1. Home
  2. Νέα
  3. Ισολογισμοί
  4. Έγκριση ομολογιακών δανείων για Revoil
Έγκριση ομολογιακών δανείων για Revoil

Έγκριση ομολογιακών δανείων για Revoil

0

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Revoil ενέκρινε την έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.


bΕπίσης, εγκρίθηκε και η διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου ποσού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε την 28/6 ενώ παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 16.546.383 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 75,04% επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση.


Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
– Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.
– Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.
– Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012. Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.502.373 , κατά 44.010, αποχή 0.
– Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος.
Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.546.383, κατά 0, αποχή 0.
– Με απαρτία 75,04% και πλειοψηφία 98,65% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.323.383 (98,65%), κατά 223.000, αποχή 0.
– Χορήγησε άδεια για την υπογραφή σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και τρίτων ενδιαφερομένων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεχόμενη περίπτωση πώλησης σε αυτά της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. και την μερική ή ολική πώληση των πλοίων της. Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.323.383 , κατά 223.000, αποχή 0.
– Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012. Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.323.383 , κατά 223.000, αποχή 0.
– Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.
Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.546.383, κατά 0, αποχή 0.
– Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, ήτοι: α) ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και ενέκρινε την αμοιβή αυτών.
Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.546.383 , κατά 0, αποχή 0.
– Χορήγησε την άδεια, κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελο Ρούσσο, Γεώργιο Ρούσσο, Ιωάννη Ρούσσο, Δημοσθένη Κονάρη και Κωνσταντίνο Καρρά καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Σταύρο Νιφόρα να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών εταιρειών ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. και ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ.
Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.546.383, κατά 0, αποχή 0.
– Αποφάσισε όπως η εταιρία προχωρήσει στην έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, μη μετατρέψιμου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€4.500.000) με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την αγορά βιομηχανικού ακινήτου.
Εξουσιοδότησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως.
Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.546.383, κατά 0, αποχή 0.
– Αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρεία προχωρήσει στην έκδοση σύμφωνα με το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920, κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού της δανεισμού.
Εξουσιοδότησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως.
Έγκυρες ψήφοι 16.546.383 (75,04% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.546.383, κατά 0, αποχή 0.
– Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.