1. Home
  2. Φυσικό
  3. αέριο
  4. Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022

0

Η ΡΑΕ θέτει από την 1η Απριλίου σε δημόσια διαβούλευση, το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


desfaΣύμφωνα με το άρθρο 92 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, στο υποβληθέν Σχέδιο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα έργα των οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται να γίνει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος (2013-2022), ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς επίσης και τα ήδη Προγραμματισμένα Έργα (δηλ. τα έργα που έχουν ήδη περιληφθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014), για τα οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Σύμφωνα με το ΔΕΣΦΑ, η ημερομηνία των δεδομένων των έργων αναφέρεται στην κατάστασή τους έως και την 17η Οκτωβρίου 2012 (cut-off date).


Στο υποβληθέν Σχέδιο Προγράμματος αναφέρονται διακριτά τα ακόλουθα:
Α) Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού 1.630 εκατ. €, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014 με προϋπολογισμό υλοποίησης 1.274 εκατ. €.
Β) Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 11 εκατ. €, τα οποία δεν προτείνεται να συμπεριληφθούν στο προς έγκριση Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022.
Γ) Έργα Σύνδεσης Χρηστών και Έργα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 16.7 εκατ. €, τα οποία προτείνονται για πρώτη φορά προς ένταξη στο Σχέδιο Προγράμματος.


Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί του συνημμένου Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 15 Απριλίου.


Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.


Το μεγαλύτερο έργο, προϋπολογισμού ύψους 1,1 δισ. ευρώ είναι ο αγωγός Κομοτηνή- Θεσπρωτία. Πρόκειται για το χερσαίο τμήμα του ελληνοϊταλικού αγωγού, έργο το οποίο απορρίφθηκε μεν από την κοινοπραξία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ του Αζερμπαϊτζάν, αλλά παραμένει στον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Συστήματος Φυσικού Αερίου) με προοπτική ολοκλήρωσης το 2018 –χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση υλοποίησής του.


Παράλληλα ο ΔΕΣΦΑ προετοιμάζει τις απαιτούμενες υποδομές για την υποδοχή και λειτουργία των λοιπών αγωγών που εξετάζεται να κατασκευασθούν μέσω Ελλάδας, δηλαδή τον αγωγό TAP (Ελλάδα-Αλβανία-Ιταλία), που παραμένει στην κούρσα διεκδίκησης του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ και τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό. Ανάλογα με τα έργα που θα αποφασιστεί να κατασκευασθούν, θα καθοριστεί και η επένδυση για την απαιτούμενη μονάδα συμπίεσης που θα εγκατασταθεί στους Κήπους του Έβρου προκειμένου να εξυπηρετείται τόσο η ελληνική αγορά όσο και η διαμετακόμιση αερίου σε τρίτες χώρες.


Στα σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό είναι μεταξύ άλλων: – Η αναβάθμιση του σταθμού της Ρεβυθούσας όπου αποθηκεύεται και αεριοποιείται υγροποιημένο φυσικό αέριο (έργο που θα αυξήσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου αερίου και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αεριοποίησης, έχει προϋπολογισμό 159 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2015.


– Η κατασκευή του αγωγού Αγ. Θεόδωροι- Μεγαλόπολη. Το έργο έχει ξεκινήσει προκειμένου να τροφοδοτήσει τη νέα μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, και θα τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει όμως πρόβλεψη για κάλυψη των αστικών και βιομηχανικών καταναλώσεων κατά μήκος της όδευσης, καθώς και για μελλοντική επέκταση του αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχή Πάτρας, περιοχή Καλαμάτας, περιοχή Σπάρτης και περιοχή Πύργου).
– Έργα τροφοδοσίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ΔΕΗ και ιδιωτών (Αλιβέρι, Αγ.Νικόλαος Βοιωτίας, Θίσβη, Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, κ.ά.).