1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Αιολικό Πάρκο στα Πελετά Λεωνιδίου
Αιολικό Πάρκο στα Πελετά Λεωνιδίου

Αιολικό Πάρκο στα Πελετά Λεωνιδίου

0

Αιολικό πάρκο ισχύος 20,4 MW σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου και συγκεκριμένα στη θέση Μαδάρα.


aiolika-parkaΗ συγκεκριμένη θέση βρίσκεται βρίσκεται μεταξύ των ορίων των τοπικών κοινοτήτων Πελετά Αρκαδίας και Νιάτων Λακωνίας. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη του έργου οι 18 από τις 24 ανεμογεννήτριες βρίσκονται στα όρια του χωριού Πελετά.


Ακολουθεί η περιβαλλοντική μελέτη και την εισήγηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Απόστολου Παπαφωτίου για το έργο που θα έρθει προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας:


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ-ΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ
Η θέση που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του υπό μελέτη αιολικού πάρκου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δ.Ε. Λεωνιδίου Π.Ε. Αρκαδίας και Δ.Ε. Νιάτων Π.Ε. Λακωνίας. Συγκεκριμένα, οι 18 από τις 24 συνολικά σχεδιαζόμενες ανεμογεννήτριες του υπό μελέτη αιολικού πάρκου στη θέση «Μαδάρα» χωροθετούνται εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Πελετών, της Δ.Ε. Λεωνιδίου Δήμου Ν. Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας ενώ 6 από τις συνολικά 24 ανεμογεννήτριες χωροθετούνται εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας. Το υψόμετρο στην περιοχή εγκατάστασης του εν λόγω αιολικού πάρκου κυμαίνεται από 900 έως 1.260 m περίπου από τη στάθμη της θάλασσας.
Τμήμα του γηπέδου εγκατάστασης του υπό μελέτη αιολικού πάρκου στη θέση «Μαδάρα» (και συγκεκριμένα 85% περίπου επί της συνολικής έκτασής του) εμπίπτει εντός των ορίων του Φορέα Διαχείρισης «Όρος Πάρνωνα – Υγρότοπος Μουστού». Η συνολική έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού πάρκου ανέρχεται στα 1392,4 στρέμματα περίπου.
Η γραμμή σύνδεσης διέρχεται από την Τοπική Κοινότητα Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας, ενώ ο υποσταθμός ανύψωσης τάσης Κρεμαστή με τον οποίο θα συνδεθεί το υπό μελέτη αιολικό πάρκο βρίσκεται στην θέση «Γρούσπες» της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας. Όσον αφορά στον τρόπο σύνδεσης του έργου με το δίκτυο Υψηλής Τάσης (ΥΤ), το υπό μελέτη αιολικό πάρκο, ισχύος 20,4 MW, θα διασυνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ με την κατασκευή νέου Υ/Σ ανύψωσης 20/150KV σε χώρο πλησίον της γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου (2Β) ΑΣΤΡΟΣ – ΜΟΛΑΟΙ. Η σύνδεση του αιολικού πάρκου με την πλευρά Μ.Τ. του νέου Υ/Σ θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό υπόγειο δίκτυο Μ.Τ., μήκους 4 km, που θα ακολουθεί τον δρόμο πρόσβασης. Ο νέος υποσταθμός θα συνδεθεί σε ένα εκ των δύο κυκλωμάτων της γραμμής μεταφοράς 150 KV διπλού κυκλώματος βαρέος τύπου, με νέα γραμμή μεταφοράς ΥΤ μήκους 1.535 m. Το οικόπεδο εγκατάστασης του Υ/Σ έχει έκταση 18,8 στρέμματα περίπου, περιοχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μη δασική, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 434/30.09.2010 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Μολάων.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κάθε αιολικό πάρκο αποτελείται στο σύνολο του από επιμέρους μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ανεμογεννήτριες), οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο υπό μελέτη αιολικό πάρκο οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν σε αξονική διάταξη εντός του γηπέδου και θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω εσωτερικού δρόμου διασύνδεσης. Το οικόπεδο δεν αποτελεί κλειστή περιοχή και δεν φέρει κανενός τύπου περίφραξη ή οριοθέτηση, αλλά υποδηλώνει απλώς την περιοχή του αιολικού πάρκου σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί ανάπτυξης αιολικών πάρκων.
