1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Ο ΕΣΜΥΕ εναντι της εξαίρεσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Από τον Επενδυτικό Νόμο
Ο ΕΣΜΥΕ εναντι της εξαίρεσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Από τον Επενδυτικό Νόμο

Ο ΕΣΜΥΕ εναντι της εξαίρεσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Από τον Επενδυτικό Νόμο

0

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επικρατείας απέστειλε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων επειδή ο νέος επενδυτικός νόμος 3908/2011 δεν προβλέπει δυνατότητα επιδότησης κεφαλαίου για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΗΥΕ).


esmye_logoΗ επιστολή απευθύνεται προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και υφυπουργό Ν. Μηταράκη, καθώς και προς τον υπουργό Επικρατείας Δημήτριο Σταμάτη και έχει ως εξής: “Μέσω του τύπου πληροφορηθήκαμε σήμερα για την αιφνίδια κατάθεση τροπολογίας η οποία και ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο του νόμου για την «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις & άλλες Διατάξεις» κατά την συζήτηση του στην Βουλή χθές για τον οριζόντιο αποκλεισμό όλων των ΑΠΕ από την άμεση επιδότηση κεφαλαίου μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.


Σχετικά με την εν λόγω τροπολογία θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα -άκρως σοβαρά θέματα- και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης. Η ανάγκη άμεσης επιδότησης κεφαλαίου μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) είναι αδήριτη για τους παρακάτω λόγους :
• Σύμφωνα και με το τελευταίο μηνιαίο δελτίο ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, τους δύο πρώτους μήνες του 2013 τα ΜΥΗΕ κατέχοντας μόνο το 5,2% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, συνεισέφεραν με το 15% περίπου της συνολικά παραχθείσας από ΑΠΕ ενέργειας. Για αυτήν την ενέργεια αποζημιώθηκαν με ποσό που αντιστοιχεί στο 7% περίπου των συνολικών πληρωμών του ΛΑΓΗΕ, ποσοστό που για όλο το 2013 αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 5% των συνολικών πληρωμών. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα ΜΥΗΕ για το 2012 ήταν συμμετοχή στην ενέργεια 12% και συμμετοχή στις πληρωμές 5,6%. Η ενέργεια αυτή αποζημιώθηκε με τη μικρότερη μεσοσταθμική τιμή (κόστος) ενέργειας μεταξύ όλων των υπολοίπων πηγών ΑΠΕ.
• Όπως έχει γίνει αποδεκτό από όλους του εμπλεκόμενους φορείς, τα ΜΥΗΕ δεν έχουν συμβάλει ούτε κατ’ ελάχιστον στο πρόβλημα του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ.
• Τα ΜΥΗΕ είναι έργα με την μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία από όλες τις ΑΠΕ.
• Είναι επενδύσεις που υλοποιούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κυρίως της Περιφέρειας με άμεσο αποτέλεσμα στην περιφερειακή συνοχή. Απασχολούνται και για την λειτουργία αλλά και την συντήρηση τους πλειάδες επαγγελματίες που εδρεύουν κοντά στον τόπο εγκατάστασης.
• Έχουν, λόγω μικρού αριθμού έργων που λειτουργούν ή ενδέχεται να κατασκευαστούν (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν εκδοθεί 6 μόλις νέες άδειες εγκατάστασης πανελλαδικά) πολύ μικρό ποσοστό στις συνολικές ενισχύσεις επενδύσεων από τον επενδυτικό νόμο, αν και συνεισφέρουν πολλαπλάσια στους στόχους του.
• Σταθεροποιούν το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ γιατί παρέχουν σχεδόν ενέργεια βάσης, βοηθώντας άμεσα στην αύξηση της διείσδυσης άλλων ΑΠΕ.
• Έχουν πολλαπλά αντισταθμιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες (έργα πολλαπλού σκοπού εξυπηρετώντας αρδεύσεις, κρατήσεις υπέρ Δήμων και κατοίκων κλπ).
• Απέχουν πολύ από τον ενδιάμεσο στόχο του 2014 και από τον τελικό στόχο του 2020.
• Τυχόν μη ενίσχυση τους από τον αναπτυξιακό νόμο ισοδυναμεί με ουσιαστική απαγόρευση κατασκευής τους εκ του γεγονότος ότι είναι επενδύσεις έντασης κεφαλαίου που δυσκολεύεται να χρηματοδοτήσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.


Κύριοι Υπουργοί,
Στο όνομα της ανάπτυξης και της αποκατάστασης αισθήματος δικαίου , αιτούμαστε την επανόρθωση της απόφασης για την μη ένταξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών έργων στον Επενδυτικό Νόμο με δυνατότητα άμεσης επιδότησης κεφαλαίου, η οποία θα αποτελέσει την οριστική ταφόπλακα στον κλάδο, καθόσον το 90% των δυναμένων να ιδρυθούν ΜΥΗΕ είναι μικρά έργα (με ισχύ μικρότερη από 2 ΜW) που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις (με πιθανή πρόσβαση σε κεφάλαια από το εξωτερικό ή ξένες εταιρίες δεν πρόκειται να επενδύσουν σε τέτοιο μέγεθος έργων.


Η ανάγκη επανόρθωσης είναι ταυτόσημη με την απόφαση σας να μην οδηγηθεί στην αφάνεια ένα πλήθος παραγωγικών επιχειρήσεων με ότι αυτό συνεπάγεται στους στόχους ανάκαμψης που έχουν τεθεί και να μην κλείσει ένας κλάδος ΑΠΕ ουσιαστικά εν τη γενέσει του με βάση ότι η ενεργειακή αξιοποίηση του μικροϋδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας είναι μόλις στο 10% του τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά αξιοποιήσιμου όταν στην Ευρώπη των 27 το ποσοστό αυτό είναι άνω του 70%”.