1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ
Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Επιστολή ΕΛΕΤΑΕΝ για το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

0

Με παραλήπτες το ΥΠΕΚΑ και τους πολιτικούς αρχηγούς απέστειλε επιστολή η ΕΛΕΤΑΕΝ, προκειμένου να διατυπώσει τις θέσεις της αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.


eletaen1Στην επιστολή της η ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρει τα ακόλουθα: «Με το σχέδιο νόμου που ανακοινώθηκε το μεσημέρι τη Τρίτης 16 Απριλίου εμφανίζονται για πρώτη φορά διατάξεις που επιδεινώνουν δραματικά και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση το ήδη κακό επενδυτικό περιβάλλον για έργα αιολικής ενέργειας στη χώρα μας. Μάλιστα, στις καθοριστικές για το μέλλον του κλάδου διατάξεις αυτές κληθήκαμε να τοποθετηθούμε εντός τριών ημερών.


Με βάση αναλυτικές συζητήσεις στα όργανα διοίκησης της Ένωσής μας, προετοιμάζουμε τις απόψεις μας, οι οποίες όμως –λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων- είναι αδύνατο να σας αποσταλούν ολοκληρωμένες εντός του περιορισμένου ανωτέρω διαστήματος. Για αυτό με την παρούσα, επικεντρωνόμαστε στις κρισιμότερες διατάξεις.
Προκαταρκτικά σημειώνουμε ότι το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει αποσπασματικά και μη ολοκληρωμένα τα θέματα των Α.Π.Ε. και αφήνει εκκρεμή πάρα πολλά από τα σχετικά ζητήματα που το ίδιο το Υπουργείο έχει εγείρει. Έτσι, διατηρεί μια κατάσταση αβεβαιότητας που καθηλώνει τις επενδύσεις. Παράλληλα, μερικές από τις διατάξεις του απαιτούν εξειδίκευση και ερμηνεία προκειμένου να γίνουν κατανοητές και να μπορέσουν να τύχουν ουσιαστικής κριτικής (π.χ. το άρθρο 8).


Επί συγκεκριμένων θεμάτων παρατηρούμε τα ακόλουθα:
1. Άρθρο 11, παρ. 1: Η τιμή που θα λαμβάνει ένα αιολικό πάρκο θα καθορίζεται με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του.
Με την εισαγόμενη διάταξη υφίσταται ο κίνδυνος κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου ο Υπουργός να αποφασίσει να μειώσει την τιμή πώλησης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το επιχειρηματικό σχέδιο με βάση το οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό εισάγει αβεβαιότητα που είναι μη διαχειρίσιμη από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό οργανισμό, με αποτέλεσμα – οι επενδύσεις Α.Π.Ε. στην Ελλάδα να αποκλείονται από χρηματοδότηση (μη bankable).


Ένα πιθανό αντεπιχείρημα από πλευράς ΥΠΕΚΑ είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάζουν οι τιμές στα αιολικά πάρκα, αφού η τιμή της αιολικής ενέργειας είναι ήδη χαμηλή και άρα δεν υφίσταται το ενδεχόμενο να μειωθεί. Αυτή όμως η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική διότι η αβεβαιότητα παραμένει. Αντιθέτως, δεδομένου ότι ισχύει το ανωτέρω σκεπτικό (και δεν πρόκειται να μειωθεί η τιμή πώλησης από αιολικά πάρκα) είναι παράλογο να εισάγεται, χωρίς όφελος για το κράτος, αυτή η αβεβαιότητα.


Η διάταξη ισοδυναμεί με το τέλος των επενδύσεων. Καλούμε το ΥΠΕΚΑ, την ύστατη έστω στιγμή, να επικοινωνήσει με τράπεζες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς προκειμένου να κατανοηθεί το άτοπο και καταστροφικό της διάταξης.


