1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Μεταβίβαση ποσοστού Μπήτρου στη Big Solar
Μεταβίβαση ποσοστού Μπήτρου στη Big Solar

Μεταβίβαση ποσοστού Μπήτρου στη Big Solar

0

H Big Solar νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Γιάννη Π. Μπήτρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και τον Σταύρο Ν. Γατόπουλο, Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας, προέβη την 7.08.2013 σε αγορά 1.112.000 μετοχών της εταιρείας και απόκτηση ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, από τον κ. Γιάννη Π. Μπήτρο, που ενήργησε ως πωλητής, έναντι συνολικού τιμήματος 600.480 ευρώ.


big-solarΟ Γιάννης Π. Μπήτρος προέβη την 7.08.2013 σε πώληση 1.112.000 μετοχών της εταιρείας και μεταβίβαση ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (που ενήργησε ως αγοράστρια), συμφερόντων του ιδίου, έναντι συνολικού τιμήματος 600.480 ευρώ.
Η αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών αποτιμήθηκε υποχρεωτικά στη μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές της εταιρείας κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της παρούσας συναλλαγής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9α κ.ν. 2190/1920 αναλογικά εφαρμοζόμενες.


Οι μεταβολές που επήλθαν στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει αμέσως και εμμέσως ο μέτοχος Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από την παραπάνω διάθεση μετοχών με μεταβίβαση λόγω πώλησης, έχουν ως εξής:
(α) Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που σήμερα κατέχει αμέσως ο μέτοχος Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά την προαναφερθείσα διάθεση, κατήλθε σε ποσοστό 28,861%, που αντιστοιχεί σε 4.572.264 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε αμέσως ο ανωτέρω μέτοχος την προηγούμενη ημέρα της μεταβολής, ανερχόταν σε ποσοστό 35,88% και αντιστοιχούσε σε 5.684.264 μετοχές της εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.
(β) Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που σήμερα κατέχει εμμέσως ο μέτοχος Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά την προαναφερθείσα διάθεση, ανήλθε σε ποσοστό 7,687% που αντιστοιχεί σε 1.217.845 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε εμμέσως ο ανωτέρω μέτοχος την προηγούμενη ημέρα της μεταβολής, ανερχόταν σε ποσοστό 0,668% και αντιστοιχούσε σε 105.845 μετοχές της εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Ο ανωτέρω μέτοχος κατέχει εμμέσως τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας με τη επωνυμία «BIG SOLAR ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
(γ) Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που σήμερα κατέχει αμέσως και εμμέσως ο μέτοχος Γιάννης Π. Μπήτρος επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας και των συναφών δικαιωμάτων ψήφου, μετά την προαναφερθείσα διάθεση, ανέρχεται σε ποσοστό 36,548%, που αντιστοιχεί σε 5.790.109 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα, με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε αμέσως και εμμέσως ο ανωτέρω μέτοχος την προηγούμενη ημέρα της μεταβολής, παρέμεινε αμετάβλητο.