1. Home
  2. Θεσμικοί
  3. φορείς
  4. Παρουσίαση νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικο​ύ Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
Παρουσίαση νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικο​ύ Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Παρουσίαση νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικο​ύ Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

0

Τους βασικούς άξονες του νέου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, παρουσίασαν το μεσημέρι η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον ΕΟΤ.


Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ ανέφερε: «Η θεμελίωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, που να βασίζεται στους παραγωγικούς μας πόρους, είναι τώρα το μεγάλο εθνικό στοίχημα. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με ανταγωνιστικό, ποιοτικό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Να φέρνει κοντά την προσπάθεια με το αποτέλεσμα. Να εγγυάται την ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Να δίνει προτεραιότητα σε τομείς και δραστηριότητες που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφείλουμε να τα κάνουμε ανταγωνιστικά.


Σ’ αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσεται και το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό που παρουσιάζουμε σήμερα.


Ο τουρισμός είναι η αυτονόητη αξία. Είναι δύναμη για την αναμόρφωση της οικονομίας μας , για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής για την αποκατάσταση του brand name της χώρας, αλλά και για την νέα αφήγηση της Ελλάδας.


Στόχος είναι μία εθνική στρατηγική που θα δεν αλλάζει άσκοπα, αλλά θα επικαιροποιείται στη βάση των εξελίξεων.
Στόχος είναι η μετάβαση σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το κράτος, φτιάχνει ένα σταθερό, λογικό πλαίσιο, ώστε να ενθαρρύνονται τα επιχειρηματικά σχέδια.
Και ότι ο ιδιωτικός τομέας, επενδύει με επιμονή στην ποιότητα και ανοίγει νέους δρόμους.
Σε αυτό το πλαίσιο κινείται το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
Επιχειρεί να αξιοποιήσει το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, τα οποία μπορούν να την καταστήσουν μοναδική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη για τις περισσότερες τις σύγχρονες μορφές τουρισμού. Και μάλιστα σε υψηλές προδιαγραφές.


Τι κάνουμε λοιπόν με αυτό το ειδικό πλαίσιο :
– Πρώτον, επιχειρούμε να διευρύνουμε το χώρο για να υπάρξει μεγαλύτερο φάσμα προορισμών και να ενισχύσουμε περιοχές που είναι λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά ενώ έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, να φτιάξουν το δικό τους ξεχωριστό τουριστικό προϊόν μέσα από την αξιοποίηση ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
– Δεύτερον, περιορίζουμε τη διάσπαρτη δόμηση τουριστικών εγκαταστάσεων. Με την θεσμοθέτηση ζωνών και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων.
– Τρίτον, προωθούμε τη δημιουργία ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Που θα συνδέονται με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,αλλά και την τοπική οικονομική δραστηριότητα.
– Τέταρτον, διευρύνουμε το πεδίο των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
– Πέμπτον, χωροθετούμε σε συγκεκριμένες περιοχές (ιδίως σε περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, σε Μητροπολιτικές περιοχές, σε νησιά με επιφάνεια μεγαλύτερη των 70 τ.χλμ, σε Ορεινές περιοχές κ.λ.π.) Οργανωμένους Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Βασική κατεύθυνση είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.


Με μια φράση και πάντα μέσα στο πλαίσιο της αειφορίας στοχεύουμε στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό κλάδο, η οποία μπορεί να αποδειχθεί πρωτοπόρος στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, αλλά και στην τουριστική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Κλείνοντας, να διευκρινίσω ότι τα επόμενα βήματα είναι η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η δημόσια διαβούλευση και η γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας. Η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία είναι μακρά και χρονοβόρα. Για το λόγο αυτό όπου κριθεί απαραίτητο, θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού κάποιες από τις πιο επείγουσες ρυθμίσεις του Σχεδίου να θεσμοθετηθούν μέσω τυπικού νόμου, έτσι ώστε προτάσεις επενδύσεων που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται να μπορούν να εξετασθούν με το νέο πρίσμα.
Κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να μη χαθεί ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα.
Σας ευχαριστώ .»