1. Home
  2. Νέα
  3. Έκθεση για Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον της Μεσογείου [upd]
Έκθεση για Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον της Μεσογείου [upd]

Έκθεση για Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον της Μεσογείου [upd]

0

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Προγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον / Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/MAP) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος παρουσιάζουν την “Έκθεση για Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον της Μεσογείου”, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 στο ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119, Αμφιθέατρο).


timthumbΗ Εκθεση παρέχει πληροφόρηση για την εν γένει φύση των οικοσυστημάτων στην Μεσόγειο και περιγράφει τις πιέσεις που αυτά δέχονται. Περιγράφει δε την παρούσα κατάσταση του περιβάλλοντος σε αυτή. Σταθμίζει εξίσου την διαθεσιμότητα και την ποιότητα της πληροφόρησης, ενώ αναδεικνύει τυχόν ελλείψεις στην πληροφόρηση, με σκοπό την κατάδειξη τομέων προτεραιότητας.


Σκοπεύει εξίσου τόσο στην παροχή κατευθυντηρίων γραμμών επί της επιστημονικής έρευνας, όσο και στην παρακολούθηση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Προσφέρει άλλωστε μία σημαντική ολοκληρωμένη θεώρηση του ζωτικού ρόλου των κοινωνικο-οικονομικών υπήρεσιών που τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα παρέχουν στους κατοίκους αυτών.


Η εν λόγω Εκθεση αποτελεί το έναυσμα για την διαδικασία μετά το Ρίο + 20 (post Rio+20 process) για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Δεν υποστηρίζει μόνον οτι τα υγιή οικοσυστήματα αποτελούν την βάση για την ευημερία του ανθρώπου. Προσδίδει συγκεκριμένο προσανατολίσμό στην Σύμβαση της Βαρκελώνης, με σκοπό την πλήρωση στόχων σε συγκεκριμένους ολιγάριθμους τομείς προτεραιότητας. Εστιάζει τέλος στην διαμόρφωση πολιτικών με βάση συγκεκριμένα στοιχεία , κάτι το οποίο στο Ρίο + 20 (Rio+20) θεωρήθηκε ως η πλέον επιτυχής προσέγγιση για αποτελεσματικές Πολυμερείς και Περιφερειακές Περιβαλλοντικές Συμφωνίες.


Πρόγραμμα
10:30-10:50 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Μαρία Πέππα, Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ ΥΠΕΚΑ
10:50-11:00 Χαιρετισμός Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ευάγγελου Λιβιεράτου
11:00-11:30 “UNEP/MAP Σύμβαση της Βαρκελώνης και η Εκθεση περί της Κατάστασης του Θαλασσίου και Παράκτιου Περιβάλλοντος στην Μεσόγειο”
Maria Luisa Silva Mejias, UNEP/MAP Εκτελεστική Γραμματέας και Συντονίστρια
11:30-11:45 Διάλειμμα
11:45-12:15 Συζήτηση με θέμα: “Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ για μια ολοκληρωμένη Θαλάσσια Στρατηγική και η Οικοσυστημική Προσέγγιση στο πλαίσιο του UNEP/MAP”
Συντονιστής: Καθ. Χάρης Κοκκόσης
Ομιλητές:
· Κωνσταντίνος Τριάντης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, ΥΠΕΚΑ
· Maria Luisa Silva Mejias, UNEP/MAP Εκτελεστική Γραμματέας και Συντονίστρια


UPDATE: Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της έκθεσης της UNEP για την κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλον​τος στη Μεσόγειο


Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρόντος του Υπουργού ΠΕΚΑ, Ευάγγελου Λιβιεράτου, και με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, συν-διοργανώθηκε από το ΥΠΕΚΑ και το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP-MAP), ημερίδα παρουσίασης της έκθεσης για την κατάσταση του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου, σήμερα Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013.


Στην ημερίδα συμμετείχαν υψηλοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα, εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης στην Ελλάδα, εμπειρογνώμονες για το θαλάσσιο περιβάλλον, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς επίσης άλλοι συμμετέχοντες φορείς στο UNEP/MAP.


Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συσχετισμό με την Οικο-συστημική Προσέγγιση που διαμορφώθηκε και ισχύει στο πλαίσιο του UNEP/MAP. Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Κων. Τριάντης, και η Εκτελεστική Γραμματέας και Συντονίστρια του UNEP/MAP, Μαρία Λουίζα Σίλβα Μεχίας.


Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Ευ. Λιβιεράτος, απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες επανέλαβε τη συνεχιζόμενη προσήλωση της Ελλάδος στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Η.Ε. για τη Μεσόγειο, που σηματοδοτείται με την φιλοξενία της Συντονιστικής Γραμματείας του από τη χώρα μας από το 1982 ως σήμερα, ενώ επεσήμανε την ανάγκη για συνέχιση και μελλοντική διασφάλιση του πολύ σημαντικού και χρήσιμου ρόλου του Προγράμματος Δράσης στην διαχρονική προστασία της Μεσογείου. Επίσης, ο κ. Λιβιεράτος αναφέρθηκε στην σημασία της έκθεσης για την κατάσταση του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου.


Στη συνέχεια η κ. Μαρία Λουΐζα Σίλβα Μεχίας, αφού ευχαρίστησε για την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ελλάδος, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι η Μεσόγειος είναι μια από τις πλουσιότερες θάλασσες του κόσμου, εντούτοις παραμένουν ορισμένα σημαντικά κενά στη γνώση που αφορά κάποιες περιοχές μεγάλης προτεραιότητας. Εξέφρασε δε την ελπίδα, ότι η έκθεση αυτή θα βοηθήσει τους ερευνητές, ώστε να προσδιορίσουν εκείνα τα θέματα που θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο του προβληματισμού όσων λαμβάνουν τις καθοριστικές αποφάσεις.