1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. ΣΠΕΦ: Αποσπασματικές οι λύσεις του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΣΠΕΦ: Αποσπασματικές οι λύσεις του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ

ΣΠΕΦ: Αποσπασματικές οι λύσεις του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ

0

Ο Σύνδεσμος τάσσεται υπέρ των μέτρων όπως αυτό της εγγυοδοσίας και της ανάκλησης ανενεργών αδειών ενώ εκφράζει τις ενστάσεις του για τον τρόπο διαμόρφωσης των ποσοστών της έκτακτης εισφοράς, τονίζοντας ότι η προσέγγιση του ΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζεται από έλλειψη αναλογικότητας.


SPEF_Logo_orangeΑναλυτικότερα, ο ΣΠΕΦ για το κομμάτι που αφορά στα φωτοβολταϊκά, επισημαίνει τα εξής:
• Επί της αποσυμφόρησης του κορεσμού του ηλεκτρικού χώρου ως αποτέλεσμα της αχαλίνωτης υπεραδειοδότησης των Φ/Β σε όλα τα επίπεδα (άδειες, προσφορές σύνδεσης, συμβάσεις σύνδεσης και πώλησης), υιοθετείται καταρχήν η πρόταση μας για οικιοθελή ανάκληση των αδειοδοτήσεων αυτών με πρωτοβουλία του επενδυτή και ταυτόχρονη επιστροφή της καταβληθείσας εγγυητικής στις περιπτώσεις που προβλεπόταν (για τα επαγγελματικά Φ/Β < 1 ΜW ειδικότερα) αλλά και του τιμήματος του ανεκτέλεστου μέρους των καταβληθέντων όρων σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να ανακτήσει σημαντικό μέρος του κόστους εκκίνησης της δραστηριοποίησης του στον κλάδο των Φ/Β την οποία και εν τέλει ματαιώνει.


• Στο σκέλος της καταβολής εγγυητικών επιστολών επειδή στα Φ/Β κάτω του 1 MW το μέτρο εφαρμοζόταν ήδη από το 2010 και τον ν. 3851, η πρόβλεψη για επέκταση του και στα Φ/Β άνω του 1 MW βρίσκεται εντός των πλαισίων «δικαίου» ένεκα και του εξορθολογισμού του ύψους της (π.χ. 60.000 ευρώ για Φ/Β 1 MW στο υπό διαβούλευση ν/σ), συγκριτικά με ότι ίσχυε για τα Φ/Β ως σήμερα (π.χ. 150.000 ευρώ για 1 MW).


• Όσον αφορά το τέλος διατήρησης αδειών εν «ζωή» των 1.000 ευρώ/MW ο ΣΠΕΦ έχει παγίως ταχθεί υπέρ των ανακλήσεων των ανενεργών αδειών και όχι της «πλάγιας» νομιμοποίησης τους με εισπρακτικά κριτήρια, αλλά και της κάλυψης με τον τρόπο αυτό της αδράνειας των υπευθύνων που όφειλαν από καιρό να προβούν στις ανακλήσεις αυτές στο πλαίσιο που οι νόμοι προβλέπουν. Συνεπώς, με δεδομένη και την συντελεσθείσα τα προηγούμενα χρόνια υπεραδειοδότηση των 5.000 MW Φ/Β πλέον των όσων ήδη λειτουργούν (περίπου 2.000 MW), θα επιμείνουμε στην ανάκληση και εκκαθάριση του ηλεκτρικού χώρου από όλες τις ανενεργές εκείνες άδειες που συνιστούν «προϊόντα» εμπορίας και που καταστρατηγώντας τους εθνικούς στόχους, ανατροφοδοτούν τα προβλήματα βιωσιμότητας των εντός των στόχων λειτουργούντων έργων και αποκλείουν την υγιή επανεκκίνηση των αδειοδοτήσεων, όποτε το ισοζύγιο παραγωγής-ζήτησης το επιτρέψει. Το αντίτιμο άλλωστε για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ από το τέλος διατήρησης στα Φ/Β θα ανέλθει κατά μέγιστο στα 5 εκατ. ευρώ ετησίως (5.000 MW X 1.000 ευρώ/MW ετησίως), συνεπώς το τίμημα είναι μάλλον ευτελές για τον λογαριασμό συγκρινόμενο με τον ρυθμιστικό κίνδυνο για τους εν λειτουργία παραγωγούς από την διατήρηση των αδειών αυτών εν ζωή. Θετικά κρίνεται τέλος η αναστολή περαιτέρω συμβολαιοποιήσεων με τους διαχειριστές, του τμήματος εκείνου από τα αδειοδοτημένα 5.000 MW που δεν το είχαν μέχρι σήμερα πράξει (περίπου 3.800 MW).


