1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Μεταφορά Διεύθυνσης του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη
Μεταφορά Διεύθυνσης του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

Μεταφορά Διεύθυνσης του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

0

Με επιστολή του προς τον υπουργό ΠΕΚΑ, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ και Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, ζητά τη μεταφορά της έδρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη.


deddheΑκολουθεί η σχετική επιστολή:
“ΘΕΜΑ : Μεταφορά έδρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιώντου ΔΕΔΔΗΕ στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ή Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) του ΔΕΔΔΗΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων με το ηπειρωτικό σύστημα Νησιών, δηλαδή της Κρήτης, της Ρόδου και των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους. Επιπλέον, η ΔΔΝ έχει την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και ανάπτυξης των Δικτύων Υψηλής Τάσης (66 – 150kV), τα οποία υπάρχουν κυρίως στη Κρήτη και στη Ρόδο. Τα Δίκτυα αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αντίστοιχων ηλεκτρικών συστημάτων και η ορθή – επιμελής μέριμνά τους, είναι άκρως απαραίτητη για την ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων και την αξιοπιστία τροφοδότησης των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του Διαχειριστή ΜΔΝ είναι άκρως σημαντικός για την ποιότητα ηλεκτρικής ενέργειας των κατοίκων των νησιών, την τοπική κοινωνία και οικονομία τους.


Όπως είναι αυτονόητο, το κέντρο βάρος των ΜΔΝ βρίσκεται στη Κρήτη, και ειδικά στο Ηράκλειο, όπου είναι οργανωμένος και λειτουργεί ήδη ο κύριος κορμός του Διαχειριστή ΜΔΝ με 75 άτομα προσωπικό, έναντι μόλις 25 ατόμων που εργάζονται στην Αθήνα. Είναι απόλυτα αναγκαίο και επιβεβλημένο για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαχειριστή ΜΔΝ, η έδρα της Δ/νσης να βρίσκεται στο Ηράκλειο και όχι στην Αθήνα, για τους ακόλουθους σημαντικούς λόγους :


Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του ίδιου του ΔΕΔΔΗΕ, όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα του, οι Περιφερειακές Δ/νσεις Κεντρικής, Δυτικής και Βορείου Ελλάδος, έχουν τις έδρες τους στη Λάρισα, στη Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα και όχι στην Αθήνα, όπως συμβαίνει με τη ΔΔΝ.


Με την αποκέντρωση την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει, δυστυχώς επιλεκτικά, οι Δ/ντές θα έχουν άμεση γνώση και αντίληψη των προβλημάτων των Δικτύων ώστε να προχωρούν άμεσα στην επίλυσή τους και όχι να βρίσκονται μακριά στην Αθήνα, όπου, η εικόνα που έχουν, η γνώση της κατάστασης, η πίεση της κοινωνίας και η συναίσθηση του επείγοντος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι ριζικά διαφορετική.


Ο Δ/ντης της ΔΔΝ θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα στα προβλήματα, τη κοινωνία και την Περιφέρεια Κρήτης, δεδομένου ότι οι ενέργειες και αποφάσεις του Διαχειριστή δεν περιορίζονται στα στενά όρια επιπτώσεων, έστω ενός σταθμού παραγωγής, αλλά έχουν ευρύτερες κοινωνικές – πολιτικές διαστάσεις και αφορούν την τοπική κοινωνία, στο σύνολό της. Αυτό συμβαίνει γιατί από τις αποφάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ κρίνεται η μελλοντική ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος, πού και ποιοι νέοι σταθμοί παραγωγής θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια, σε ποιες τοποθεσίες και με ποια τεχνολογία, με τι επιδράσεις στο περιβάλλον, στις γειτνιάζουσες περιοχές και στο μικροκλίμα.


Από τις αποφάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ κρίνεται, ποιες Γραμμές Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) θα περάσουν πάνω από ποιες περιοχές, γεγονός που θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τόσο τις ιδιαιτερότητες της περιοχής όσο και άλλα έργα που προγραμματίζουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια καθώς και τις περιοχές επέκτασης των πολεοδομικών ιστών και τις τοπικές ιδιομορφίες και όχι όπως γίνεται σήμερα, εν κρυπτώ από την κοινωνία και τους Δήμους με συνέπεια, τα Δίκτυα Υ.Τ. να επικρέμονται πάνω από ευαίσθητες-τουριστικές ζώνες, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές και κατοικίες. Η απελευθέρωση της αγοράς και οι νέοι κανόνες επιβάλλουν διαφάνεια η οποία λειτουργεί και εξυπηρετείται μέσω της αποκέντρωσης.


Από τις αποφάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ, κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της τοπικής οικονομίας που κινείται στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Πόσα νέα έργα ΑΠΕ (αιολικά, υβριδικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, μικρές ανεμογεννήτριες, βιομάζα, κυματική ενέργεια, κλπ) χωράει το ηλεκτρικό σύστημα Κρήτης, σε ποια μεγέθη και με ποια γεωγραφική κατανομή με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναμικού και τις ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον; Ποια έργα ταιριάζουν σε ποιες περιοχές του νησιού. Αυτά δεν επιτυγχάνονται με Δ/ντες εκ του μακρόθεν, που δεν έχουν ουδέποτε επισκεφθεί τις περιοχές, το μέλλον των οποίων αλλάζει άρδην.


Με βάση τη Νομοθεσία, ο ρόλος του Διαχειριστή ΜΔΝ, είναι πολύ πάνω από τα στενά όρια μιας Εταιρείας Ηλεκτρισμού. Είναι εκείνος που διασφαλίζει τους κανόνες ορθολογικής, διαφανούς και οικονομικής λειτουργίας όλων των Εταιρειών Παραγωγής και όλων των Εταιρειών Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει με τη δράση του να εγγυάται την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος, με τη συντήρηση των Δικτύων Υ.Τ., τον προγραμματισμό για έγκαιρη ανάπτυξη τόσο της παραγωγής όσο και των Δικτύων. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να έχει άμεση εποπτεία και γνώση των τοπικών συνθηκών και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους άλλους φορείς της Πολιτείας, που λειτουργούν επίσης αποκεντρωμένα. Η σύγχρονη τάση απαιτεί οι τοπικές κοινωνίες όλο και πιο πολύ να αποφασίζουν οι ίδιες για τις τύχες τους. Το επιβάλει άλλωστε αυτό η εθνική αλλά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με τις εξαιρετικά σημαντικές επιπτώσεις στη καθημερινότητα των πολιτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνεται αναγκαία η μεταφορά της έδρας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών στο Ηράκλειο Κρήτης, ώστε να λειτουργήσει η αποκέντρωση, να κατασκευαστεί το νέο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης – που αποτελεί την καρδιά του συστήματος – στον επιλεγμένο χώρο δίπλα στο παλαιό, να λειτουργήσει ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεμένων Νησιών στην Περιφέρεια Κρήτης και την τοπική κοινωνία, σε άμεση γνώση της κατάστασης των Δικτύων και της λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης.