1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

0

Το ΥΠΕΚΑ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχοντας ως στόχο τη μείωση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, προχωρούν σε σειρά αλλαγών.


img-financing-solutions-01Οι αλλαγές αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και 150 εκατ. Ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν η ΔΕΗ, που έχει και τη δεσπόζουσα θέση στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, αναμένεται να γνωρίσει σημαντική οικονομική ανακούφιση με ωφελημένους τους τελικούς καταναλωτές, και πρωτίστως τις βιομηχανίες που έχουν τεράστια ενεργειακά κόστη.


Οι κύριες αλλαγές που δρομολογούνται κατόπιν και της σχετικής έγκρισης της τρόικας είναι η κατάργηση του περιθωρίου κέρδους στον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους και η ανακατανομή των Αμοιβών. Πρόκειται για μηχανισμούς που είχαν καθιερωθεί για την πληρωμή των ιδιωτών παραγωγών ρεύματος αλλά και των μονάδων της ΔΕΗ προκειμένου να διατηρείται σε μία ισορροπία και ευστάθεια το σύστημα ηλεκτροδότησης αλλά και για να ανοίξει ο εγχώριος ανταγωνισμός στην παραγωγή ρεύματος.


Τα μέτρα αυτά στην ουσία ήταν αναγκαία στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας της αγοράς πριν την πλήρη απελευθέρωσή της. Αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί με την αποκρατικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης.
Ουσιαστικά με τις αποφάσεις αυτές που πρόκειται να λάβουν τις προσεχείς μέρες ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε συνδυασμό και με προηγούμενες αποφάσεις που αφορούσαν στη μείωση της επιδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δίνεται λύση σε μια σειρά προβλημάτων που προκάλεσαν στρεβλώσεις στην αγορά.


Ορισμένα από αυτά ήταν οι υπερβολικές επιδοτήσεις των ΑΠΕ, η διατήρηση της αποκλειστικής εκμετάλλευσης του συνόλου των φθηνών πηγών ενέργειας (λιγνίτης υδροηλεκτρικά) από τη ΔΕΗ και η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων με ρήτρες παραλαβής τόσο για τους εισαγωγείς (ΔΕΠΑ) όσο και για τους καταναλωτές χονδρικής (ηλεκτροπαραγωγοί, βιομηχανία κ.λπ.). Με τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία, στοχεύει στη διατήρηση, ίσως και αύξηση της κερδοφορίας της ΔΕΗ, την επιβίωση των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών και τη μείωση του κόστους της βιομηχανίας. Επιπλέον η εγχώρια αγορά μπαίνει στο μεταβατικό στάδιο πριν από την απελευθέρωσή της.


Αυτή η «άσκηση ισορροπίας», όπως τη χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνει υπόψη της ορισμένα δεδομένα:
– Η λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, ενώ λόγω και της υποχρεωτικής απόσυρσης παλιών μονάδων της, προκαλείται ένα έλλειμμα στην εγχώρια ζήτηση που πρέπει να καλυφθεί.
– Το «κενό» έρχονται να αναλάβουν οι μονάδες φυσικού αερίου και οι ΑΠΕ. Οι τελευταίες, όμως λειτουργούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες (καλοκαιρία, ημέρα) και συνεπώς δεν μπορούν να είναι συνεχώς διαθέσιμες.
– Μόνο οι μονάδες φυσικού αερίου διαθέτουν την τεχνική και παραγωγική ικανότητα ώστε να καλύπτουν ανά πάσα στιγμή τη ζήτηση ρεύματος.
– Αν οι μονάδες φυσικού αερίου σταματούσαν την παραγωγή τους, λόγω συνθηκών πτώχευσης, τότε τη θέση τους θα καταλάμβαναν οι ακριβές εισαγωγές αλλά και οι ακριβότερες μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ. Το κόστος θα εκτοξευόταν για τους τελικούς καταναλωτές.
– Η ΔΕΗ θα μπορούσε λόγω του μεγάλου χαρτοφυλακίου της (λιγνίτης, νερό, πετρέλαιο φυσικό αέριο) να αναλάμβανε όλη την κάλυψη της ζήτησης. Ωστόσο η μονοπωλιακή της θέση στην αγορά δεν θα επέτρεπε τη λειτουργία των ιδιωτικών μονάδων φυσικού αερίου, που είναι απαραίτητες για την ευστάθεια του συστήματος μια και είναι πιο σύγχρονες, ευέλικτες και αποδοτικές, με αποτέλεσμα να κλείσει τελείως η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
– Παράλληλα η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Ε.Ε. για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού καθώς και την πρόσβαση στη φθηνή ενέργεια.