• Σχετικά με την αντικατάσταση των εσόδων από την στρεβλή Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και των αποκλίσεων της στα έσοδα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (άρθρο 143, παρ. 2 α, του ν. 4001/2011) από το πλήρες αντιστοιχούν κόστος της συμβατικής παραγωγής του διασυνδεδεμένου συστήματος, έχουμε να παρατηρήσουμε πως η πρόβλεψη του άρθρου 8, παρ. 2 του υπό διαβούλευση σ/ν περί μεταβλητού και όχι πλήρους κόστους, εξαιρεί τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) και δεν ικανοποιεί έτσι την σκοπούμενη ισομοιρία σύγκρισης των ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ με τους συμβατικούς. Τούτο για αναμενόμενη παραγωγή ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ το προσεχές 12μηνο της τάξης των 10 TWh, θα τροφοδοτήσει με περίπου 90 εκατ. ευρώ νέο πλασματικό έλλειμμα τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ. Επιπλέον, και μέσω της επικείμενης αύξησης των ΑΔΙ για τις συμβατικές μονάδες, η εκτροπή αυτή μπορεί να λάβει περαιτέρω ανεξέλεγκτες διαστάσεις.


• Αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού της εισφοράς του ν. 4093 για τα επαγγελματικά Φ/Β που διασυνδέθηκαν μετά την 12/11/12 οπότε και δημοσιεύτηκε ο εν θέματι νόμος, κρίνουμε την διάταξη του άρθρου 9, παρ. 8 του ν/σ αποσπασματική. Κατόπιν της βαρύτατης ταμειακής αρρυθμίας που έχουν εν γένει υποστεί οι επαγγελματίες ηλεκτροπαραγωγοί από Φ/Β τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, εύλογα αναμενόταν η συνολικότερη και ποσώς πιο ποσοτικά εμπεριστατωμένη προσέγγιση του προβλήματος των εσόδων του λογαριασμού και της επιβάρυνσης των παραγωγών, οπωσδήποτε στην βάση της αναλογικότητας και της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου συμμετέχοντα διαχρονικά, αφού εκ των θέσεων σας με το παρόν ν/σ υπονοείτε την θεραπεία της κατάστασης άλλως αδύνατη (δηλαδή μέσω ανάλογης αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ).


Συγκεκριμένα:
1. Προκαλεί απορία το γεγονός της συνεχιζόμενης απαλλαγής των οικιακών Φ/Β συστημάτων από την εισφορά, παρότι για το 2013 και μαζί με όσα νέα θα ενταχθούν στο υπόλοιπο του έτους, θα αντλήσουν περί τα 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΛΑΓΗΕ, δηλαδή περίπου το 25 % των οικονομικών πόρων που θα διοχετευθούν στα Φ/Β. Αυτό σε συνδυασμό και με την πλήρη απαλλαγή τους από φόρους εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά εταιρικά χαράτσια, σε μία εποχή κατά τα λοιπά βαρύτατης υπερφορολόγησης έως και πτώχευσης των επιχειρήσεων, προκαλεί εύλογα αντανακλαστικά.
2. Η εισφορά του ν. 4093 και στην νέα μετά το παρόν ν/σ μορφή της, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από έλλειψη αναλογικότητας ως προς την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των παραγωγών, αφού εξακολουθεί να μην επανεξετάζει ορθολογικά τα έργα στα οποία έχει ήδη εφαρμοστεί και αφορούν διαχρονικά από το 2008 και εντεύθεν. Όπως επανειλημμένα έχουμε διατυπώσει, η προσέγγιση αυτή απαιτεί την ποσοτική ανάλυση της τυπικής εισοδηματικής απόδοσης εκάστης κατηγορίας Φ/Β επενδύσεων τόσο ως προς το μέγεθος τους όσο και ως προς τον χρόνο υλοποίησης τους (συνεπώς κόστος) σε συνδυασμό με την απολαμβανόμενη τιμή πώλησης Feed-in-Tariff (FIT).


Η κλιμάκωση μάλιστα εντάξεων νέων μονάδων το πρόσφατο διάστημα και η δημιουργία εξ’ αυτού του γεγονότος εκθετικού προφίλ πληρωμών στον λογαριασμό ΑΠΕ, επιβάλλει μια τέτοια προσέγγιση ώστε οι παρεμβάσεις πέρα από αναλογικές να είναι και στοχευμένες ως προς το αποτέλεσμα.


Παράλληλα, ο ΣΠΕΦ, με αφορμή τη νέα διαμόρφωση των ποσοστών εισφοράς για τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, παρουσιάζει ανάλυση των εισοδηματικών αποδόσεων για τα φωτοβολταϊκά πριν το 2008, η οποία, σύμφωνα με το σύνδεσμο, καταδεικνύει τη «διατηρούμενη στρέβλωση και ανισορροπία που συνεχίζει να μαστίζει τους παραγωγούς».