2. Άρθρο 22, παρ. 12-13: Καταργείται η ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής με το 50% του πληθωρισμού για όλες τις Α.Π.Ε. (25% για τα ΦΒ).
Η διάταξη αυτή στερείται οικονομικής λογικής. Οι επενδύσεις Α.Π.Ε. είναι επενδύσεις κεφαλαίου και έχουν υψηλό κεφαλαιουχικό κόστος και χρηματοοικονομικό κόστος κατά τη λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. Το κόστος αυτό εξαρτάται ευθέως από τον πληθωρισμό, όπως άλλωστε από τον πληθωρισμό εξαρτάται το κόστος της οικονομίας και συνεπακόλουθα όλα τα υπόλοιπα κόστη λειτουργίας των επενδύσεων.


Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει τιμωρητικό και αναδρομικό χαρακτήρα. Καταλαμβάνει εν λειτουργία επενδύσεις και ανατρέπει τα επιχειρηματικά σχέδια στα οποία βασίστηκε η χρηματοδότησή τους. Πρέπει ιδιαιτέρως να υπογραμμισθεί ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ακόμα και σε έργα που είναι οριακά βιώσιμα ή και μη βιώσιμα με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις , όπως είναι τα εν λειτουργία αιολικά πάρκα σε μέσο ή χαμηλό (αλλά μέχρι πριν λίγο διάστημα αξιοποιήσιμο) αιολικό δυναμικό.


Για να φανεί η επίπτωση της προτεινόμενης διάταξης, αναφέρεται το εξής: Με τις μέχρι σήμερα αναπροσαρμογές που έχει λάβει η τιμή πώλησης από αιολικά πάρκα κατά τα τελευταία δώδεκα έτη, η τιμή έχει παραμείνει ουσιαστικά σταθερή (σε τιμές 2000) στα 60,22 €/Μ Wh. Εάν ίσχυε από το 2001 η προτεινόμενη ρύθμιση, η ονομαστική τιμή πώλησης θα ήταν σήμερα 62,90 €/Μ Wh και η σε σταθερές τιμές 2000 τιμή πώλησης θα ήταν 43,12 €/Μ Wh, μειωμένη κατά 28,4% σε σχέση με σήμερα.


3. Άρθρο 11, παρ. 1: Οι τιμές όλων των Α.Π.Ε. θα καθορίζονται πλέον με απλή υπουργική απόφαση και όχι νόμο όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, για την οποία η επενδυτική σταθερότητα και ασφάλεια καθώς και η εμπιστοσύνη στη Διοίκηση και την Εκτελεστική Εξουσία είναι ακρογωνιαίοι λίθοι, μια τέτοια επιλογή -που συνιστά υποχώρηση του επιπέδου ασφάλειας- θα μπορούσε να συζητηθεί αν και πάλι θα απαιτούσε ουσιαστικά επιχειρήματα για να τεκμηριωθεί. Στην Ελλάδα όμως, που δυστυχώς χαρακτηρίζεται από έλλειμμα επενδυτικής ασφάλειας, ασφάλειας δικαίου και αξιοπιστίας, η κατάργηση του δια νόμου καθορισμού των τιμών που ισχύει από το 1994 είναι μια εξαιρετικά ατυχής επιλογή που πλέον μηδενίζει την επενδυτική ασφάλεια σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.


Θα πρέπει απαραίτητα να παραμείνει η αρμοδιότητα στη Βουλή, με την υποχρέωση στην αιτιολογική έκθεση να περιλαμβάνεται τεχνική-επιστημονική κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Α.Π.Ε. και της ΡΑΕ καθώς και παρουσίαση των βασικών πορισμάτων-παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης που πρέπει να προηγείται.


4. Άρθρο 11, παρ. 1: Είναι ασαφές εάν οι αλλαγές στις τιμές μπορεί να ισχύουν αναδρομικά και για τις εν λειτουργία εγκαταστάσεις.
Από τη διατύπωση της διάταξης υφίσταται ο κίνδυνος να ερμηνευθεί ότι μια μείωση τιμών με απλή υπουργική απόφαση καταλαμβάνει ακόμα και εν λειτουργία μονάδες κάνοντας, αν ισχύσει, μια κάκιστη διάταξη ολοκληρωτικά καταστροφική.


