1. Home
  2. Αιολική
  3. ενέργεια
  4. Οι προτάσεις του ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΚΑ
Οι προτάσεις του ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΚΑ

Οι προτάσεις του ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΚΑ

0

Η ΕΛΕΤΑΕΝ όπως είχε πρόσφατα δεσμευτεί κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ ολοκληρωμένο κείμενο αρχών και θέσεων αναφορικά με τις εγγυημένες τιμές, το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και τον εικοσαετή ενεργειακό σχεδιασμό.


eletaen1Εγγυημένες τιμές.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΕΤΑΕΝ οι οποίοι βασίστηκαν στα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ και της ΡΑΕ, προκύπτει σαφώς ότι η Αιολική Ενέργεια όχι μόνο δεν επιβαρύνει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αλλά αντίθετα το επιδοτεί.


Αυτό είναι εύλογο και αναμενόμενο αφού η Αιολική Ενέργεια είναι μια φθηνή μορφή ηλεκτροπαραγωγής με κόστος σαφώς χαμηλότερο από αυτό του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και ευθέως συγκρίσιμο με αυτό του λιγνίτη.
Επομένως, κάθε ιδέα ή σκέψη για διατήρηση ή επέκταση, με οποιοδήποτε τρόπο, της εισφοράς που βαρύνει τα αιολικά πάρκα, στερείται λογικής και πραγματικής οικονομικής βάσης.


Περαιτέρω και πάντα σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΕΤΑΕΝ, προκύπτει ότι με τη σημερινή βάση υπολογισμού του εσόδου του, ο Ειδικός Λογαριασμός(Ε.Λ.) των Α.Π.Ε. παρουσιάζει λειτουργικό πλεόνασμα με επιβολή μιας μέσης εισφοράς της τάξης του 10% μόνο στα φωτοβολταϊκά (εδάφους και στέγης), ενώ με ορθή αποτίμηση του συντελεστή εσόδου του Ε.Λ. στα 85 €/MWh ( ώστε να απεικονίζει ορθότερα το αποφευγόμενο κόστος), ο Ε.Λ. παρουσιάζει ετήσιο πλεόνασμα της τάξης των 160 εκατ. Ευρώ χωρίς καν να επιβληθεί η εισφορά 10% στα ΦΒ.


Επομένως δεν τεκμηριώνεται και είναι ανακόλουθη η σκοπιμότητα μονιμοποίησης ή και αύξησης της εισφοράς σε οποιαδήποτε τεχνολογία Α.Π.Ε.
Για αυτό απαιτείται να εξηγηθούν αναλυτικά από το ΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες οι σχετικοί υπολογισμοί και κυρίως οι αριθμητικές τιμές που έχουν υιοθετηθεί για τις διάφορες παραμέτρους και οι οποίες δεν παρουσιάζονται στα Δελτία του ΛΑΓΗΕ.


Κάλυψη σωρευμένου χρέους.
Αναφορικά με την κάλυψη του σωρευμένου χρέους, κατ’ αρχήν η ΕΛΕΤΑΕΝ υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό έχει δημιουργηθεί ακριβώς επειδή επί πολλά έτη ένα μεγάλο μέρος από τους πόρους του Ε.Λ. (συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΜΕΑΡ, των εσόδων CO2 κλπ.) επιδοτούσαν στην ουσία το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων των προμηθευτών, με αποτέλεσμα αυτό (και συνεπακόλουθα η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα) να παρουσιάζεται φθηνότερο.
Και το χειρότερο είναι πως στη συνείδηση του κοινού καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι για αυτό ευθύνονται αποκλειστικά ο Α.Π.Ε. Αρκετά ως εδώ!


Οι συνέπειες αυτής της κρυφής επιδότησης δεν μπορεί να συνεχίσουν να βαρύνουν και να δυσφημούν τις Α.Π.Ε.
Κατά συνέπεια η ΕΛΕΤΑΕΝ πιστεύει ότι η κάλυψη του σωρευμένου χρέους πρέπει να γίνει με βάση την αρχή της δίκαιης και αναλογικής κατανομής του σχετικού βάρους στις πραγματικές αιτίες του προβλήματος, έτσι ώστε να συμβάλουν στην βιωσιμότητα του ΛΑΓΗΕ όλοι οι παίκτες της αγοράς στο βαθμό που τους αναλογεί.


