1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΑΔΜΗΕ: Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΔΜΗΕ: Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΔΜΗΕ: Διαδικασία Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

0

O ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωσή του ορίζει την διαδικασία σύνδεσης των χρηστών στο Σύστημα μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης των Χρηστών κατά την πρόσβαση τους στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).


Ως Χρήστης του Συστήματος ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια ένα Σύστημα Μεταφοράς ή Δίκτυο Διανομής ή που τροφοδοτείται από ένα τέτοιο Σύστημα ή Δίκτυο.


Στους Χρήστες συμπεριλαμβάνονται:
– οι Συμβατικοί Παραγωγοί (θερμικά, υδροηλεκτρικά, συμπαραγωγή),
– οι Παραγωγοί ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, συμπαραγωγή κ.λ.π.),
– ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
– οι Επιλέγοντες Πελάτες Υψηλής Τάσης (Πελάτες ΥΤ), και
– οι Αυτοπαραγωγοί.


1. Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις ενέργειες, τα έγγραφα και τις εργασίες που απαιτούνται για την σύνδεση ενός Χρήστη στο ΕΣΜΗΕ. Η διαδικασία αυτή διακρίνεται στις ακόλουθες ενότητες:
– Προσφορά Σύνδεσης
– Σύμβαση Σύνδεσης
– Υλοποίηση Σύμβασης Σύνδεσης και Ηλέκτριση του Χρήστη


1.1 Προσφορά Σύνδεσης
Ο ΑΔΜΗΕ χορηγεί Προσφορά Σύνδεσης σε υποψήφιους Χρήστες για νέα σύνδεση στο Σύστημα και σε υφιστάμενους Χρήστες για τροποποίηση υπάρχουσας σύνδεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα, καθώς και τις προβλέψεις της Υ.Α. Δ6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ 158 Β’ 2002), της Υ.Α. 13310/2007 «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153Β/10-07-2007) και των τροποποιήσεών τους. Η διαδικασία χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
– Υποβολή αιτήματος σύνδεσης από τον υποψήφιο ή υφιστάμενο Χρήστη,
– Εκπόνηση μελετών σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ για τον καθορισμό του τρόπου σύνδεσης,
– Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ,
– Αποδοχή ή μη της Προσφοράς Σύνδεσης από το Χρήστη.


Ειδικά για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης σε Παραγωγό (Συμβατικό ή ΑΠΕ ή Αυτοπαραγωγό), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγουμένως εκδοθεί Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).


Ο ΑΔΜΗΕ χορηγεί στους Χρήστες Προσφορά Σύνδεσης η οποία:
– σέβεται τους κανόνες που προβλέπονται από τον Κώδικα,
– ανταποκρίνεται στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.


1.2 Σύμβαση Σύνδεσης
Ο Χρήστης αφού έχει αποδεχτεί τη τελική Προσφορά Σύνδεσης, προχωρά στο σχεδιασμό της υλοποίησης και στη διαδικασία κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης.


Η Σύμβαση Σύνδεσης συνάπτεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Χρήστη και προβλέπει τις υποχρεώσεις των δύο μερών για την υλοποίηση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και για την ηλέκτριση και σύνδεση στο Σύστημα των εγκαταστάσεων του Χρήστη. Στη Σύμβαση ορίζονται ο τρόπος σύνδεσης του Χρήστη στο Σύστημα, οι τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί όροι της σύνδεσης, καθώς και το τίμημα για τα έργα και τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ, το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη.


Η διαδικασία της κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης βασίζεται σε έξι (6) βασικά βήματα:
– Βεβαίωση Καταλληλότητας Γηπέδου των Έργων Επέκτασης,
– Υποβολή δικαιολογητικών, σχετικών στοιχείων και των δεδομένων σχεδιασμού έργου από το Χρήστη στον ΑΔΜΗΕ,
– Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση,
– Καθορισμός τιμήματος που θα καταβάλει ο Χρήστης στον ΑΔΜΗΕ για τα έργα και τις υπηρεσίες που θα αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ,
– Κατάρτιση της Σύμβασης,
– Υπογραφή της Σύμβασης.


1.3 Υλοποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης και Ηλέκτριση των Εγκαταστάσεων του Χρήστη
Τα έργα επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση Χρηστών μπορεί να υλοποιούνται είτε από τον εκάστοτε Χρήστη είτε από τον ΑΔΜΗΕ. Τα εδάφια που ακολουθούν αφορούν την συνήθη περίπτωση κατά την οποία το σύνολο ή το σημαντικότερο μέρος των έργων σύνδεσης υλοποιούνται από το Χρήστη.


Από την ημερομηνία που η Σύμβαση Σύνδεσης του Χρήστη τεθεί σε ισχύ, ξεκινά η συνεργασία του Χρήστη με τον ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και την ηλέκτριση αυτών καθώς και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του Χρήστη.


Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη θεώρηση των μελετών για τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση, τους ελέγχους πιστοποίησης και παραλαβής των Έργων Επέκτασης, την ένταξη των εγκαταστάσεων στο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας, την κατάρτιση και παρακολούθηση του προγράμματος δοκιμών συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Κώδικα και τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στα επί μέρους άρθρα και στα Παραρτήματα της Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Χρήστη.


Περισσότερες πληροφορίες στο www.admie.gr