπεγράφη τροποποίηση για εκμετάλλευση Υ/Α στο Θρακικό Πέλαγος

Λιβιεράτος: υπεγράφη τροποποίηση για εκμετάλλευση Υ/Α στο Θρακικό Πέλαγος

0

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελο Λιβιεράτο η «Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιριών KAVALA OIL Α.Ε και ENERGEAN OIL & GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα εναρμόνισης της αρχικής Σύμβασης με τις Διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας περί Υδρογονανθράκων (Ν.2289/1995), όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί με τον Νόμο 4001/2011.

Η κύρωση της Τροποποιητικής Σύμβασης, που υπεγράφη στις 31 Οκτωβρίου, θα γίνει με Νόμο από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία που περιλαμβάνει η Τροποποιητική Σύμβαση :

–          Ρυθμίζεται το θέμα της χρονικής ισχύος και των παρατάσεων των αδειών εκμετάλλευσης, με βάση το ισχύον νομικό καθεστώς, αλλά και με την διεθνή πρακτική για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην οποία ρητώς προβλέπεται χρόνος εκμετάλλευσης 25 ετών, με δικαίωμα παρατάσεων για δύο επιπλέον πενταετίες.

–          Μεταβιβάζονται στον νέο Φορέα του Δημοσίου για τις έρευνες Υδρογονανθράκων, με την επωνυμία ΕΔΕΥ ΑΕ, όλες οι αρμοδιότητες που κατείχε η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας ανήκει σήμερα σε ιδιώτες και δεν δύναται πλέον να ασκεί κρατικές αρμοδιότητες ή ιδιότητες ειδικού διαιτητή, ή ειδικού αντισυμβαλλόμενου ιδιωτών επενδυτών, όπως προβλεπόταν στην αρχική Σύμβαση.

–          Καθορίζεται σε νέα βάση η υποχρέωση του Αναδόχου για καταβολή μεριδίου (royalties) στο Δημόσιο. Με την επωφελή για το Δημόσιο αντικατάσταση, η καταβολή μεριδίου υπολογίζεται πλέον με προοδευτικό συντελεστή επί του ετησίου ακαθαρίστου εισοδήματος του Αναδόχου πριν την έκπτωση οιασδήποτε δαπάνης, σε αντίθεση με την καταργούμενη Διάταξη η οποία προέβλεπε απολογιστική καταβολή της μερικής συμμετοχής του Δημοσίου κάθε τρίμηνο, μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αυτή αναφερόταν. Κατά τον τρόπο αυτό, η καταβολή royalties προς το Δημόσιο είναι εξασφαλισμένη και δεν εξαρτάται πλέον από την κερδοφορία ή τις δαπάνες του Αναδόχου.

Λόγω της αλλαγής στο φορολογικό καθεστώς που επήλθε με το Νόμο 4001/2011 για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, εναρμονίζεται η φορολογία εισοδήματος της Σύμβασης με τις προβλέψεις του νόμου και καθιερώνεται

–           φορολογία 20%, με επιπλέον 5% περιφερειακό φόρο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

–          Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλάβει τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνικής παρακολούθησης και του οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου που διενεργείται από το Ελληνικό Δημόσιο, έως το ποσό των 50.000 ευρώ ετησίως.

 

Ειδικότερα, τα γενικά οφέλη που προκύπτουν, είναι :

1.  α) Αποφυγή δημιουργίας ειδικού καθεστώτος για τον μοναδικό (αυτή τη στιγμή) ανάδοχο αδειών έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων.

β) Ένταξη του αναδόχου σε εξορθολογισμένο, σύγχρονο περιβάλλον, βάσει των κανόνων της εθνικής και διεθνούς πετρελαϊκής πολιτικής.

2. Διασφάλιση επιχειρησιακής “συνέχειας” για την πλήρη και ορθή εκμετάλλευση των υφιστάμενων αποθεμάτων και των νέων κοιτασμάτων των οποίων έχει εγκριθεί η εμπορική τους εκμεταλλευσιμότητα (Πεδίο Έψιλον – Ιούνιος 2004), με ορισμό πεδίων και περιοχών εκμετάλλευσης και έρευνας, καθώς :

α) Ο Πρίνος θεωρείται πλέον ένα «ώριμο κοίτασμα» που απαιτεί συνεχείς επενδύσεις και τεχνικές επεμβάσεις για την αύξηση της αποληψιμότητάς του.

