1. Home
  2. Νέα
  3. Έγκριση για το μ. κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Έγκριση για το μ. κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Έγκριση για το μ. κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

0

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός ευρώ (1.262.721€) με την ακύρωση 4.209.070 ιδίων μετοχών.


terna1Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. συνήλθε σήμερα 25/7/2013 ενώ παρέστησαν 53 μέτοχοι κομιστές 85.835.503 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 78,52% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.


Από το σύνολο των υπό ακύρωση 4.209.070 μετοχών, 3.280.000 μετοχές αποκτήθηκαν την 5/4/2013, από την συνδεδεμένη εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με σκοπό την ακύρωσή τους και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε μερική εκτέλεση της από 9/10/2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.


Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (31.533.000€) διαιρούμενο σε εκατόν πέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (105.110.000) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.


Στη συνέχεια επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.261.320€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.204.400€) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές.


Τέλος, συνεπεία των ως άνω αποφάσεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (32.794.320€) διαιρούμενο σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (109.314.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ¤) η καθεμία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πλήρες κείμενο της παρ. 1 του άρθρου 5 (Η σχετική προσθήκη έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 3/7/2013 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).


Η Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότησή της στο Δ.Σ. να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεών της.