Σε σχέση λοιπόν, με το σωρευμένο χρέος, το οποίο στα τέλη του 2014, μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, θα διαμορφωθεί σε 665 εκατ. €. η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει όπως:
– ή το εναπομείναν σωρευμένο χρέος να βαρύνει το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων των προμηθευτών και να ανακτηθεί μέχρι το τέλος του 2016 μέσω ενός τέλους που θα είναι μικρότερο από 4 €/MWh. (ή μέχρι το τέλος του 2020, με τέλος μικρότερο από 2 €/MWh).
– ή να εφαρμοστεί η ιδέα της ανακεφαλαιοποίησης, αρκεί όμως, να τηρηθούν οι βασικές αρχές, που η ΕΛΕΤΑΕΝ και άλλοι φορείς των Α.Π.Ε. είχαν παρουσιάσει σε κοινή συνέντευξη τύπου τον Απρίλιο 2012.


Εικοσαετής ενεργειακός σχεδιασμός.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο ΔΤ, κρίνει περισσότερο σημαντικό το θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού για την επόμενη 20ετία από όσα τέθηκαν από το ΥΠΕΚΑ. Και αυτό γιατί ο ενεργειακός σχεδιασμός επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό τις μελλοντικές γενιές και για αυτό ξεπερνά κατά πολύ το χρονικό ορίζοντα μιας κυβερνητικής ή μιας υπουργικής θητείας.


Δυστυχώς η οικονομική κρίση που ενέσκηψε στην Ευρώπη έδωσε την ευκαιρία στα παλαιά lobbies του άνθρακα και της πυρηνικής ενέργειας να επανακάμψουν υπό το πρόσχημα της δήθεν φθηνής ενέργειας. Και φυσικά δεν αποτέλεσε έκπληξη που τα απόνερα αυτού του κύματος έφτασαν και στην Ελλάδα και βρήκαν ήδη θιασώτες που αναπολούν τις προτάσεις για εργοστάσια λιθάνθρακα στην Ελλάδα.


Το ότι η βρώμικη ενέργεια δεν είναι τελικά φθηνή αποτελεί βασική παραδοχή της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, η οποία παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στους στόχους της για τις Α.Π.Ε. για το 2020, ετοιμάζει νέους αυξημένους δεσμευτικούς στόχους καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας για το 2030 και ‘‘κοιτάει’’ ήδη τολμηρά προς τον ορίζοντα του 2050, σε μια οικονομία χαμηλού αν όχι μηδενικού άνθρακα.


Είναι χαρακτηριστικό ότι με πρόσφατες επίσημες δηλώσεις τους, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Κόνι Χέντεγκααρντ και μεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δηλώνουν σαφή στροφή επιλογής υπέρ της χρηματοδότησης έργων καθαρής ενέργειας έναντι νέων ανθρακικών σταθμών. Φυσικά, η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του ευρωπαίου καταναλωτή και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και γι αυτό το σκοπό προδιαγράψαμε το περιεχόμενο του διαλόγου και οι αρχές που πρέπει να διέπουν το διάλογο αυτό.


Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί αυτονόητο ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση για το ενεργειακό σχεδιασμό και πιστεύει ότι το ΥΠΕΚΑ δεν θα αλλάξει την παράδοση δημοκρατικότητας και συμμετοχής της αγοράς στα ζητήματα αυτά, που έχει διαμορφωθεί από το 2004.


Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπενθυμίζει την ύπαρξη της Επιτροπής Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού (ΕΕΕΣ) η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί με βάση τον Οδικό Χάρτη για το 2050 που έχει παρουσιαστεί τον Μάρτιο 2012 και προτείνει να δημιουργηθεί μια Ομάδα Εργασίας με κορμό την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς της αγοράς.


Η ΕΛΕΤΑΕΝ με αίσθημα ευθύνης παρουσίασε τις αρχές της και κατέθεσε τις θέσεις για την έξοδο της ενεργειακής αγοράς από την κρίση.
Καλούμε την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να μετατρέψει την συγκυρία η οποία την έφερε αντιμέτωπη με μια ενεργειακή αγορά στα πρόθυρα κρίσης, σε χρυσή ευκαιρία οριστικής λύσης των χρόνιων προβλημάτων της, αποκαθιστώντας έτσι την τρωθείσα αξιοπιστία της Πολιτείας και το αίσθημα δικαίου στους πολίτες.
Οι επόμενες δεκαετίες θα δουν την επικράτηση των Α.Π.Ε. στην διεθνή ενεργειακή αγορά.
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
Η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ έχει την ευκαιρία να θέσει τη χώρα μας μαζί με τους πρωτοπόρους που θα δρέψουν τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης ή να την αφήσει ουραγό.
Η ιστορία θα καταγράψει τις επιλογές της και θα την κατατάξει αναλόγως.