1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. Εννέα μονάδες εκτός και έντεκα εντός
Εννέα μονάδες εκτός και έντεκα εντός

Εννέα μονάδες εκτός και έντεκα εντός

0

Εννέα μονάδες βγαίνουν και έντεκα μπαίνουν, στο νέο μηχανισμό των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που τέθηκε σε εφαρμογή.


ptolemaida1Όπως υπενθυμίζεται στο σκεπτικό της απόφασης «τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σε ένα ιδιαιτέρως δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα, όπου ο συνδυασμός των πραγματικών συνθηκών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ασφυκτικής χρηματοοικονομικής συγκυρίας, απαιτεί ιδιαιτέρως προσεκτικούς και υπολογισμένους χειρισμούς, προς αποφυγή απότομων ανατροπών στην εύθραυστη ισορροπία της αγοράς, οι οποίες ανατροπές, με βεβαιότητα, δεν θα επέτρεπαν την ομαλή ενσωμάτωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, ούτε και τη σταδιακή ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην ηλεκτρική αγορά, προς όφελος τελικά του έλληνα καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας».


Σε σχέση με τα ΑΔΙ λοιπόν στο πλαίσιο των μεταβατικών μέτρων αποσύρονται από το μηχανισμό 9 παλιές μονάδες της ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα ένα επιπλέον αποδεικτικό λαμβάνουν 11 μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας.


Επιπλέον ΑΔΙ λαμβάνουν οι ακόλουθες μονάδες:
– Άγιος Νικόλαος, Protergia
– ΑΗΣ Αλιβερίου V
– Ενεργειακή Θεσσαλονίκης
– Elpedison Θίσβη
– Ήρων ΙΙ Βοιωτίας
– Ήρων Θερμοηλεκτρική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
– Korinthos Power
– ΑΗΣ Κομοτηνής Ι
– ΑΗΣ Λαυρίου IV
– ΑΗΣ Λαυρίου V (Α*-0526/ ΥΑ *5/ΗΛ/Α/Φ7/694/7833 όπως ισχύει)
– Μονάδα συμπαραγωγής Αλουμινίου, κατά το τμήμα του συνόλου της ισχύος αυτών που δεν χαρακτηρίζεται ως ΣΗΘΥΑ


Στον αντίποδα από το μηχανισμό των ΑΔΙ διαγράφονται οι εξής μονάδες:
– ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 8
– ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου 9
– ΑΗΣ Αλιβερίου 3
– ΑΗΣ Αλιβερίου 4
– ΑΗΣ Λαυρίου Ι
– ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙ
– ΑΗΣ Λαυρίου ΙΙΙ
– ΑΗΣ Λιπτόλ Ι & ΙΙ
– ΑΗΣ Πτολεμαίδας ΙΙ


Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η αριθμητική τιμή του μοναδιαίου τιμήματος πληρωμής ισχύος σε πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος (56.000€/ MW-έτος), με ισχύ από 01.08.2013 και έως το τέλος του Έτους Αξιοπιστίας 2013-14.


Επίσης η απόφαση καταργεί το περιθώριο 10% που ίσχυε στο μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους καθώς όπως επισημαίνεται «η κατάργηση του περιθωρίου 10% αφαιρεί από τους παραγωγούς οποιοδήποτε κίνητρο να καταναλώνουν ΦΑ [φυσικό αέριο], παρά μόνο αυτό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο επίπεδο παραγωγής προκειμένου να μη δεχθούν πρόστιμα από το take-or-pay της σύμβασης του ΦΑ».


ΜΧΠΕ – ΜΧΕΜΣ
Τέλος στην απόφαση καθορίζεται η αριθμητική τιμή της ΜΧΠΕ και της ΜΧΕΜΣ κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου 2013 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014 σε εκατόν πενήντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ανάΜεγαβάτ Καθαρής και διαθέσιμης Ισχύος και Ημέρα Κατανομής (153,42 € / MW-Ημέρα Κατανομής).


Οι αριθμητικές τιμές της Μοναδιαίας Χρέωσης Παροχής Εγγύησης (ΜΧΠΕ) και της Μοναδιαίας Χρέωσης Ετήσιας Μη Συμμόρφωσης (ΜΧΕΜΣ) καθορίζουν, σε συνδυασμό με το μέγιστο ωριαίο μέγεθος ισχύος για το οποίο δεν προσκομίστηκαν εγγυήσεις επαρκούς ισχύος και τον αριθμό ημερών της μη συμμόρφωσης, το ύψος των χρεώσεων μη συμμόρφωσης των Εκπροσώπων Φορτίου, δηλαδή το ύψος των προστίμων που θα κληθούν να καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου, που δεν προσκομίζουν επαρκείς εγγυήσεις για την εκπλήρωση της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους. Η χρέωση αυτή πρακτικά αντιστοιχεί στην ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την σύναψη μιας Σ”Ι με έναν Παραγωγό, καθώς εάν οι αγοραίες τιμές των Α”Ι υπερβαίνουν την τιμή αυτή, ο Εκπρόσωπος Φορτίου θα προτιμήσει να μην συνάψει Σ”Ι αλλά να καταβάλλει τη ΧρέωσηΜη Συμμόρφωσης.