1. Home
  2. Νέα
  3. Ανακοίνωση της Ελλακτωρ για την πορεία του Ομίλου
Ανακοίνωση της Ελλακτωρ για την πορεία του Ομίλου

Ανακοίνωση της Ελλακτωρ για την πορεία του Ομίλου

0

Η κατασκευαστική δραστηριότητα αντιμετώπισε το 2012 σοβαρά προβλήματα, καθώς συνολικά ο κλάδος στην Ελλάδα δοκιμάστηκε έντονα. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκε δραματικά και οι Iδιωτικές Eπενδύσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, γεγονότα που περιόρισαν τη ρευστότητα και τη δημοπράτηση νέων έργων.


ellaktorΓια να αντιμετωπιστούν αυτές οι συνθήκες, οι προσπάθειες του Ομίλου εστιάστηκαν κυρίως στην αναζήτηση έργων στο εξωτερικό,με πολύ προσεκτικό προσανατολισμό τόσο ως προς τα έργα όσο και ως προς τις χώρες που επιλέγει. Το υψηλό ανεκτέλεστο κατασκευαστής έργων του Ομίλου (3,3 δις ευρώ, με επιπλέον 250 εκ. ευρώ από συμβάσεις έργων προς υπογραφή), μετά την πρόσφατη ανάληψη έργων στο Κατάρ και τη Σερβία, του παρέχει τη δυνατότητα να αισιοδοξεί για το μέλλον. Ενδεικτικό του νέου προσανατολισμού είναι ότι από το συνολικό ανεκτέλεστο αυτό που προέρχεται από έργα του εξωτερικού ξεπερνά το 1 δις ευρώ. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους της κατασκευής.


Η οικονομική δυσπραγία επηρέασε αρνητικά και τα έργα παραχώρησης, όπου το 2012 παρατηρήθηκε περαιτέρω πτώση της χρήσης και κυκλοφορίας,λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων,της μείωσης των εμπορικών και επαγγελματικών μετακινήσεων και της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Η θετική εξέλιξη στον τομέα αυτό είναι ότι τα νέα έργα παραχώρησης βρίσκονται πλέον, μετά από μακρύ διάστημα στασιμότητας, σε φάση επανεκκίνησης, αναμένεται δε, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Παραχωρησιούχων, των Τραπεζών και του Δημοσίου, να δώσουν ώθηση τόσο στις δραστηριότητες του Ομίλου όσο και στην ελληνική οικονομία.


Σε κάθε περίπτωση, η δύσκολη αυτή συγκυρία βρίσκει τον Όμιλο να διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων με «αμυντικά» χαρακτηριστικά,το οποίο αφενός μεν δημιουργεί ένα πλέγμα ασφαλείας απέναντι στην κρίση, αφετέρου δε προσφέρει και προοπτικές ανάπτυξης:


Στον τομέα των Παραχωρήσεων η Αττική Οδός, παρά τη μείωση της κυκλοφορίας (περίπου 14% το 2012 σε σχέση με το 2011), αποτελεί θεμελιώδες περιουσιακό στοιχείο, ενώ αναμένεται να διανείμει μέρισμα, για πρώτη φορά, από τα αποτελέσματα της χρήσης του 2012, και θα αποτελέσει μία από τις βασικές πηγές λειτουργικών ροών για την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ τα επόμενα χρόνια.


Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, με δεδομένη τη στρατηγική έμφαση που αποδίδει στο συγκεκριμένο τομέα και στο πλαίσιο της περαιτέρω διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ,ισχυροποιεί τη θέση του στην Κύπρο και τη Γερμανία,διεισδύει στις βαλκανικές χώρες και, κυρίως, στην Κροατία, στη Σλοβενία και στη Βουλγαρία, ενώ επιχειρεί προσεκτικά τη δραστηριοποίησή του και στις αγορές της Ιορδανίας και Τουρκίας.


Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων έχει επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό από την οικονομική συγκυρία. Ειδικά τα αιολικά πάρκα υψηλού βαθμού φορτίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν πολύ καλές προοπτικές στην Ελλάδα αν και οι όροι χρηματοδότησής τους έχουν επιδεινωθεί αρκετά. Σήμερα ο Όμιλος λειτουργεί Αιολικά Πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 170 MW, ενώ στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται πάρκα συνολικής ισχύος 60 MW.


Ως προς τα διοικητικά θέματα του Ομίλου, επειδή έληξε η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση,εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, με χαρακτηριστικό την είσοδο νέων μελών με σοβαρή παρουσία στον επιχειρηματικό και οικονομικό χώρο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους κ.κ.:
1. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση,
2. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου,
3. Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση,
4. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου,
5. Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννη,
6. Άγγελο Γιόκαρη του Χρήστου,
7. Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κων/νου,
8. Ιωάννη Τζιβέλη του Δημητρίου,
9. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος,
10. Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη του Κων/νου, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος,
11. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.


Τέλος, αναβλήθηκε, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για δυο θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 8 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.