1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Αποτελέσματα εννεαμήνου ΕΛΠΕ
Αποτελέσματα εννεαμήνου ΕΛΠΕ

Αποτελέσματα εννεαμήνου ΕΛΠΕ

0

Καθαρά κέρδη ύψους 114 εκ ευρώ κατέγραψε ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων το εννεάμηνο του 2012, ενώ οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 7.894 εκ ευρώ αυξημένες κατά 16% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011, παρά τη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά κατά 11%.


Σε ότι αφορά τρίτο τρίμηνο του έτους τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 93εκ. καταγράφοντας αύξηση κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω των αυξημένων διεθνών περιθωρίων διύλισης, τις αυξημένες εξαγωγές και το όφελος από τη μείωση των δαπανών αφού τα σταθερά κόστη είναι μειωμένα κατά 13% σε σχέση με πέρυσι.


Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του τριμήνου, ανήλθαν σε 63 εκ. (έναντι ζημιών 17 εκ. στο Γ’ τρίμ. 2011). Η αύξηση οφείλεται σε κέρδη συναλλαγματικών διαφορών 20 εκ. λόγω αποτίμησης δανείων σε δολάρια ΗΠΑ (έναντι ζημιάς 43 εκ. το Γ’ τρίμηνο 2011), καθώς και στις επιδόσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στους τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου.


Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τα EBITDA της εταιρίας ηλεκτροπαραγωγής Elpedison διαμορφώθηκαν στα 19 εκ. (+21% σε σχέση με πέρυσι), ενώ θετικά ήταν και τα αποτελέσματα από τη ΔΕΠΑ η οποία, αν εξαιρεθεί η επίπτωση της επίλυσης των εκκρεμοτήτων με την ΔΕΗ, συνείσφερε στα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου 13 εκ. (+16% σε σχέση με πέρυσι).


Εξάλλου τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 70εκ. (Γ’ τριμ. 2011: -17εκ.), καθώς η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου οδήγησε σε κέρδη από αποτίμηση αποθεμάτων ύψους 30 εκ..


Πρέπει να σημειωθεί ότι εντός του τρίτου τριμήνου ετέθη σε πλήρη εμπορική λειτουργία το νέο διυλιστήριο της Ελευσίνας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο όμιλος να επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και αυξημένα αποθέματα που επέδρασαν αρνητικά στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές στο Γ’ τρίμηνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου ήταν μειωμένα κατά 30% από 162 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 σε 114 εκ ευρώ.


Πάντως από το τέλος του τριμήνου, το διυλιστήριο λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του σε προϊόντα diesel και εκτιμάται ότι η συνολική θετική συνεισφορά θα φανεί στα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου.


Οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για την έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, οδήγησαν σε αυξημένο Καθαρό Δανεισμό στα 2,4 δισ., ενώ όπως τονίζεται η εμπορική λειτουργία του νέου διυλιστηρίου σηματοδοτεί την έναρξη της σταδιακής μείωσης του δανεισμού του Ομίλου.


Η αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών που λήγουν στο Δ’ τρίμηνο 2012 και Α’ τρίμηνο 2013 είναι ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη σύναψη δανείων συνολικού ύψους 750 εκ. Η διαδικασία των κοινοπρακτικών δανείων ξεκίνησε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου στις 15/11/12 και τα νέα δάνεια υποστηρίζονται από το βασικό κορμό τραπεζών που διατηρούν μακροχρόνια σχέση με τον Όμιλο. Έχει ήδη εξασφαλισθεί συμμετοχή αναχρηματοδότησης για δάνεια ύψους άνω των €700 εκ. από τις Διοργανώτριες Τράπεζες (Bookrunners και Mandated Lead Arrangers) ενώ η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε ότι «Η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα και ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστηριακά έργα στην Ευρώπη, παρά τις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης στη χώρα, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και επαγγελματισμού των ανθρώπων μας σε όλο τον Όμιλο.Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία του Ομίλου, θα αυξήσει την εξωστρέφειά του και θα συνεισφέρει σημαντικά οφέλη στη δοκιμαζόμενη ελληνική οικονομία».