Οι Α/Γ ηλεκτρικά θα διασυνδέονται μέσω αυτόνομων υποσταθμών ανυψώσεως τάσεως 0,69/20 kV με υπόγεια γραμμή μέσης τάσεως 20 kV που θα κατασκευαστεί μέσα στο αιολικό πάρκο, προκειμένου να μεταφερθεί η παραγόμενη ενέργεια στον κεντρικό πίνακα διανομής και διασύνδεσης με τα δίκτυα της ΔΕΗ. Οι υποσταθμοί (μετασχηματιστές) προβλέπεται να τοποθετηθούν στη βάση του πύργου των ανεμογεννητριών για την απρόσκοπτη και ασφαλέστερη συντήρηση και λειτουργία τους.
Από τον κεντρικό διακόπτη των Α/Γων, θα αναχωρούν υπογείως τα καλώδια Μ.Τ., ακολουθώντας κατά κύριο λόγο την χάραξη της εσωτερικής οδοποιίας του αιολικού πάρκου και θα καταλήγουν στον κεντρικό πίνακα διανομής του αιολικού πάρκου. Ο κεντρικός πίνακας διανομής μέσης τάσεως καθώς και οι λοιπές απαιτούμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις, θα στεγαστούν εντός του οικίσκου ελέγχου του αιολικού πάρκου.
Όσον αφορά στον τρόπο σύνδεσης του έργου με το δίκτυο Υψηλής Τάσης (ΥΤ), το υπό μελέτη αιολικό πάρκο, ισχύος 20,4 MW, θα διασυνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ με την κατασκευή νέου Υ/Σ ανύψωσης 20/150KV σε χώρο πλησίον της γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV διπλού κυκλώματος βαρέος τύπου (2Β) ΑΣΤΡΟΣ – ΜΟΛΑΟΙ. Η σύνδεση του αιολικού πάρκου με την πλευρά Μ.Τ. του νέου Υ/Σ θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστικό υπόγειο δίκτυο Μ.Τ., μήκους 4 km, που θα ακολουθεί τον δρόμο πρόσβασης. Ο νέος υποσταθμός θα συνδεθεί σε ένα εκ των δύο κυκλωμάτων της γραμμής μεταφοράς 150 KV διπλού κυκλώματος βαρέος τύπου, με νέα γραμμή μεταφοράς ΥΤ μήκους 1.535 m. Το οικόπεδο εγκατάστασης του Υ/Σ έχει έκταση 18,8 στρέμματα περίπου, περιοχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μη δασική, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 434/30.09.2010 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Μολάων και όπως το αποκλειστικό υπόγειο δίκτυο Μ.Τ., εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής.
Οι ανεμογεννήτριες θα είναι της VESTAS τύπου V52, ισχύος 850 kW εκάστη, θα διαθέτουν πτερωτή 3 πτερυγίων, ενώ το ύψος του πύργου θα είναι 44 μ. Η κάθε ανεμογεννήτρια είναι εφοδιασμένη με τον απαραίτητο πολλαπλασιαστή στροφών για μέγιστη εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού, ακόμα και στις μικρές ταχύτητες ανέμου. Η ανεμογεννήτρια διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και είναι εφοδιασμένη με όλες τις διατάξεις ασφαλείας, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στον κλάδο.
Επιπροσθέτως, στον αιολικό σταθμό θα είναι εγκατεστημένο πλήρες Σύστημα Ελέγχου, Εποπτείας και Μετρήσεων, με τη βοήθεια του οποίου θα είναι δυνατός ο έλεγχος των λειτουργιών της κάθε Α/Γ. Το υπό μελέτη αιολικό πάρκο θα έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας της Δ.Ε.Η. (Κ.Ε.Ε.) μέσω του εγκατεστημένου Σύστηματος Εποπτικού Ελέγχου με το οποίο θα αποστέλλονται (σε 24ωρη βάση) ενδείξεις, σημάνσεις και αναλογικά λειτουργικά μεγέθη του Α/Π προς το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (Κ.Ε.Ε.) της Δ.Ε.Η., εάν αυτό ζητηθεί.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό εγκατάστασης του υπό μελέτη αιολικού πάρκου και των συνοδών έργων αυτού, αυτός ανέρχεται στα 33.580.000 € περίπου και επιμερίζεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Προϋπολογισμός αιολικού πάρκου στη θέση «Μαδάρα»
α/α Περιγραφή Σύνολο (€ )
1 Κτίριο ελέγχου 225.000,00
2 Μηχαν/κος εξοπλισμός (Ανεμογεννήτριες) 25.873.103,00
3 Ειδικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικός-λοιπός εξοπλισμός, καλώδια) 986.096,00
4 Εργα υποδομής (δίκτυο διασύνδεσης) 2.300.000,00
5 Εργα υποδομής (οδοποιία, βάσεις Α/Γ, τάφροι καλωδίων) 4.196.210,00
ΣΥΝΟΛΟ 33.580.409,00