Κατά συνέπεια, με βάση όσα αναφέρονται στα σημεία 1-4 ανωτέρω, όλο το άρθρο 11 πρέπει να αποσυρθεί.


5. Περαιτέρω, οφείλουμε με λύπη να επισημάνουμε την άρνηση του ΥΠΕΚΑ να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για υπερδέσμευση ισχύος στα κορεσμένα δίκτυα ( overbooking). Υπενθυμίζουμε ότι και για το θέμα αυτό, η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει υποβάλει πλήρη νομοθετική ρύθμιση (βλ. «Το Αναπτυξιακό Πακέτο για τις Α.Π.Ε. με έμφαση στην αιολική ενέργεια», Παράρτημα Π1.12, σελ. 53-58, http://www.eletaen.gr/drupal/sites/default/files/AnaptyksiakoPaketo.pdf). Με την διάταξη αυτή θα επιτραπεί η άμεση υλοποίηση ώριμων αιολικών πάρκων χωρίς να θίγονται δικαιώματα τρίτων και χωρίς την επαχθή και αντιαναπτυξιακή απαίτηση της εγγυοδοσίας.


6. Εφόσον το ΥΠΕΚΑ επιμείνει στην αντιαναπτυξιακή επιλογή της εγγυοδοσίας, πρέπει το ύψος αυτής να μειωθεί σημαντικά, διότι με το προτεινόμενο ύψος επιβαρύνεται το κόστος επένδυσης ενός μέσου αιολικού πάρκου κατά 4,4%-8,8% ανά τελικά υλοποιημένο MW.
Επιπλέον δεν πρέπει η υποχρέωση εγγυοδοσίας να ισχύει για έργα για τα οποία ήδη οι υποψήφιοι παραγωγοί έχουν καταθέσει εγγυητικές επιστολές για τη σύνδεσή του ( Ειδικό Έργο Εύβοιας).


Γενικότερα, απαιτείται ισότιμη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων που η διοίκηση αρνείται την ολοκλήρωση της αδειοδότησης. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να επιστρέφεται στον παραγωγό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης της άδειας χρήσης νερού όπως αποκλειστικά προβλέπεται όγδοο εδάφιο της παρ. 3 του αρ. 1 του σχεδίου νόμου


7. Εφόσον το ΥΠΕΚΑ επιμείνει στην άδικη επιλογή του τέλους διατήρησης αδειών, πρέπει το ύψος αυτού να μειωθεί δραστικά, διότι με το προτεινόμενο ύψος επιβαρύνει το κόστος επένδυσης ενός μέσου αιολικού πάρκου κατά 3%-9% ανά τελικά υλοποιημένο MW.


Απαιτείται και εδώ ισότιμη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η επένδυση δεν υλοποιείται έγκαιρα εξαιτίας των καθυστερήσεων του κράτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο παραγωγός, πρέπει να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους. Το σχέδιο νόμου προβλέπει αδικαιολόγητα ότι τέτοια αναστολή λαμβάνει χώρα μόνο στην περίπτωση του κορεσμού δικτύων (παρ. 8, αρ. 2).
Τέλος, επί της φιλοσοφίας των υπολοίπων θεμάτων του σχεδίου νόμου έχουμε ήδη εκφραστεί και επομένως παρέλκει η εκ νέου τοποθέτησή μας.
Επί των αλλαγών που έχουν επέλθει σε σχέση με το σχέδιο του Δεκεμβρίου και επί των νέων διατάξεων, θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε άμεσα.


Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και διαμαρτυρόμαστε για τις νομοθετικές προτάσεις του ΥΠΕΚΑ διότι δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, σε μια περίοδο που η χώρα την χρειάζεται σαν οξυγόνο. Περαιτέρω, δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και επομένως οδηγούν στην αποτυχία επίτευξης του στόχου 2020, καταδικάζουν έναν πολλά υποσχόμενο παραγωγικό κλάδο της οικονομίας σε μαρασμό και τελικά αφανισμό και οδηγούν ουσιαστικά τη χώρα στην δεκαετία του ’90».