β) Τα απολήψιμα αποθέματα της Περιοχής Εκμετάλλευσης Πρίνου (το σύνολο των παραγωγικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένου και του «Έψιλον») εκτιμώνται στα 19 εκατομμύρια βαρέλια με δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης.

γ)  Η εναρμόνιση συνιστά μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.

δ) Ο Πρίνος λειτουργεί ως παράδειγμα και μήνυμα προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα (επενδύσεις – άριστο αποτύπωμα – αποτελέσματα για όλους).

ε) Η διενέργεια επενδύσεων θα συμβάλλει στην ενημέρωση του Eθνικού Αρχείου σεισμικών και άλλων δεδομένων.

στ) H Kavala Oil, ως μεγάλος καταναλωτής ενέργειας, στηρίζει έμμεσα τις επενδύσεις στην αγορά.

3. Διατήρηση των 300 θέσεων εργασίας στην KAVALA OIL και των 80 υπεργολάβων από την τοπική αγορά της Καβάλας.

4. Άρση εμποδίων για τη διενέργεια περαιτέρω επενδύσεων στον Κόλπο της Καβάλας για τον προσδιορισμό νέων ερευνητικών στόχων εντός της Περιοχής Παραχώρησης (π.χ. ανακαλύψεις «Ζήτα» «Δέλτα», «Άθως» και εν δυνάμει στόχους όπως «Θήτα» και «Γάμα»), ειδικά και μετά την επανερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων της περιοχής εκμετάλλευσης.

5. Τόνωση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μέσω των νέων επενδυτικών πλάνων για την εκμετάλλευση του Πεδίου Έψιλον και του Βόρειου Πρίνου, σχέδιο συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων (US$ 150 M).

6. Στήριξη της εθνικής οικονομίας άμεσα, μέσω της καταβολής μεριδίου βάσει του εισοδήματος του Αναδόχου και έμμεσα, μέσω των εργοδοτικών εισφορών και των φόρων (ειδικός φόρος εισοδήματος 20% και περιφερειακός φόρος 5%, αντίστοιχα). Καταβολή μεριδίου στο Ελληνικό Δημόσιο (Royalties) βάσει του ύψους της Μέσης Ημερήσιας Παραγωγής, χωρίς να αναλαμβάνει το Δημόσιο κάποιο επιχειρηματικό κίνδυνο σε μια αγορά υψηλής εντάσεως κεφαλαίων και επιχειρηματικού ρίσκου. Ειδικότερα προβλέπεται :

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΥΨΟΣ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0%

Μέχρι 2.500 βαρέλια

3%

Από 2.501 μέχρι 5.000 βαρέλια

6%

Από 5.001 μέχρι 10.000 βαρέλια

10%

Από 10.001 βαρέλια και πάνω

 

 

 

7. Συντήρηση των εγκαταστάσεων – οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου – από την πλευρά του Αναδόχου και διατήρηση του άριστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε μια ευαίσθητη περιοχή και δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

8. Διατήρηση των σχέσεων αγαστής συνύπαρξης μεταξύ τοπικής κοινωνίας και της ερευνητικής – παραγωγικής δραστηριότητας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το παράδειγμα του Πρίνου και της Καβάλας συνιστά «σημείο αναφοράς» και για τις νέες περιοχές έρευνας και τις τοπικές κοινωνίες που τις περιβάλουν

9. Δημιουργία συνέχειας στο εθνικό γνωστικό κεφάλαιο, αναφορικά με την έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μέσω της :

α) Διατήρησης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην περιοχή (π.χ το ΤΕΙ Καβάλας διαθέτει το μοναδικό τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ενώ από εφέτος υπάρχει και μεταπτυχιακό Τμήμα).

β) Συνέχισης των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό – Επαναπατρισμός στελεχών της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς Γεωεπιστημόνων.