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Το υπό μελέτη αιολικό πάρκο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. ββ) του άρθρου»50 του ν. 3028/2002, καθώς και οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας στα έγγραφα όπου αναφέρεται ότι στην περιοχή εγκατάστασης του υπό μελέτη αιολικού πάρκου δεν εντοπίζονται αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία της αρμοδιότητάς τους.
Η πλησιέστερη περιοχή προστασίας της φύσης (όπως ορίζεται στο Ν. 1650/1896), η οποία εντάσσεται στα όρια της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού είναι η Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Έλωνας και Σίντζας, η οποία απέχει περίπου 14,5 km από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια του υπό μελέτη πάρκου (Α/Γ 1).
Το υπό μελέτη αιολικό πάρκο δεν χωροθετείται εντός των ορίων Υγροτόπων Διεθνούς σημασίας (Υγρότοποι Ramsar).
Το υπό μελέτη αιολικό πάρκο δεν χωροθετείται εντός Εθνικού Δρυμού, κηρυγμένων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών.
Η πλησιέστερη Α/Γ του υπό μελέτη έργου (Α/Γ 18) απέχει απόσταση 4 km περίπου από το όριο της περιοχής «Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβασίας» με κωδικό GR2540001 η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο «Natura 2000» ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (SAC – Special Area of Conservation), όπως επίσης και από το όριο της περιοχής «Όρη Ανατολικής Λακωνίας» με κωδικό GR2540007 η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο «Natura 2000» ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (SPA – Special Protection Areas) και συνεπώς εντός της περιοχής μελέτης του Α/Π δεν υπάρχουν οικότοποι προτεραιότητας.
Το αιολικό πάρκο χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 2003 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. Ο πλησιέστερος θεσμοθετημένος οικισμός στο υπό μελέτη αιολικό πάρκο είναι τα Πελετά. Το πλησιέστερο θεσμοθετημένο όριο των Πελετών απέχει απόσταση 2,4 km από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια (Α/Γ 2).
Το υπό μελέτη έργο δεν χωροθετείται εντός Περιοχής Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης του Ν. 2545/97, Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του ν. 2742/99, θεματικών πάρκων και τουριστικών λιμένων.
Στην περιοχή εγκατάστασης του υπό μελέτη έργου δεν υπάρχουν ατύπως διαμορφούμενες τουριστικές ή οικιστικές περιοχές.
Το υπό μελέτη έργο δεν χωροθετείται εντός ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η πλησιέστερη ακτογραμμή (της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου απέχει απόσταση περίπου 6 km από το υπό μελέτη έργο.
Δεν εντοπίζονται στην περιοχή ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου λατομικές περιοχές και μεταλλευτικές ή εξορυκτικές ζώνες που λειτουργούν επιφανειακά.
Στην περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν διαπιστώνεται κάποια περιοχή ή ζώνη που υπάγεται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, ασύμβατου με την ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων.
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η περιοχή εγκατάστασης του υπό μελέτη αιολικού πάρκου δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιοχές αποκλεισμού ή ζώνες ασυμβατότητας, οπότε και είναι απόλυτα συμβατό ως προς τις διατάξεις του Άρθρου 6 της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464Β/3.12.2008) με την οποία εγκρίθηκε το ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ.