1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. H τελική απόφαση του ΥΠΟΙΚ για όσους απαλλάσσονται από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων
H τελική απόφαση του ΥΠΟΙΚ για όσους απαλλάσσονται από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

H τελική απόφαση του ΥΠΟΙΚ για όσους απαλλάσσονται από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων

0

Η απαλλαγή από το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων διενεργείται, εφόσον ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, φόρου ακίνητης περιουσίας και φορολογίας εισοδήματος.


dei-xaratsiΣυγκεκριμένα η εγκύκλιος για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων, ορίζει ότι:
– Πολύτεκνοι πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπίες της φετινής δήλωσης Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ έτους 2010 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2010.
– Προκειμένου για ανάπηρο, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας,
– Προκειμένου για άνεργο, απαιτείται και ειδική βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία.


Όσοι αμέλησαν να υποβάλουν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και φορολογίας εισοδήματος (Ε1) χάνουν την ελάφρυνση.


Επιπλέον όμως, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα, κατά την κρίση του, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί αυτός απαραίτητο.


Ειδικότερα, για να πετύχουν την ελάφρυνση στο ΕΕΤΑ.
1. Οι πολύτεκνοι (και όχι οι τρίτεκνοι) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο που θα βρουν σε όλες τις ΔΟΥ. Την αίτηση κάνει μόνο για ένα ακίνητο (κύρια κατοικία) ο πολύτεκνος που του ανήκει το ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή κατά ποσοστό αυτών σε πολύτεκνο. Για το χαρακτηρισμό του πολυτέκνου λαμβάνεται υπόψη, αυτοτελώς για τον αιτούντα, ο αριθμός των τέκνων (κωδικοί 003 και 004 του εντύπου Ε1 φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013) εφόσον είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 4.
Ο δικαιούχος θα προσκομίσει φωτοτυπίες:
– της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, από την οποία να προκύπτει η κύρια κατοικία του αιτούντος,
– του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και
– του εκκαθαριστικού σημειώματος – δήλωσης ΦΑΠ έτους 2010
– ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, αν το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ή ο υπολογισμός του ΕΕΤΑ με μειωμένο συντελεστή, αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή.


Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων.


Επίσης, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους.


Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2013, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ,
γ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.
δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.


Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή μόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υπολογισμός του Ε.Ε.Τ.Α. με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή μόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.


2. Ο μειωμένος συντελεστής (0,5) του Ε.Ε.Τ.Α. εφαρμόζεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τους αναπήρους και άνω, για ένα μόνο ακίνητο, εφόσον ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πρόσωπο, που, το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, ή, αν πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτού.
Απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά (Ε1 και Ε9) αλλά και βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας.


3. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται επίσης
α) σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α. (από Σεπτέμβριο δηλαδή).


Ο άνεργος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία. Θα πρέπει όμως να πληρούνται αθροιστικά όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) ο υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
β) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
γ) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2013, να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,
δ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση αυτή, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή,
ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.


Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι το ΕΕΤΑ του 2013 επιβάλλεται σε ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται ή θα ηλεκτροδοτηθούν οποτεδήποτε στο διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2013.