1. Home
  2. Νέα
  3. Διανομή μερίσματος 2012 από την ΜΕΤΚΑ
Διανομή μερίσματος 2012 από την ΜΕΤΚΑ

Διανομή μερίσματος 2012 από την ΜΕΤΚΑ

0

Τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2012 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΕΤΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013.


metkaΣτο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% σύμφωνα με το ν.3943/2011, άρθρο 14 παρ. 2, συνεπώς το ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε 0,1875 ευρώ ανά μετοχή.


Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίσματος (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι κάτοικοι συμβατικών κρατών, ο παρακρατούμενος φόρος ποικίλλει ανάλογα με τις προβλέψεις της οικείας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 25%.


Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 10η Μαΐου 2013. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 14 Μαΐου 2013 (record date).


Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 20η Μαΐου 2013, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων, ως εξής:
α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος. Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. θα πιστώσει στις 20 Μαΐου 2013 τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.
β) απευθείας από την Τράπεζα Πειραιώς, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχε δηλώσει ο μέτοχος είτε με επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής:
– δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του,
– έχει ανακαλέσει, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει στο χειριστή του για την είσπραξη του μερίσματος,
– οι μετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς.


Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν το μέρισμά τους στην Τράπεζα Πειραιώς από τις 24 Μαΐου 2013.