1. Home
  2. Νέα
  3. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τα υγρά απόβλητα
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τα υγρά απόβλητα

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τα υγρά απόβλητα

0

Τροποποίησ​η της ΚΥΑ 145116/201​1 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-​2011) με θέμα «Καθορισμό​ς μέτρων, όρων και διαδικασιώ​ν για την επαναχρησι​μοποίηση επεξεργασμ​ένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»


Mετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προωθείται προς συνυπογραφή από τα συναρμόδια Υπουργεία τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».


Βασικοί στόχοι της τροποποίησης της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και η προώθηση των επενδύσεων με ταυτόχρονη προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, διασφαλίζοντας την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.


Βασικός σκοπός της ΚΥΑ 145116/2011 ήταν και παραμένει η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Μέσω αυτής επέρχεται εξοικονόμηση υδατικών πόρων καθώς και βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου, μέσω της τροφοδότησης των υπόγειων υδροφορέων. Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων απαιτείται η λήψη της σχετικής άδειας.


Από τη μέχρι σήμερα, διετή σχεδόν εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, έχουν ανακύψει θέματα σχετικά με την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και τις ακολουθούμενες διαδικασίες. Λόγω των θεμάτων αυτών, προκύπτει η ανάγκη αποσαφηνίσεων και διορθώσεων της σχετικής ΚΥΑ. Επίσης προκύπτει ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις/δραστηριότητες για την εναρμόνισή τους με τους όρους και περιορισμούς που θέτει. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και της κατάργησης των αδειών διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, σύμφωνα με το Ν.4014/2011, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της άδειας επαναχρησιμοποίησης και η αντικατάστασή της από την ΑΕΠΟ (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) ή τις ΠΠΔ (πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις) στις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ αντίστοιχα.


Για όλους τους παραπάνω λόγους προωθείται η τροποποίηση της ΚΥΑ 145116/2011 με ταυτόχρονη παράταση ενός έτους της προθεσμίας συμμόρφωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που επαναχρησιμοποιούν επεξεργασμένα υγρά απόβλητα και δεν καλύπτονται από τους όρους και περιορισμούς που θέτει.